Stage/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
fokozat-
sáv

Az indítási (kapcsolási) fokozatok nem azonosok a rakéta fokozataival (amelyeket gyakran lépcsőnek is neveznek), de a rakétafokozatok (amelyek a rakéta azon részegységei, amelyek a repülés bizonyos szakaszában leválasztandóak) is a minden egyes szóközzel továbblépő az indítási fokozatokkal kapcsolhatóak. Az indítási fokozat [stage], továbbiakban röviden mint "fokozat", egy olyan részegysége a űrhajórendszereknek, amelynek egységeit egyszerre hozzák működésbe. Egy fokozat az űrhajó egy vagy több részét is magába foglalhatja. A fokozat működésbe hozásával minden egyes benne lévő alkatrész működésbe jön. A hajtóművek elindulnak, az ejtőernyők kinyílnak, a leválasztók felrobbannak. A hajó építésekor lényeges, hogy a, hogy az alkatrészeket a megfelelő fokozatra kerüljenek. Egy hajtómű vagy egy leválasztó rossz időben történő működésbe hozása végzetes következményekkel járhat. A fokozatok egymás után jönnek működésbe, a legalacsonyabban lévő - legmagasabb számútól a legalacsonyabb számúig - az utolsó "visszatérő" vagy "vég-" fokozatig zéró számozással.

Az alapértelmezés szerint a fokozatokat a szóköz lenyomása kapcsolja, és a fokozatkapcsolást a Mod+L lehet letiltani, és újra engedélyezni (ezzel elejét vehetjük a nem-kívánt fokozatindításoknak).

Beállítás [Setup]

A játék magától képes felállítani az űrhajó fokozatait, azon feltevés alapján, hogy a leválasztók az üzemanyag kifogyásával feleslegessé váló fokozatok eltávolításra szolgálnak. Bármikor új leválasztókészlet kerül a járműre, új fokozatot hoz létre, benne a leválasztón lévő összes alkatrésszel. Ez a logika nem minden járműtípusnál működik helyesen, ezért kézileg kell kijavítani a működtethető alkatrészek újrarendezésével. Ezt a műhelyben a képernyő jobb szélén található fokozatsávon megfelelően a folyamatokat jelképező ikonok átrendezésével lehet a elérni. A fokozatok átrendezése a kilövőálláson is lehetséges, vagy akár repülés közben. Ilyenkor a fokozatsáv a képernyő bal szélén látható. A fokozatok beállítása inkább a műhelyben történjen, ahol nem tart nyomás alatt az idő múlása. A sávban új fokozatokat lehet létrehozni (a fokozat fejlécén lévő "+" jelre klikkeléssel), a meglévőket törölni (a "-" jelre klikkeléssel) és átrendezni (egyszerű klikkeléssel megfog és áthúz) mindössze csak két kikötés tiszteletben tartásával. Az első, hogy minden fokozatban legalább egy folyamatikonnak kell lennie, és hogy legalább egy fokozatnak maradnia kell.

Fokozatkialakítás Típusai [Staging Design]

A hajtóanyag áramlása alapján három típust lehet megkülönböztetni, valamint fokozatok kapcsolása szerint is hármat. Mivel ezek nem teljesen fedik egymást lényegében négy típusról beszélhetünk.

Sorba-kapcsolt Fokozatkialakítás [Serial Staging]

Először az S2 hajtóművei, utána az S1-é működnek

Ebben az esetben nincs hajtóanyag áramlás a tartályok közt és a két fokozat egyszerűen egymás után hajtódik végre. Az először a sugárirányban elhelyezett hajtóművek jönnek működésbe és használják el a hajtóanyagkészletét. A hajtóanyag elhasználása után ezek az egységek leválnak és a központi fokozat kezdi meg a működést. Ezen a módon a külső tartályok eltávolításával a középső fokozatnak már kevesebb tömeget kell emelnie. Az egymás fölé helyezett fokozatok szintén a sorba-kapcsolt fokozatnak minősülnek.

Fokozat 1 2 3
Működés S2 indul S2 leválik S1 indul

Párhuzamos Fokozatkialakítás [Parallel Staging]

Az átáplálás: minden hajtómű működik, de az S1 hajtóműve az S2 hajtóművek feletti tartályokból nyeri a hajtóanyagot

Ez a fokozattípus alapfajtája hasonló a sorba-kapcsolt fokozatokhoz, viszont ilyenkor minden hajtómű dolgozik az emelésen. A külső fokozatok készlete előbb fogy el, ezért ezek leválasztásra kerülnek. A szilárd hajtóanyagú gyorsítórakéták alkalmazása esetén tipikusan ez áll fenn. A működése alapján párhuzamos, viszont a hajtóanyag áramlása szempontjából azonos az egyszerű sorba-kapcsolt fokozatokkal. Abban az esetben, mikor a középső hajtómű a sugárirányban elhelyezett hajtóművek feletti tartályokból nyeri a hajtóanyagot, mivel a kiürült szélső egységek leválasztáskor a megmaradt hajtómű csak teli tartályokat visz magával, a hatékonyság tovább javul, a hasznos teher arány növekszik. Az ilyen rendszert áttápláltnak [crossfeed] nevezik.

Egy igen leleményes, és leginkább ebbe az osztályba sorolható kialakítás, amikor a szilárd hajtóanyagú rakéták fölé folyékony hajtóanyagtartályokat helyeznek és ezzel a belső hatóműve(ke)t táplálják, és a szilárd hajtóanyag elégése után az üres folyékony hajtóanyag tartályok is leválnak a gyorsítórakétákkal együtt. Természetesen ebben az esetben csak a legritkább esetben fogy egyszerre ki a szilárd hajtóanyag és a felettük hordott folyékony hatóanyag.

Fokozat 1 2
Működés S2, S1 indul S2 leválik

Aszparágusz Fokozatkialakítás [Asparagus Staging]

Minden hajtómű megy először az S4 hajtóanyagával, ezután a S3 készletével és így tovább

Egy még fejlettebb fokozattípus az aszparágusz fokozatok rendszere. A lényeges eltérés a párhuzamos fokozatkialakítástól, hogy a sugárirányban elhelyezett hajtóművek más sugárirányban elhelyezett rakétafokozatok hajtóanyagát használják. Mivel az összes hajtómű két sugárirányban illesztett tartályból táplálkozik, ezek készlete nagyon gyorsan kimerül. Miután a hajtóanyag elfogyott, ez két rakétafokozat leválasztásra kerül, az összes hajtómű a következő sugárirányban illesztett páros hajtóanyagkészletét használja el. Ez addig ismétlődik amíg az utolsó sugárirányban illesztett rakétafokozat is leválik, és csak a központi fokozat marad. A lényege ennek a rendszernek, hogy minden egyes leválasztásnál a megmaradt tartályok teljesen tele vannak, és a rakéta optimálisan veszti el a szükségtelen száraz tömeget - így a rakétának gyakorlatilag a lehető legkevesebb felesleges terhet (üres tartály, ki nem használt hajtómű) kell hordoznia.

Fokozat 1 2 3 4
Működés S4, S3, S2, S1 indul S4 leválik S3 leválik S2 leválik

Alapvető Fokozatkialakítási Mechanizmusok [Basic Staging Mechanisms]

Fokozatok Összevonása [Merging Stages]

A leválasztókat rendszerint a rakétafokozatok leválasztására használják, de a fokozatokat leválasztók nélkül is létre lehet hozni. Ha egy újabb fokozat lépett működésbe az előző fokozat működő egységei ikonjai a fokozatsávban a jelenlegi fokozatba kerülnek. A leválasztással pedig minden olyan egység ikonja eltűnik, amely levált a járműről. A fokozatsávban bizonyos egyszerűsítéseket lehet megtenni. Az indításkor a rakétahajtóművek indításával együtt a támasztókat is el lehet távolítani, mivel a rakétahajtóművek azonnal a teljes teljesítményt nyújtják, ezzel még bizonyos mennyiségű hajtóanyagot is meg lehet spórolni. Ez természetesen a sugárhatóművekre alapozott első fokozatoknál nem igaz, mivel azoknak időre van szükség a teljes tolóerő eléréséhez. Hasonlóan a leválasztás és a következő rakétafokozat hajtóművének bekapcsolása is kerülhet egy fokozatba.

Kifutóművek, Létrák és Leszállólábak...

Nem minden működtethető alkatrészt befolyásolnak a fokozatok. Néhány fajta be- és kikapcsolható többször is, mint a kifutóművek, leszállólábak, létrák, napelemek vagy éppen a lámpák. Ezeket az alkatrészeket célszerűbb a fokozatok rendszere helyett a cselekvéscsoportokkal működtetni.

Lásd még

  • Fokozat a Wikipédián
  • Egy fokozatkialakításokat összehasonlító teszt.