Deep Space Kraken/sv

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
This article is a stub. You can help KSP Wiki by expanding it.

Rymdkraken är en bugg orsakad av brister i spelets fysikmotors (PhysX) sätt att hantera höga hastigheter, och som i spelet uppenbarar sig i form av en onaturlig kraft som angriper rymdfarkoster och tvingar dem ur kurs. Hur hårt de drabbas är dock individuellt och beror till stor del på hur många delar de är uppbyggda av. Buggen förekommer i viss mån i låga omloppsbanor nära planeter, men den slår framför allt till i den interplanetära rymden, där den utlöses av det "hastighetstillskott" man får när man byter till solens perspektiv.

Krakens närvaro minskade kraftigt spelarnas rörelsefrihet utanför Kerbins område innan version 0.17 kom med nya planeter som krävde att den åtgärdades, vilket gjordes genom att göra spelarens rymdfarkost till en mittpunkt som resten av universum rör sig kring. Dock lever Kraken ännu vidare, om än något försvagad, och den har med tiden kommit att få representera alla möjliga avvikelser som påträffas i spelet.

Olika varianter

Minikraken

Centrifugkraken sätter tänderna i en ensam kerbal
Minikraken bryter loss delar från rymdfarkoster efter att de stängt av kartan eller kabinläget, vanligtvis under interplanetära resor, men den kan också pressa dem genom varandra och tvinga dem att uppta samma utrymme tills de exploderar.

Centrifugkraken

Centrifugkraken får rymdfarkoster att rotera så våldsamt att de slits i stycken. Dessa hastigheter är så extrema att de är omöjliga att uppnå på naturlig väg.

Rymd-Cthulhu

Rymd-Cthulhu är det inofficiella namnet på en bugg från version 0.17, som bryter loss delar från rymdfarkoster efter att spelaren slutat snabbspola, vilket vanligtvis orsakar svåra skador som oftast innebär slutet på expeditionen i fråga. Denna bugg kan även angripa motorerna enbart, vilket gör det omöjligt att genomföra några vidare manövrar.

Cthulhu är ett gudalikt väsen från H.P. Lovecrafts noveller, som till utseendet påminner en aning om Kraken.

Ändringar

0.17
  • (Buggfix) Problemet lindras genom att föra över högre hastigheter till det omgivande universumet.