Difference between revisions of "Light/hu"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
m (Blanked the page)
Line 1: Line 1:
[[File:TinyKerbol.png|thumb|A fény egyetlen természetes forrása: [[Kerbol/hu|Kerbol]]]]
 
{{Box|type=disambig|Ez a cikk a természetes fényről szól. Ha az elektromos fényforrások érdekelnek, lásd a következő cikket: [[electric light/hu|elektromos fény]]}}
 
  
A '''napfény [Light]''' teszi az [[Celestial body/hu|égitesteket]] és az [[parts/hu|alkatrészeket]] láthatóvá az emberi szem számára. Kétfajta forrása van a fénynek:
 
* Természetes
 
* Mesterséges
 
A természetes fény kizárólagos forrása a [[Kerbol/hu|Kerbol]], a [[Kerbol System/hu|Kerbol Rendszer]] központi csillaga. Ez hajtja a [[solar panel/hu|napelemeket]] amelyek [[electric charge/hu|elektromos áramot]] termelnek. Szintén lehetséges mesterséges fényforrásokat is telepíteni, mint az [[electric light/hu|elektromos fényforrások]], hogy az árnyékban lévő alkatrészek is látszódjanak. Minden égitest, kivéve a Kerbolt, árnyékot vet a mögötte lévő térre, amelyet a felszínen éjszakának észlelünk.
 
 
== <span id="Eclipse"> Napfogyatkozás </span> [Eclipse] ==
 
[[File:Sun eclipse by Kerbin.gif|thumb|left|A Kerbin eltakarja Kerbolt]]
 
[[File:Partially eclipsed solar panel.png|thumb|A napelem nem működik a Mün részleges árnyékában.]]
 
[[File:Kerbol shine.png|thumb|left|Azonos látvány nem sokkal a napfogyatkozás után.]]
 
 
A napfogyatkozás akkor történik, mikor egy égitest elhalad a Kerbol előtt és részben vagy teljesen gátolja a fényt útját. A Kerbolt nem takarhatja el olyan test, amely nincs abban a  [[sphere of influence/hu|hatásgömbben]], amelyben az [[craft/hu|űreszköz]] tartózkodik. Hogy meghatározhassuk, hogy egy test hogyan takarja a Kerbolt, a Kerbol és a test [[w:hu:Szögátmérő|szögátmérőjét]] (δ) kell figyelembe venni. Ennek számolásához a megfigyelő égitesttől vett távolságát (d) és az égitest sugarát (r) kell ismerni. A szögátmérő jelenti azt a szöget, amely szöggel a szemnek el kell fordulnia hogy az egyik végéről a másikra nézhessen. Az egyenlet amellyel ez a tartomány számolható: <math>\delta = 2 \cdot arcsin\left(\frac{r}{d}\right)</math>
 
 
Egy test csak akkor takarhatja el teljesen a Kerbolt, ha elég közel van a megfigyelőhöz, hogy a test a szemlélőnek ugyan olyan nagynak tűnik mint a Kerbol. A [[Kerbin/hu|Kerbin]] felszínéről a [[Mun/hu|Mün]] szögátmérője 1,91° és a Kerbolé mintegy is 2,20°, így Mün majdnem teljesen eltakarja a Kerbolt.
 
 
A pályahajlással nem rendelkező Münnel ellentétben, bármely döntött pályán keringő [[moon/hu|hold]] csak adott időnként árnyékolja be a bolygóját, illetve a bolygója árnyékolja be a holdat. Egy pályahajlással rendelkező hold csak akkor fogja eltakarni a Kerbolt, ha a hold felszálló és leszálló csomója a bolygó pályasíkja összhangban van a csillaggal.
 
 
A szinodikus keringési idő az az időtartam, amely alatt eléri az azonos helyet a bolygó egén a csillagjához képest.Például a két telihold közt eltelt idő szinodikus keringési időt jelent. A Kerbin és a Mün esetében, amelyek pályahajlása 0, a két teljes napfogyatkozás közt eltelt idő szinodikus keringési idő. Ha a hold pályája döntött nem minden egyes körülkeringés eredményez napfogyatkozást, viszont pontos többszöröse lesz a szinodikus keringési időnek.
 
 
A részleges és teljes napfogyatkozás eltakarja túlragyogás hatását, ahogy baloldalt látható. A teljes napfogyatkozásnál az adott pontban a csillag teljes takarásba kerül, a részlegesnél csak részben. Amíg a hatás el nem múlik, és a hold vagy a bolygó látható, a napelemek nem termelnek áramot.
 
 
== <span id="Intensity"> Fényerősség </span> [Intensity] ==
 
A fény ereje változik a távolság függvényében. A játékban, akár a valós világban ez a [[w:hu:Inverz_négyzetes_törvény|fordított négyzetes törvényt]] követi, eredményeként négyszeresre növekszik az erősség a távolság megfeleződésével.
 
{| class="wikitable"
 
! Távolság (m)
 
! Energia
 
! Megjegyzés
 
|-
 
| 5 263 138 304
 
| 6,68x
 
| [[Moho/hu|Moho]] [[semi-major axis/hu|fél nagytengelyén]]
 
|-
 
| 9 832 684 544
 
| 1,91x
 
| [[Eve/hu|Eve]] fél nagytengelyén
 
|-
 
| 13 599 840 256
 
| 1x
 
| [[Kerbin/hu|Kerbin]] körüli pályán
 
|-
 
| 20 726 155 264
 
| 0,431x
 
| [[Duna/hu|Duna]] fél nagytengelyén
 
|-
 
| 40 839 348 203
 
| 0,111x
 
| [[Dres/hu|Dres]] fél nagytengelyén
 
|-
 
| 68 773 560 320
 
| 0,0391x
 
| [[Jool/hu|Jool]] fél nagytengelyén
 
|-
 
| 90 118 820 000
 
| 0,0228x
 
| [[Eeloo]] fél nagytengelyén
 
|-
 
| 135 998 402 560
 
| 0,01x
 
| 20 Gm-rel túl Eeloo távolpontján
 
|-
 
| 430 064 710 234
 
| 0,001x
 
| Nagyon, nagyon messze
 
|}
 
== Lásd még ==
 
* [[Orbit darkness time/hu|Pályaárnyékidő]]
 

Revision as of 18:20, 17 March 2017