Difference between revisions of "Moho/cs"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
m (Reference Frames: *use outsourced reference frames;)
(Complete translation)
Line 6: Line 6:
  
 
== Topografie ==
 
== Topografie ==
Moho's surface ranges from light brown highlands to dark brown Maria. It is heavily cratered, but less so than the moons of [[Kerbin]] and [[Jool]], suggesting erosion. Because of the lack of an atmosphere on Moho, the primary suspect of Moho's erosion is volcanism. It is probable that Moho under goes volcanic periods, induced by tidal friction with Kerbol. The fact that this occurs in periods, likely on a geologic timescale, is proven in that volcanism of Moho was removed in 0.18. It must have been discovered just before it stopped being volcanic. The vulcanism would lead to the filling up of craters.
+
Povrch Moho je členěn mezi světle hnědé pohoří a tmavě hnědé Marie. Je hojně posetý krátery, ale nejspíše vzhledem k erozi ne více než měsíce [[Kerbin/cs|Kerbinu]] a [[Jool/cs|Joolu]]. Kvůli nepřítomnosti atmosféry je hlavním podezřelým z eroze vulkanismus. Je pravděpodobné, že Moho prochází vulkanickými obdobými vyvolanými gravitačním třením s Kerbolem. Fakt, že toto probíhá periodicky, v geologické časové škále, je podložen tím, že z planety Moho byl ve verzi 0.18 odstraněn vulkanismus. Muselo to být objeveno těsně předtím, než přestal být vulkanický. Vulkanismus by vedl k vyplnění kráterů.
  
Moho has two very deep wells at the geographic north and south pole of a, as yet, undetermined depth. Current analysis and probes dropped into the crater at the north pole revealed it to be more than 5 km deep before the probe crashed into the ever narrowing canyon walls. It is possible that these are volcanic tubes that are as of this moment dormant. Further analysis of the canyon walls is needed before a definitive answer can be presented. <!--most likely explanation: it's just a glitch in the procedural terrain generation algorithm -->
+
Moho má dvě velmi hluboké studny na geografickém severním a jižním pólu o zatím neupřesněné hloubce. Současná analýza a sondy vyslané do kráteru na severním pólu ukázaly, že je hlubší jak 5 km, než sonda narazila na zužující se stěny kaňonu. Je možné, že jsou to vulkanické roury, které jsou v současnosti nečinné. Před předložením definitivní odpovědi jsou potřeba další analýzy. <!--nejpravděpodobnější vysvětlení: jedná se pouze o chybu v algoritmu procedurálního generování terénu -->
  
== Orbital Statistics ==
+
== Statistiky oběžných drah ==
Mohosynchronous orbit is not possible it would require an altitude of {{OrbitAltitude | period_s=2215754 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }}, outside of Moho's sphere of influence.
+
Mohosynchronní oběžná dráha není možná byla by zapotřebí výška {{OrbitAltitude | period_s=2215754 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }}, což je mimo gravitační dosah planety Moho.
  
For a semi synchronous orbit of ½ Moho day (307.75 hours or 1,107,882 seconds) an orbit of
+
Pro půldenní - semisynchronní oběžnou dráhu (307.75 hodin nebo 1,107,882 sekund) je zapotřebí výška
{{OrbitAltitude | period_s=1107882 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }} above Moho is needed with a velocity of
+
{{OrbitAltitude | period_s=1107882 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }} nad planetou Moho s rychlostí
 
{{OrbitVelocity | period_s=1107882 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }}.
 
{{OrbitVelocity | period_s=1107882 | mass_kg=3.675e21 | radius_km=250 }}.
  
== Reference Frames ==
+
== Odkazové rámce ==
 
{{:Moho/RefFrame}}
 
{{:Moho/RefFrame}}
  
== Solar System Counterpart ==
+
== Protějšek ve sluneční soustavě ==
Moho is the Kerbol System Mercury analog.
+
Moho je v systému Kerbol analogií k Merkuru.
  
* Moho and Mercury share a similar, cratered landscape, similar to most bodies with little to no atmosphere. They are both the closest planet to their respective Sun, and neither has a natural satellite.
+
* Moho a Merkur mají společný podobný, kráterovitý povrch, podobný většině těles s řídkou nebo žádnou atmosférou. Obě jsou nejbližšími planetami vzhledem k Slunci a žádná z nich nemá přírodní satelit.
* Unlike Mercury, Moho has a brown texture while Mercury itself has a grey to dark grey color. In addition, Mercury has a very tenuous atmosphere, whereas Moho has no atmosphere.
+
* Oproti Merkuru má Moho hnědý povrch, zatímco Merkur je šedý až tmavě šedý. Merkur má navíc velmi jemnou atmosféru, přičemž Moho nemá žádnou.
  
== Gallery ==
+
== Galerie ==
 
<gallery>
 
<gallery>
Moho_800_map.gif | A topographic height map of Moho as at Version 0.18.2 made with the ISA MapSat plugin.
+
Moho_800_map.gif | Topografická výšková mapa planety Moho ve verzi 0.18.2 pořízená pluginem ISA MapSat.
Moho_landing.png | A successful landing at Moho pre-0.18. Note the engines still overheating.
+
Moho_landing.png | Úspěšné přistání na Mohu před verzí 0.18. Všimněte si, že se motory ještě přehřívají.
Probewedge.jpg | A Probe wedged in the 5km deep lava well at the north pole.
+
Probewedge.jpg | Sonda vklíněná v 5 km hluboké lávové studně na severním pólu.
Moho_flyby.png | A probe performing a Moho flyby.
+
Moho_flyby.png | Sonda prolétající okolo planety Moho.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
== Changes ==
+
== Změny ==
 
;{{Version|0.18|}}
 
;{{Version|0.18|}}
* Entirely changed more cratered surface.
+
* Zcela změněný, více kráterovitý povrch.
* Color changed from red to brown.
+
* Barva změněna z červené na hnědou.
* No more superheated atmosphere.   
+
* Již nemá žhavou atmosféru.   
* No longer tidally locked.  
+
* Již nemá vázanou rotaci.  
* Mass reduced.
+
* Snížena hmotnost.
 
;{{Version|0.17|}}
 
;{{Version|0.17|}}
* Initial Release
+
* Prvotní uveřejnění
  
== Notes ==
+
== Poznámky ==
 
<references />
 
<references />
  

Revision as of 20:18, 10 June 2013

Moho/Data

Moho je nejvnitřnější planeta systému okolo hvězdy Kerbol. Je to herní analog pro planetu Merkur. Je podobná planetám Dres a Eeloo v tom, že nemá žádnou atmosféru a ani měsíce. Od verze 0.18 nemá dále vázanou rotaci vzhledem ke Kerbolu..

Okolo Kerbolu obíhá po mírně skloněné excentrické dráze, která jeho dosažení činí těžším. Také nemá žádnou atmosféru vhodnou pro atmosférické brždění nebo měsíc, umožňující snížení rychlosti díky gravitační asistenci. Díky tomu je těžké zastavit, poté co se k planetě dostanete. Z těchto důvodů je cesta na Moho velká výzva.

Topografie

Povrch Moho je členěn mezi světle hnědé pohoří a tmavě hnědé Marie. Je hojně posetý krátery, ale nejspíše vzhledem k erozi ne více než měsíce Kerbinu a Joolu. Kvůli nepřítomnosti atmosféry je hlavním podezřelým z eroze vulkanismus. Je pravděpodobné, že Moho prochází vulkanickými obdobými vyvolanými gravitačním třením s Kerbolem. Fakt, že toto probíhá periodicky, v geologické časové škále, je podložen tím, že z planety Moho byl ve verzi 0.18 odstraněn vulkanismus. Muselo to být objeveno těsně předtím, než přestal být vulkanický. Vulkanismus by vedl k vyplnění kráterů.

Moho má dvě velmi hluboké studny na geografickém severním a jižním pólu o zatím neupřesněné hloubce. Současná analýza a sondy vyslané do kráteru na severním pólu ukázaly, že je hlubší jak 5 km, než sonda narazila na zužující se stěny kaňonu. Je možné, že jsou to vulkanické roury, které jsou v současnosti nečinné. Před předložením definitivní odpovědi jsou potřeba další analýzy.

Statistiky oběžných drah

Mohosynchronní oběžná dráha není možná — byla by zapotřebí výška 0,00 m, což je mimo gravitační dosah planety Moho.

Pro půldenní - semisynchronní oběžnou dráhu (307.75 hodin nebo 1,107,882 sekund) je zapotřebí výška 0,00 m nad planetou Moho s rychlostí 0,00 m/s.

Odkazové rámce

Time warp Minimum Altitude
Any
5× 10 000 m
10× 10 000 m
50× 30 000 m
100× 50 000 m
1 000× 100 000 m
10 000× 200 000 m
100 000× 300 000 m

Protějšek ve sluneční soustavě

Moho je v systému Kerbol analogií k Merkuru.

  • Moho a Merkur mají společný podobný, kráterovitý povrch, podobný většině těles s řídkou nebo žádnou atmosférou. Obě jsou nejbližšími planetami vzhledem k Slunci a žádná z nich nemá přírodní satelit.
  • Oproti Merkuru má Moho hnědý povrch, zatímco Merkur je šedý až tmavě šedý. Merkur má navíc velmi jemnou atmosféru, přičemž Moho nemá žádnou.

Galerie

Změny

0.18
  • Zcela změněný, více kráterovitý povrch.
  • Barva změněna z červené na hnědou.
  • Již nemá žhavou atmosféru.
  • Již nemá vázanou rotaci.
  • Snížena hmotnost.
0.17
  • Prvotní uveřejnění

Poznámky