Difference between revisions of "Duna/hu"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
m
m (Blanked the page)
Line 1: Line 1:
{{Infobox/Body}}
 
  
A '''Duna''' a negyedik [[planet/hu|bolygója]] a [[Kerbol System/hu|Kerbol rendszernek]] és a [[w:hu:Mars|Mars]] megfelelője a [[Kerbal Space Program/hu|Kerbal Space Program]] világában. Többnyire vörös fehérlő jégsapkákkal és egyetlen természetes [[moon/hu|hold]]ja van, az '''[[Ike/hu|Ike]]'''. Az Ike mérete és a Dunával való közelsége kölcsönösen egymáshoz [[w:hu:Kötött tengelyforgás|kötött tengelyforgást]] [tidally locked] eredményezett.
 
 
Megfelelő [[aerobraking/hu|levegőfékezéssel]], egy körút a [[Kerbin/hu|Kerbinről]] a Duna [[Orbit/hu|pályájára]] és vissza durván 1700 m/s [[delta-v/hu|Δv]]-t igényel, kevesebbet mint akármelyik másik bolygó meglátogatása. A Dunát többnyire könnyű [[encounter/hu|megközelíteni]], mivel a [[Orbit/hu#Inclination|pályahajlása]] alacsony.
 
 
== Játékbeli leírás ==
 
 
{{Quote
 
|Úgy is ismerik mint a vörös foltot, amelyet akkor láthatsz, ha erősen bandzsítasz, a Duna hosszú ideje egy csoda a kerbálok számára. <br><br> A bolygónak sokan csodálattal adóznak a feltűnő vörös színe miatt amely határozott kontrasztban áll a zölddel.
 
|Kerbál Csillagász közösség}}
 
 
== <span id="Topography">Tájleírás </span> [Topography] ==
 
[[File:Duna Topo ISA 3200x1600 compressed.png|thumb|left|A Duna topográfiai térképe - ISA MapSat pluginnal készült]]
 
Duna felszíni magassága 124 és 8264 méter közt változik. A hegyláncai veszélyt jelentenek a leszálló [[craft/hu|eszközökre]], különösen a vékony [[atmosphere/hu|légkör]] ismeretében, amely nagyon enyhe biztonságos levegőfékeződést tesz lehetővé, és a Duna kiterjedt jeges sarkvidékeit okozza. A Dunának több krátere van, de mind egészen lepusztult, valószínűleg a széltől.
 
 
Több [[w:Lunar maria|"tenger"]] (sötét talajú nagy területek) található a mélyebben fekvő régiókban. A simaságuk és mély elhelyezkedésük jobb levegőfékezést tesz lehetővé, ami megkönnyíti a leereszkedést, valamint ezzel ideális leszállóhelyet biztosít az [[Plane/hu|(űr)repülők]] számára. Igaz ezek a területek némileg egysíkúak a szó másik értelmében is. Valószínűleg tómedrek, tengerfenekek lehettek, már amikor még folyékony tavak voltak a Dunán a múltban.
 
 
A Duna felszínén több [[List of easter eggs/hu#Duna|rendhagyó képződmény található]].
 
{{clear|left}}
 
== <span id="Biomes">Tájegységek </span> [Biomes]==
 
[[File:Duna Biome Map 0.90.0.png|thumb|left|A Duna tájegységtérképe]]
 
{|
 
|A Duna felszínén mindössze 5 [[Biomes/hu|tájegység]] található:
 
* Felföldek [Highlands]
 
* Középföldek [Midlands]
 
* Alföldek [Lowlands]
 
* Kráterek [Craters]
 
* Sarkvidékek [Poles]
 
|}
 
{{clear|left}}
 
== <span id="Atmosphere">Légkör </span> [Atmosphere] ==
 
[[File:Duna_Atmosphere_T&P.png|thumbnail|left|A hőmérésklet [Temperature] és a nyomás [Pressure] a szintmagasság [Altitude] függvényében.]]
 
[[File:Duna north pole.png|thumb|left|A Duna északi sarkvidéke]]
 
 
A Duna [[atmosphere/hu|légköre]] 50&nbsp;000 méteres szintmagasságig tart. A sűrűsége 6,7%-a [[Kerbin/hu|Kerbinének]] - 6,755 kilópascal (0,067 atmoszféra) a tengerszinten és nagyobb magasságokban még ritkább a Kerbinen tapasztalhatóhoz képest. A Duna legmagasabb csúcsán a légkör sűrűsége 2,4 kPa. Összehasonlításul a Kerbinen a légkör nyomása a 14&nbsp;975&nbsp;m magasságban felel meg a Duna tengerszinti nyomásának. Ez az alacsony sűrűség miatt az [[parachute/hu|ejtőernyők]] fél-kinyílása sokkal mélyebben történik.
 
 
Összehasonlítva a többi légkörrel rendelkező égitesttel a Duna légköre a legvékonyabb. Még a  [[Jool/hu|Jool]] hold [[Laythe/hu|Laythe]] is sokkal sűrűbb és vastagabb légkört mondhat magáénak. A légkörnek vöröslő vagy barnálló tónusa van magában. A megvilágított légkör a sarkvidékeken is színes, miközben maga a felszín fehér.
 
 
A Duna légkörének átlagos [[w:hu:Molekulatömeg|molekulatömege]] 42 g/mol, és az [[w:hu:Adiabatikus tényező|adiabatikus tényezője]] is 1,20. Habár az összetétele ismeretlen, az értékek lényegében [[w:hu:Szén-dioxid|szén-dioxid]] alapú légkört jelentenek.
 
 
Ahogy minden légköre is exponálisan csökken - változó léptékmagassággal - a szintmagasság függvényében. A következő táblázat a szintmagasságokon uralkodó nyomást mutatja be.
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Szintmagasság (m) !! Nyomás (Pa) !! Nyomás (atm)
 
|-
 
| 0 || 6 755 || 0,067
 
|-
 
| 2 500 || 5 136 || 0,051
 
|-
 
| 5 000 || 3 774 || 0,037
 
|-
 
| 7 500 || 2 663 || 0,026
 
|-
 
| 10 000 || 1 797 || 0,018
 
|-
 
| 15 000 || 716,9 || 0,007
 
|-
 
| 20 000 || 241,0 || 0,002
 
|-
 
| 25 000 || 91,73 || 0,001
 
|-
 
| 30 000 || 32,90 || 0,000
 
|-
 
| 40 000 || 4,918 || 0,000
 
|-
 
| 50 000 || 0 || 0,000
 
|}
 
 
A Duna felszíne hideg, az átlaghőmérséklet körülbelül -23 °C. A levegő hőmérséklete 30&nbsp;km-es magasságig csökken, 30-45&nbsp;km magasságban egy  -123&nbsp;°C hőmérsékletű izotermikus réteg található. A levegő  hőmérséklete változik a szélességi fok és a napszak szerint. Az egyenlítőn este -20&nbsp;°C van, nappal -2&nbsp;°C. A sarkokon ez -90&nbsp;°C és -85&nbsp;°C közt van. Mivel a forgástengelye nem zár be szöget a keringési tengellyel, a Dunán sincsenek évszakok.
 
 
===  <span id="Landing">Leszállás </span> [Landing] ===
 
A [[Aerobraking/hu|levegőfékezés]] üzemanyagot spórolhat meg a pálya- és a felszíni sebesség nagyarányú csökkentésével. A levegőfékezéskor alacsony szögben történő [[Atmospheric entry/hu|belépéssel]] maximalizálni kell a légkörben töltött időt, valamint - a cél figyelembe vételével - előnyben kell részesíteni az alacsonyan fekvő helyeket. Becslések szerint az ideális levegőfékezési magasság 13&nbsp;000 méter, amely segítségével a viszonylag alacsony Δv szükségletet mellett alakítható ki egy stabil pálya.
 
 
Bár az ejtőernyők kinyílnak a Dunán, de a légkör olyan vékony, hogy az ernyők általában nem képesek az [[craft/hu|eszközt]] a biztonságos leereszkedéshez szükséges mértékben lelassítani, emiatt fokozottan használni kell a fékezőernyőket, és többnyire a [[engine/hu|hajtóművek]] segítségét is igénybe kell venni.
 
 
[[File:Duna colony.png|thumb|Egy kilenc kerbálos telep a Dunán]]
 
 
=== <span id="Flying"> Repülés </span> [Flying] ===
 
 
5&nbsp;km alatti magasságokban a Duna [[Atmosphere/hu|légköre]] elég sűrű hogy a szárnyak elég felhajtóerőt hozzanak létre a repüléshez. A [[Jet engine/hu|sugárhajtóművek]] nem működnek a szükséges [[oxygen/hu|oxigén]] hiányában, de egyéb meghajtási módok jól működnek. A vízszintes le és felszállás a [[plane/hu|repülőgépekkel]] szintén lehetséges, főleg a "tengerek" térségében.
 
 
=== <span id="Lifting off">Felszállás </span> [Lifting off] ===
 
 
Egy felszállás a felszínről az alacsony Duna körüli pályára ( 50&nbsp;km magasság durván 950&nbsp;m/s. sebességgel) közelítően 1400&nbsp;m/s Δv szükséges.
 
 
Az [[Atmosphere/hu#Terminal velocity|esési sebesség]], amely az optimális emelkedési sebességet is jelenti a játék aerodinamikai modellje szerint, a Duna különböző magasságában a nyomás függvényében változik.
 
 
== <span id="Orbital statistics">Pályajellemzők </span> [Orbital statistics] ==
 
A Duna [[synchronous orbit/hu|szinkronpályája]] {{OrbitAltitude|b=Duna|f=k}} magasan van a Duna felett. A pályasebessége {{OrbitVelocity|b=Duna}} és a keringési idő egybeesik a Duna napszakaival (18,2 óra vagy 65&nbsp;517,859375 másodperc). Ez megegyezik az [[Ike/hu|Ike]] pályájával, így ha az eszköz pályája nem tökéletesen pontos, akkor végül az Ike el fogja fogni.
 
 
A [[synchronous orbit/hu#Fél-szinkron és hasonló pályák|fél-szinkron pálya]] ½ Duna nap (9,1 óra vagy 32&nbsp;758,9295 másodperc) egy {{OrbitAltitude|b=Duna|f=k|pf=1/2}} magas pálya {{OrbitVelocity|b=Duna|pf=1/2}} pályasebességgel.
 
 
== Természetes holdak [Natural satelites] ==
 
{{Min/Ike}}
 
Az [[Ike/hu|Ike]] az egyetlen kísérője a Dunának. Viszont ez a [[planet/hu|bolygójához]] képesti legnagyobb [[moon/hu|hold]]. Könnyen az Ike [[SOI/hu|vonzáskörébe]] kerülhet az aki a Dunára utazik.
 
 
== <span id="Observation of Ike"> Az Ike megfigyelése </span> [Observation of Ike] ==
 
{{gif image|Ikes_libration.gif|thumb|Egy mozgókép az Ike mozgásáról a Duna felszínéről figyelve|width=304|float=left|additional css=margin-right:1em;margin-bottom:1em}}
 
Az Ike különleges pályája a holdat közvetlenül a Duna földrajzi hosszúságainak egy rövid szakasza felett tartja. Az átlagos Duna hosszúság amely felett az Ike közvetlenül tartózkodik (a [[w:hu:Zenit|zenit]]en) az 6 fok keletre, de az Ike pályájának elnyújtottsága miatt 2 és 10 fok között leng, és kissé megnő és összemegy a Dunáról szemlélve. A hosszúság amely felett az Ike a zeniten van szintén leng 0,2 fok dél és 0,2 fok észak közt köszönhetően az Ike pályahajlásának. Ettől az Ike úgy tűnik, mintha fel és le forogna de a meglehetősen kicsi pályahajlás miatt ez hatás alig észrevehető. Ezeket a jelenségeket együtt [[w:hu:Libráció|libráció]]nak nevezzük . Az Ike helyzetének láthatár feletti lengése mint az Ike lenyugvása és felkelése megfigyelhető a Duna 88°Ny-80°Ny és 92°K-100°K hosszúság fokain, akárcsak a 89,8°É-tól északra vagy a 89,8°D-től délre.
 
 
== <span id="Interplanetary Travel"> Bolygóközi utazás </span> [Interplanetary Travel] ==
 
 
 
Az alacsony Duna körüli pályáról, a más [[celestial body/hu|égitestektek]] pályájának eléréséhez szükséges Δv:
 
 
{| class="wikitable"
 
!Égitest
 
!colspan="2"|Δv
 
|-
 
| [[Ike/hu|Ike]]
 
|colspan="2"| ~300&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Kerbin/hu|Kerbin]]
 
|colspan="2"| ~620&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Dres/hu|Dres]]
 
|colspan="2"| ~820&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Eve/hu|Eve]]
 
|colspan="2"| ~1080&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Jool/hu|Jool]]
 
|colspan="2"| ~1350&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Eeloo/hu|Eeloo]]
 
|colspan="2"| ~1580&nbsp;m/s
 
|-
 
| [[Moho/hu|Moho]]
 
|colspan="2"| ~2100&nbsp;m/s
 
|-
 
|}
 
{{Clear|left}}
 
== <span id="Reference Frames">Időléptékezés </span> [Reference Frames] ==
 
{{:Duna/RefFrame}}
 
 
== Galéria ==
 
<gallery>
 
File:Parachute_Descent.png|Ejtőernyős leereszkedés a Duna felszínére.
 
File:ISA_over_Duna.png|ISA szatellit Duna feletti pályán térképezi fel a bolygó felszínét.
 
File:DunaSurface.png|A Duna felszíne hajnalban.
 
File:Duna_and_ike.jpg|A Duna és az Ike.
 
File:Duna_map_800.gif|A topográfiai magasságtérkép - ISA MapSat pluginnal készült
 
File:DoonaMap.png|A Duna színes térképe
 
File:North pole of Duna.jpg|Egy leszállóegység a Duna északi sarkvidékén.
 
File:Duna_Sunrise.png| [http://www.youtube.com/watch?v=7czFsEpe4Ww&feature=youtu.be A Duna napfelkeltekor]
 
File:Duna-sinkhole.png|Egy holdjáró az egyik "víznyelő" szélén.
 
File:Thepoopscooperduna1.png|Bill, kapszulája, egy zászló, és az Ike mind egy képen.
 
File:TakeoffFromDunaV21.1.png|Egy kis szonda a felszállás után a Duna körüli pályára emelkedik...
 
File:OrbitingDunaV21.1.png|Egy kis szonda a Duna körül kering.
 
File:Duna_Ike_Eclipse.png|Az Ike részben takarja a Kerbolt. Megjegyzés: homályos fény a napelemek nem töltenek.
 
File:Duna from ike.png| A Duna az Ike felszínéről figyelve.
 
File:DunaExplorer.png |Egy szép látvány a Duna felszínéről: a Kerbol, az Ike és a leszállóegység.
 
</gallery>
 
 
== <span id="Trivia">Érdekességek </span> [Trivia] ==
 
* A Duna név vonatkozhat a sivatagos tájra vagy a Frank Herbert ''Dune'' novellájára.
 
* A mélyen fekvő területek alakja a Duna egyenlítője mellett Európára emlékezett.
 
{{SpoilerBox
 
|description=Rendhagyó képződmények
 
|content=
 
* A Duna felszínén, egy nagy emlékmű a bevésés egy [[List of easter eggs/hu#Duna|kerbál arc]]ra emlékezet, utalva a hírhedt „A Mars arcára” amelyet a Mars Cydonia Mensae területen fedeztek fel a 1970-es években.
 
* A felszín alá temetve, egy kisebb kamera, a hasonló [[w:Curiosity (rover)|Curiosity]] holdjáróéhoz.
 
* Az egyik rendhagyó képződmény a Dunán, egy kicsi piramis szerű hegy SSTV jeleket bocsájt ki. Mikor megfejtették egy diagramszerű kép amelyen három alak áll a hegy mellett, azt sugallva hogy a Dunát már valamikor lakták vagy meglátogatták korábban.
 
}}
 
 
== Megjegyzések ==
 
<references />
 
 
{{Celestial Bodies}}
 
[[Category:Celestials/hu]]
 
[[Category:Planets/hu]]
 

Revision as of 17:57, 17 March 2017