Modular Girder Segment XL/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Modular Girder Segment XL
Part image
Strukturalny wyk. przez
Maxo Construction Toys
Cena (całkowita) 75,00 Fund
Masa (całkowita) 0,38 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Wytrzymałość zderzenia 80 m/s
Badania Advanced metalworks.png Advanced MetalWorks
Koszt odblokowania 7800 Fund
Od wersji 0.18
Plik konfiguracyjny trussGirderXL


Opis

Teraz jeszcze większe! Buduj większe struktury swoich wielkich marzeń!

Maxo Construction Toys