Command module/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Kapsuła dowodzenia (ang. Command Module) jest częścią, która pozwala kerbalom na sterowanie ich statkiem.

Kapsuła odgrywa główną rolę podczas konstruowania oraz lotu. Podczas budowania rakiety lub samolotu gracz musi najpierw wybrać kapsułę. Wybranego modułu nie można później wymienić. Po uruchomieniu, moduł mieści załogę. Statek może być dowodzony dopóki przynajmniej jeden członek załogi jest w kapsule.

Wszystkie moduły dowodzenia zapewniają moment obrotowy dla sterowania ręcznego, ale nie są w stanie zastąpić prawdziwego modułu SAS. W grze występuje pięć różnych kapsuł, dwie z nich zaprojektowane są do rakiet, natomiast pozostałe trzy dla samolotów. Główną różnicą między nimi jest wygląd i pojemność załogi.

Lista kapsuł dowodzenia

Template:Stats Table Command Pods/pl