Tutorial: How to Get into Orbit/th

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

การเข้าสู่วงโคจร การอยู่เหนือ Kerbin เป็นสิ่งที่ง่ายมาก, แต่ต้องการความรู้สักเล็กน้อย และการเตรียมการ. เริ่มที่อวกาศระยะ 70,000m เหนือดาวเคราะห์ Kerbin. อยู่ข้างบนนั้น เพื่อบินไปรอบๆ และคุณก็จะอยู่ในวงโคจร

กระบวนการเข้าสู่วงโคจร ทำตามกระบวนการอย่างง่าย

  1. ยิงจรวจขึ้นไปตรงๆ 10 km
  2. เปลี่ยนระยะห่างไปที่ 45° ตะวันออก และ burnเครื่องยนต์ไปจนกว่า จุดสูงสุดในวงโคจร(Apoapsis) จะอยู่เหนือ 70 km
  3. เปลี่ยนองศาจรวดให้เป็นแนวนอน ก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดในวงโคจร(Apoapsis)
  4. Burnเครื่องยนต์ที่ตำแหน่ง Apoapsis จนกว่า จุดต่ำสุดในวงโคจร(Periapsis) จะอยู่เหนือ 70 km

ข้อมูลจำเพาะ

  • ระยะเวลา: 15–20 minutes
  • Difficulty: Harder than a suborbital flight, easier than an orbital intercept.
  • ทักษะที่ต้องการ: Seat of the pants
  • สำหรับเวอร์ชัน: ทุกๆเวอร์ชั่น(ทดสอบที่ 0.23)

ขั้นตอน

ขั้นที่ 0 - ออกแบบจรวด

จรวดที่ประกอบแล้ว และ พร้อมที่จะยิง. TT18-A Launch Stability Enhancers optional. 0.25

A liquid fueled rocket with at least two stages preferably. Anything less will either only get you suborbital or an unwieldy expensive super large fuel tank that's only good for being an orbiting billboard.

The cheapest orbiter you can build with the current stock game (0.22) is:

เพื่อความสนุก, ใช้ LVT-30 engine for your first stage as it doesn't have thrust vectoring and thus will challenge you to actually fly the craft into orbit using your WASD keys keeping your navball on target. Your control module by default provides enough SAS control by itself to prevent you from going out of control for this mission.

เรียงลำดับ stag ให้แน่ใจ ตามที่คุณต้องการ, ไม่งั้นคุณคงต้องบินใหม่ และมีรายการภารกิจล้มเหลวนับไม่ถ้วน

Step 1 - เตรียมยิง

เตรียมการยิงของคุณ.

1. ตั้งค่ามุมมองแผนที่ด้วยปุ่ม M เพื่อดูจรวดของคุณที่ฐานยิงจากอวกาศ, คุณจะมองจากด้านบน. คุณต้องสามารถเห็นตำแหน่ง apoapsis ของคุณได้ ระหว่าง your gravity turn so you can gauge when to cut your engines and coast up to it prior to burning your orbiting maneuver.

2. ตั้งไอพ่นไว้ที่ค่าสูงสุดโดยกด shift ค้าง

3. เปิด SAS โดยกด T.

Step 2 - การยิง

นับถอยหลังหากต้องการ, และกด spacebar เพื่อยิง, space...without the bar (you'll make a space station with a bar at this end of the galaxy later).

Step 3 - ขึ้นไปให้ถึง 10,000 meters

ทำจรวดให้ชี้ตรงขึ้นข้างบน (ใช้ navball ให้จุดอยู่ข้างบน navball สีฟ้า) จนกว่าจะไปถึงประมาณ 9,900 meters. เครื่องยนต์แรกควรจะดับไปก่อนแล้ว, just jettison it with the spacebar and burn your final engine. ปรับไอพ่นเครื่องยนต์ตัวที่ 2 ให้มีกำลังขับ 2/3rds เพราะชั้นบรรยากาศเริ่มบางลง และไม่ทำให้จรวดของคุณช้าลงมากนัก และยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิง.

Step 4 - Gravity Turn 45 degrees East until 70km Apoapsis

Now for the fun part. Assuming you are pointing straight up, press the D key several times to angle your ship over toward the east. Watch the navball as it rotates under the gold V-shaped marker along the 90 degree east line. Continue pressing D to angle the rocket over toward the ground until you reach the 45-degree east mark (halfway down the blue part of the navball). Press the T key to enable SAS to help you keep it there, but don't rely on it. You will need to make course corrections until you get past 70 km altitude and enter space. At this point you should be going into space at a 45-degree angle from the ground, and in an easterly direction. Doing so will gain you speed and not waste the fuel you will need to get into orbit.

Step 5 - Get Your Apoapsis above 70km

While climbing up to 70 km or 70,000 meters, it's now time to switch to your map view and control your ship from there entirely. Hopefully your navball is toggled on, else click on the collapsed tab at the bottom of the map view.

You will need to keep burning your fuel until you see your apoapsis marker reach 70 km. You can see how high it is by hovering your mouse over it. Once it hits 70 km (I usually shoot for 75 km to buy me some head room) your craft will be able to coast up to it without any further fuel. Feel free to cut your engines with the X key and save some fuel for your orbital burn.

Step 6 - Orient for On-Orbit Burn

As you approach apoapsis (preferably 30 seconds prior), orient your ship to the 0-degree latitude mark (the thin dividing line between the blue and brown halves on the navball), heading east. Again, you should be in your map view when you start your burn. Press the Tab key to center your view on Kerbin and zoom out so you can see your orbit as it forms.

Step 7 - Burn into Orbit

Once you are 10–30 seconds away from your apoapsis, begin your on-orbit burn using the Shift key to throttle up. You can use full or partial throttle; your choice. Full throttle takes less time but runs a small risk of overshooting your apoapsis and wasting precious return fuel. If you aren't concerned, go full throttle, baby, at any point near apoapsis and claim a stake with the stars. You only need to burn your fuel long enough to see the periapsis marker appear on the other side of the orbit from the apoapsis. When your orbit grows to a full circle, cut your engine with the X key. Congrats, you made it into orbit. It's usually a good idea to keep burning your fuel until your new periapsis marker is above 70 km. If it's below that altitude, your orbit will cause your craft to fall into the atmosphere and aerobrake, eventually returning to Kerbin. If your periapsis is above 70 km, congrats, you will orbit Kerbin forever. If you have a manned flight and fuel is low, keep your periapsis below 70 km to ensure a safe return to Kerbin.

Finishing word

After orbiting for a while, and depending upon your remaining fuel (with this design, you won't have much, if any) you can choose to return to Kerbin. Orient your craft for a de-orbit burn by aligning the gold V-shaped indicator on the navball over the green retrograde marker and burn backwards (retrograde) to the direction of your travel to slow down enough that periapsis falls well below 70 km. For maximum efficiency, wait until you are at your apoapsis point, lest you be stuck in space with a manned crew forever.