Stage/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Stopień jest podkategorią części pojazdu które uruchamiają się jednocześnie. Stopień może składać się z tylko jednej lub z wszystkich części pojazdu, ale każda część zawsze znajduje się w którymś stopniu. Kiedy stopień zostaje aktywowany, wszystkie części posiadające jakąś funkcję zostaną uruchomione. Silniki zaczynają dawać ciąg, spadochrony zostają uzbrojone, rozdzielacze eksplodują. Umieszczenie wszystkich części w odpowiednich stopniach jest kluczowe dla powodzenia misji. Silnik lub rozdzielacz aktywowany w nieodpowiednim momencie najprawdopodobniej doprowadzi do katastrofy. Stopniowanie odbywa się w formie liniowej, tzn. kolejne stopnie aktywowane są jeden po drugim, od najniższego (najwyższy numer) do najwyższego (numer 0).

Rozdzielacze służą do fizycznego oddzielania stopni od siebie kiedy te zostaną zużyte. Zazwyczaj ma to miejsce kiedy całe paliwo w danym stopniu się wyczerpie. Przy budowie nowej rakiety, gra automatycznie utworzy nowy stopień na liście kiedy umieszczony zostaje rozdzielacz. Jednakże gra miewa problemy z logicznym umieszczeniem wszystkich części w odpowiednich stopniach - ręczne modyfikacje po zakończeniu budowania pojazdu, są zazwyczaj niezbędne. Można tego dokonać przenosząc ikony reprezentujące części na liście stopni po prawej stronie ekranu w VAB. Można też dowolnie dodawać i usuwać stopnie, zachowująca w pamięci zasadę, że przynajmniej jeden stopień musi zawsze znajdować się na liście. Przenoszenie części między stopniami jest również możliwe w trakcie misji, ale nie można tam już tworzyć nowych stopni.

Podstawy mechanizmów stopniowania

Łączenie stopni

Rozdzielacze służą do fizycznego separowania stopni, ale można tworzyć stopnie bez rozdzielaczy, np w celu uruchomienia rakiet na paliwo stałe we właściwym momencie, bez konieczności oddzielania czegokolwiek od pojazdu Trzeba jedynie utworzyć nowy stopień na liście w VAB klikając na ikonę '+' przy stopniu powyżej i umieszczenie w nim ikon reprezentujących te części. Kiedy taki stopień zostanie aktywowany, połączy się ze stopniem poprzednim. Wszystkie części aktywne z obu stopni dalej będą działać.

Podwozia i drabiny

Nie wszystkie części są aktywowane przez sekwencję stopni, mimo że znajdują się na liście. Niektóre z nich mogą być aktywowane i dezaktywowane wielokrotnie, niezależnie od tego w którym stopniu się znajdują. Od wersji 0.17.1 zaliczają się do nich podpory lądownika, małe podwozie, drabiny i małe drabiny. Te części mogą być aktywowane i dezaktywowane wielokrotnie, tak długo jak są umieszczone na stopniu który nie został fizycznie oddzielony od rakiety.