Tail Fin/pl

From Kerbal Space Program Wiki
< Tail Fin
Revision as of 17:57, 16 June 2013 by Piotrulos (talk | contribs) (Created page with "{{:Tail Fin/Box}} {{Quote |Tail Fin zdał modelowanie w naszym opatentowanym systemie P.A.S. (Paper Airplane Simulation). To zwycięstwo zostało stępione, aby zapobiec przy...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Tail Fin
Part image
Winglet by
C7 Aerospace Division
Cost (całkowita) 600,00 Funds
Masa (całkowita) 0,13 t
Opór 0.02
Maks. Temp. 2400 K
Wytrzymałość zderzenia 12 m/s
Badania Aviation.png Aviation
Koszt odblokowania 3 800 Funds
Since version 0.15
Plik konfiguracyjny airplaneFins
Generowanie wznoszenia 0.61
Współczynnik oporu 0.6
Zakres odchylania 25°
Powierzchnia 1


Tail Fin zdał modelowanie w naszym opatentowanym systemie P.A.S. (Paper Airplane Simulation). To zwycięstwo zostało stępione, aby zapobiec przypadkowemu rozczłonkowaniu techników instalujących.

C7 Aerospace Division

Zmiany

?
  • Dodano do gry