Difference between revisions of "Laythe/hu"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
(1.0.5)
m (Blanked the page)
Line 1: Line 1:
{{Infobox/Body}}
 
  
A '''Laythe''' a [[Jool/hu|Jool]] első [[w:hu:Hold_(égitesttípus)|természetes kísérő]]je az öt közül. Bár felszínét többnyire tenger borítja, a Laythének több kisebb sziklás, homokos sziget is található rajta. A Laythe tengelyforgása a Joolhoz [[w:hu:Kötött_tengelyforgás|van kötve]]. A [[Synchronous orbit/hu|szinkronpálya]] a Laythe körül nem lehetséges, mivel az a [[Sphere of influence/hu|vonzáskörén]] (SOI) kívül helyezkedne el egy 5 186 399 méteres sugáron. A kör alakú [[w:hu:Szigetcsoport|szigetcsoport]] amely uralja a térképet azt sugallja, hogy a Laythe egy hatalmas becsapódás elszenvedője volt a távoli múltban.
 
 
Egy Laythe feletti stabil pálya elérésének [[delta-v/hu|delta-v]] igénye mintegy ≈2 800 m/s.
 
 
A Laythéhez semmi sem fogható a világunkban. A világunk [[w:hu:Jupiter|Jupiter rendszerében]] a belső holdak egy csoportja mint a [[w:hu:Io_(hold)|Ió]], [[w:hu:Europa_(hold)|Európé]] és a [[w:hu:Ganümédész_(hold) (moon)|Ganümédész]] [[w:Orbital Resonance|keringési rezonanaciá]]ban vannak akárcsak a KSP [[Tylo/hu|Tylo]], [[Vall/hu|Vall]] és Laythe [[moon/hu|hold]]jai. De amíg a Tylo és a Vall bizonyos hasonlóságot mutat a világunk-béli megfelelőjével, a Layte nem emlékeztet a vulkanikus, [[Atmosphere/hu|légkör]] nélküli száraz Ióra. Ehelyett a folyékony óceán jelenléte a dús légkör, ha már hasonmást kellene keresnünk - inkább a [[w:hu:Szaturnusz|Szaturnusz]] gázóriás körül keringő [[w:hu:Titán_(hold)|Titán]] holdjára emlékeztet.
 
 
Bár a Laythe felszínét folyékony víz borítja a hőmérséklet valamivel a nulla alatt szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy a Laythe óceánjai jelentős egyéb összetevőt tartalmaznak, valószínűleg valamilyen ionost, mint a konyhasó. A talajminták szerint a só jelen van a Laythe felszínén. A [[Kerbin/hu|Kerbin]]nel ellentétben a levegője nem belélegezhető a [[Kerbal/hu|kerbál]]ok számára ([[Science/hu#EVA Report|az űrséta jelentésekre]] hivatkozva). Lehetséges hogy a só a levegőben is magas koncentrációban van jelen, ahogy a felszínen, feltételezve hogy az konyhasó. A Laythe légkörének nyilvánvaló mérgező mivolta miatt (a Kerbinéhez hasonló összetétele ellenére), emlékeztethet az [[w:hu:Avatar_(film)|Avatar]] című filmre, a Pandora nevű hold hasonlít a földre, de túl mérgező az emberek számára a közvetlen belélegzéshez, valamint ahogy a Laythe is egy [[w:hu:Óriásbolygó|gázóriás]] körül kering.
 
 
== Játékbeli leírás ==
 
 
{{Quote
 
|Amikor a Laythét először felfedezték, nem került a nyilvántartásba, mivel a tudósok azt hitték hogy valójában a Kerbint figyelték meg. <br><br> Szerencsére ezt a hibát kijavították amikor egy merész gyakornok közölte, hogy a távcsövek nem úgy működnek. <br><br> A gyakornokot nem sokkal ezután előléptették és áthelyezték a kísérleti rakéta teszt programba.
 
|Kerbál Csillagász Közösség}}
 
 
{{clear|left}}
 
== <span id="Biomes">Tájegységek </span> [Biomes]==
 
[[File:Laythe Biome Map 0.90.0.png|thumb|left|A Laythe tájegység&shy;térképe]]
 
A Laythe felszínén mindössze 5 [[Biomes/hu|tájegység]] található, és egy nagy óceánja - a Sagen Tenger, néhány kis dűnével és partokkal. Van ezen felül egy nagyobb öböl a Cresent Öböl és a sarkvidékek fagyott területe:
 
{|
 
|<div class="hlist"><ul>
 
<li>Dűnék [Dunes]</li>
 
<li>Partok [Shores]</li>
 
<li>Cresent Öböl [Cresent Bay]</li>
 
<li>A Sagen Tenger [The Sagen Sea]</li>
 
<li>Sarkvidékek [Poles]</li>
 
</ul></div>
 
|}
 
{{clear|left}}
 
 
== <span id="Atmosphere">Légkör </span> [Atmosphere] ==
 
[[File:Laythe_Atmosphere_T&P.png|thumbnail|left|A hőmérséklet [temperature] és a légnyomás [pressure] a szintmagasság [altitude] függvényében.]]
 
 
A Laythe [[atmosphere/hu|légköre]] 50&nbsp;000 méter magasságig tart, és kevésbé sűrű a [[Kerbin/hu|Kerbin]] légkörénél: a tengerszinten a légnyomás 60,795&nbsp;kPa (0,6&nbsp;atm) - amely megfelel a Kerbinen 3&nbsp;287&nbsp;m magasságban uralkodó nyomásnak,és elég ahhoz, hogy a vizet folyékony állapotban tartsa a felszínén. A játékban ez az egyetlen hold amely mérhető légkörrel rendelkezik. A Laythe légkörének átlagos [[w:hu:Molekulatömeg|molekulatömege]] 28,9644 g/mol, az [[w:hu:Adiabatikus kitevő|adiabatikus kitevője]] 1,40. Ezek az értékek hasonlítanak a Kerbin, vagy a [[w:hu:Föld|Föld]] légköréhez — azaz egy nitrogén-oxigén elegyet tételezhetünk fel.
 
 
Mint minden más légkörrel rendelkező égitest a Laythe légköri nyomása is exponenciálisan csökken a magassággal (változó léptékmagassággal). A légnyomás kiszámítására szolgáló képlet a Laythén (a magasság [altitude] méterben kifejezve):<ref> A [[LV-N Atomic Rocket Motor/hu|LV-N Nukleáris Rakétamotor]] fajlagos impulzusa 220&nbsp;s 1&nbsp;atm. nyomáson és 800&nbsp;s a légüres térben, és a következőképen változik a Laythe légkörében.
 
{| class="wikitable"
 
| magasság (m)    ||  600 ||  1464 ||  1800 ||  2238 ||  2698 ||  3296 ||  4104 || 16435
 
|-
 
| fajlagos impulzus (s) || 400,7 || 478,2 || 504,2 || 534,8 || 563,7 || 596,5 || 633,7 || 792,4
 
|}</ref>
 
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! Magasság (m) !! Nyomás (Pa) !! Nyomás (atm)
 
|-
 
| 0 || 60 795 || 0,600
 
|-
 
| 2 500 || 47 153 || 0,465
 
|-
 
| 5 000 || 34 495 || 0,340
 
|-
 
| 7 500 || 24 914 || 0,246
 
|-
 
| 10 000 || 17 786 || 0,176
 
|-
 
| 15 000 || 9 351 || 0,092
 
|-
 
| 20 000 || 4 782 || 0,047
 
|-
 
| 25 000 || 2 671 || 0,026
 
|-
 
| 30 000 || 1 507 || 0,015
 
|-
 
| 40 000 || 363,5 || 0,004
 
|-
 
| 50 000 || 0 || 0.000
 
|}
 
 
A légkör követi a [[w:hu:Troposzféra|troposzféra]], [[w:hu:Sztratoszféra|sztratoszféra]] és [[w:hu:Mezoszféra|mezoszféra]]. A meleg felszíni hőmérséklet gyorsan csökken egészen 5&nbsp;km-es magasságig. A sztratoszféra, ahol a hőmérséklet emelkedik a szintmagassággal, 10&nbsp;km és 22&nbsp;km közt található. A hőmérséklet változik a napszak és a szélességi fok függvényében. Az egyenlítőn tengerszinten a hőmérséklet az esti 9&nbsp;°C nappalra 15&nbsp;°C-ig emelkedik.  A közepes szélességi körökön a hőmérséklet csak kicsivel hidegebb az egyenlítői övön tapasztalhatónál - a 63°-ig sosem esik 0&nbsp;°C alá. A sarkokon a hőmérséklet -26&nbsp;°C és -24&nbsp;°C közt változik. A globális tengerszint átlaghőméréséket közelítőleg 9&nbsp;°C. Mivel a Laythe forgástengelyének nincsen dőlésszöge, évszakjai sem léteznek.
 
 
Laythe lényegesen melegebb, mint ami a [[Kerbol/hu|naptól]] való távolságából adódna. Ez azt tételezné fel, hogy valami módon saját belső hőforrása van.
 
 
Megfelelő [[aerobraking/hu|levegőfékezésekkel]] a Jool és a Laythe körül, a Laythét lehet elérni a legkevesebb  Δv árán a Jool összes holdja közül. A Kerbin felől érkezve egy Jool légkörében egy megfelelően magas közelpontú levegőfékezés a Laythéhez pályára teszi a hajót.
 
 
Egy másik lehetőség a Laythe direkt megközelítése, megfelelő időzítéssel és igazítással a Jool felé vezető úton. A Laythe keringési ideje könnyű célponttá tesz és még kevesebb [[delta-v/hu|Δv]] felhasználását igényli (csak 2&nbsp;000&nbsp;m/s), amellett a levegőfékezés a Laythén könnyebb mint a Joolon. Úgy ~22&nbsp;km magasságig merülve majdnem (retrográd) kör pályára lehet állni.
 
 
Mivel a Laythe gravitációja 80%-a, de a tengerszinti légnyomása csak a 60%-a Kerbinének, emiatt a [[Parachute/hu|ejtőernyők]] kevésbé hatékonyak mint a Kerbinen. Így a Laythe magasabb pontjain a leszálláskor szükséges lehet rakétás fékezéssel [retro burns] is segíteni az ejtőernyőknek lassítani a süllyedés sebességét.
 
 
A [[Jet engine/hu|sugárhajtóművek]] működnek a Laythe légkörében, mivel az tartalmaz elég [[oxygen/hu|oxigént]], habár a [[Air intake/hu|légbeömlők]] hatékonysága valamivel kisebb mint a Kerbinen.
 
 
==  <span id="Science">Tudomány </span> [Science] ==
 
 
A Laythe a [[science/hu|tudomány]] pontokban leggazdagabb égitest a Jool rendszerben. Bár a [[Tylo/hu|Tylo]]nak kissé magasabb tudományos szorzója van mind a pályán mind a felszínen, Laythe légköre és óceánja bőségesen ellensúlyozza ezt, ami miatt a kinyerhető összes tudománypont több.
 
 
==  <span id="Reference Frames">Időléptékezés </span> [Reference Frames] ==
 
{{:Laythe/RefFrame}}
 
 
== Galéria ==
 
<gallery>
 
Mechjeb Laythe.png        | Egy szonda alacsony pályán a Laythe körül.
 
ProbeonLaythe.png          | Egy szonda a Laythe felszínén.
 
Laythe Topo compressed.png | A Laythe topográfiai térképe - ISA MapSat.
 
Laythe bump gray.jpg      | Egy szürkeárnyalatos tengerszintre normali&shy;zált domborzati tér&shy;kép.
 
File:KSP.EXE 0x69D82224.png| A Laythe színes térképe
 
VallFromLaythe.png        | A Vall látványa a Laythéről.
 
TyloFromLaythe.png        | A Tylo ahogy Laythe felszínéről látszik
 
BopFromLaythe.png          | A Bop a Laythéről megfigyelve
 
Laythetransen.svg          | Laythe átállási terv
 
Laythe_map_800.gif        | A Laythe topográfiai magasságtérképe (Version 0.18.2) - ISA MapSat plugin
 
Laythe_Ice_Cap.png        | A Laythe északi jég&shy;sapkája, a Kerbolal a Vallal és a Tyloval.
 
Jet_on_Laythe.png          | Egy sugárhajtóműves repülőgép hasít a Laythe légkörében.
 
TogsSpaceplace1.jpg        | Egy űrrepülőgép belép a Laythe légkörébe.
 
Direct_Laythe_approach.jpg | A Laythe közvetlen megközelítése.
 
SpacePlaneEscapeFromLaythe.png| Egy űrrepülőgép elhagyja a Laythét.
 
SpacePlaneFlyingIntoSunsetLaythe.png| Egy űrrepülőgép a naplementébe száll a Laythe felett.
 
Laythe Base grautbakken.jpg | Egy moduláris, mozgó bázis felállítása a Laythén.
 
</gallery>
 
 
== Megjegyzések ==
 
<references />
 
 
{{Celestial Bodies}}
 
[[Category:Celestials/hu]]
 
[[Category:Moons/hu]]
 

Revision as of 18:20, 17 March 2017