Science/Box/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
This is a data template. To add content which doesn't belong to this template edit the English page (or one of its translations).
Science/Box
Game ModeSciencemodeicon.png
Nazwa Nauka
Kontrakty dostępne × No
Strategie dostępne × No
Części odblokowywane z
Punktami nauki
✓ Yes
Części płacone Funduszami × No
Reputacja dla Kerbali × No
Od wersji 0.24