Difference between revisions of "Demo parts/pl"

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
m (XZise moved page Demo Parts/pl to Demo parts/pl: random case)
(translated page, however still not updated)
Line 1: Line 1:
{{Outdated| This is mostly in english and still about the old demo.}}[[Image:All-parts-rocket-0.8.5.png|right|thumb|Trzy fazowa rakieta wyposażona w domyślne części]]
+
{{Outdated| This is still about the old demo.}}[[Image:All-parts-rocket-0.8.5.png|right|thumb|Trzy fazowa rakieta wyposażona w domyślne części]]
 
This page lists the rocket '''parts''' that are included with the free demo version ''Kerbal Space Program'', currently 0.13.3.  These parts are also called '''vanilla parts''' or '''default parts'''.
 
This page lists the rocket '''parts''' that are included with the free demo version ''Kerbal Space Program'', currently 0.13.3.  These parts are also called '''vanilla parts''' or '''default parts'''.
  
For a list of all the parts available in the paid version of Kerbal Space Program, look at the [[Parts|paid parts]] page.
+
Listę wszystkich dostępnych części w płatnej wersji Kerbal programu kosmicznego, spojrzeć na [[ Części | wypłacone części ] ] strona .= Jednostki miary =* Podczas gdy jednostki nie są wyraźnie oznaczone w grze ,trochę logiki może szybko ustalić , że ciąg jest mierzona w [ [w : Newton_ (jednostka ) # Common_use_of_kilonewtons_in_construction | kiloniutonach (kN ) ] ] i masy w [ [w : Metric_tonne | metryczny ton (t ) ] ] . Na przykład, jeżeli jest mierzona w kilogramach ( kg) , a " 9 kg " [ [ Rockomax X200 -16 Zbiornik paliwa ]] na [ [ Kerbin ] ] , o [ [w : Surface_gravity | grawitacja powierzchni ] ] od 9,81 m/s2 , byłoby mniej więcejwielkości 48 cyny kawy uncji i posiadać tylko o 1,5 l paliwa . Jeśli mierzona w tonach metrycznych ,9 t Rockomax X200 -16 Zbiornik paliwa w tej samej grawitacji będzie około 0,67 m wysokości i 2 m średnicy, z łatwością w stanie utrzymać reklamowanej 1600 l paliwa . Tylkosilnik rakietowy o ciągu około 100 kN może mieć jakąkolwiek szansę podnieść 9 zbiornik paliwa t .* Możliwe, żesilnik gry korzysta kg obliczyć masę części w tle, ale wyświetla ton dla części w interfejsie użytkownika , aby zapisać się na powierzchni ekranu . Łatwiej jest również do zapoznania 20 "t" , niż 20000 "kg" '' (1 tona = 1000 kg ) .''* Aby zmniejszyć zamieszanie , [ [w : Specific_impulse | impuls właściwy ] ] znajduje się w obu prędkości i jednostek czasu . Proszę zobaczyć stronę dyskusji do dalszego czytania sposobów wyrażania konkretnego impulsu .
 
 
=Units of measure=
 
*While units are not specifically labeled in-game, a bit of logic can quickly determine that thrust is measured in [[w:Newton_(unit)#Common_use_of_kilonewtons_in_construction|kilonewtons (kN)]] and mass in [[w:Metric_tonne|metric tons (t)]]. For example, if measured in kilograms(kg), a "9 kg" [[Rockomax X200-16 Fuel Tank]] on [[Kerbin]], having a [[w:Surface_gravity|surface gravity]] of 9.81 m/s2, would be roughly the size of a 48 oz coffee tin and only hold about 1.5 L of fuel. If measured in metric tons, a 9 t Rockomax X200-16 Fuel Tank under the same gravity would be about 0.67 m tall and 2 m in diameter, easily capable of holding the advertised 1600 L of fuel. Only a rocket engine with a thrust around 100 kN could have any chance to lift a 9 t fuel tank.
 
 
 
*It is likely that the game engine uses kg to calculate part mass in the background but displays metric tons for parts in the user interface to save on screen space. It is also easier to read 20 "t" than 20000 "kg" ''(1 metric ton = 1000 kg)''.
 
 
 
*To reduce confusion, [[w:Specific_impulse|specific impulse]] is given in both velocity and time units. Please see the discussion page for further reading on ways of expressing specific impulse.
 
  
 
== Moduły dowodzenia ==
 
== Moduły dowodzenia ==
Line 82: Line 75:
 
|}
 
|}
  
== Command & Control ==
+
== Command & Sterowania ==
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
! Part
 
! Part
Line 94: Line 87:
 
|}
 
|}
  
== Structural & Aerodynamic ==
+
== Structural & Aerodynamiczny ==
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
! Part
 
! Part
Line 130: Line 123:
 
|}
 
|}
  
== Ozdoby ==
 
Brak części
 
 
== Załoga ==
 
Brak części
 
  
 
[[Category:Parts/pl]]
 
[[Category:Parts/pl]]
 
[[Category:Demo parts/pl| ]]
 
[[Category:Demo parts/pl| ]]

Revision as of 16:03, 5 October 2013

Trzy fazowa rakieta wyposażona w domyślne części

This page lists the rocket parts that are included with the free demo version Kerbal Space Program, currently 0.13.3. These parts are also called vanilla parts or default parts.

Listę wszystkich dostępnych części w płatnej wersji Kerbal programu kosmicznego, spojrzeć na wypłacone części ] ] strona .= Jednostki miary =* Podczas gdy jednostki nie są wyraźnie oznaczone w grze ,trochę logiki może szybko ustalić , że ciąg jest mierzona w [ [w : Newton_ (jednostka ) # Common_use_of_kilonewtons_in_construction | kiloniutonach (kN ) ] ] i masy w [ [w : Metric_tonne | metryczny ton (t ) ] ] . Na przykład, jeżeli jest mierzona w kilogramach ( kg) , a " 9 kg " [ [ Rockomax X200 -16 Zbiornik paliwa na [ [ Kerbin ] ] , o [ [w : Surface_gravity | grawitacja powierzchni ] ] od 9,81 m/s2 , byłoby mniej więcejwielkości 48 cyny kawy uncji i posiadać tylko o 1,5 l paliwa . Jeśli mierzona w tonach metrycznych ,9 t Rockomax X200 -16 Zbiornik paliwa w tej samej grawitacji będzie około 0,67 m wysokości i 2 m średnicy, z łatwością w stanie utrzymać reklamowanej 1600 l paliwa . Tylkosilnik rakietowy o ciągu około 100 kN może mieć jakąkolwiek szansę podnieść 9 zbiornik paliwa t .* Możliwe, żesilnik gry korzysta kg obliczyć masę części w tle, ale wyświetla ton dla części w interfejsie użytkownika , aby zapisać się na powierzchni ekranu . Łatwiej jest również do zapoznania 20 "t" , niż 20000 "kg" (1 tona = 1000 kg ) .* Aby zmniejszyć zamieszanie , [ [w : Specific_impulse | impuls właściwy ] ] znajduje się w obu prędkości i jednostek czasu . Proszę zobaczyć stronę dyskusji do dalszego czytania sposobów wyrażania konkretnego impulsu .

Moduły dowodzenia

Część Masa (t)
Command Pod Mk1 (Demo) 1


Paliwo

Nazwa Ciąg (kN) Masa (t, pełny / pusty) Jednostki paliwa Zużycie paliwa (L/s) Impuls właściwy (m/s) Impuls właściw (s)
FL-T500 Fuel Tank n/a 2.5 / 0.3 500 n/a n/a n/a
LV-T30 Liquid Fuel Engine 200 2 n/a 8 5682 579.375
LV-T45 Liquid Fuel Engine 175 2 n/a 7 5682 579.375
RT-10 Solid Fuel Booster 130 1.8 / 0.36 100 4 2257 230.141
FL-R25 RCS Fuel Tank n/a 0.9 / 0.15 250 n/a n/a n/a
RV-105 RCS Thruster Block 1 0.05 n/a 0.2 1667 169.95

Command & Sterowania

Part Mass (t)
S.A.S Module 0.8
Advanced S.A.S Module 0.8

Structural & Aerodynamiczny

Part Mass (t)
TT-38K Radial Decoupler 0.4
TR-18A Stack Decoupler 0.8
TVR-1180C Mk1 Stack Tri-Coupler 0.8
AV-T1 Winglet 0.05
AV-R8 Winglet 0.08
EAS-4 Strut Connector 0.05
FTX-2 External Fuel Duct 0.05

Utility & Scientific

Part Mass (t)
Mk16 Parachute 0.3