Key bindings/nl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Hier is een lijst van alle besturingselementen. Als er een D achter een commando staat dan betekent dat dat deze ook in de Demo beschikbaar is.

Macintosh/Apple gebruikers: Vervang 'Alt' door 'Optie'

Key Effect sinds Demo Commando?
System/UI Commando's
F1 Screenshot 0.07.3 D
+ Inzomen 0.08.5 D
- Uitzomen 0.08.5 D
Alt+F2 Open debugscherm 0.08.5 D
M Wisselen tussen kaartmodus 0.11.0 D
Tab Wisselen tussen objecten in zonnestelsel 0.11.0 D
. Tijdsversnelling 0.11.0 D
, Tijdsvertraging 0.11.0 D
Alt+. Fysieke tijdsversnelling 0.17.0
Alt+, Fysieke tijdsvertraging 0.17.0
. (numpad del) Schakel Navball 0.12.0? D
F2 Schakel zichtbaarheid interface 0.13.0 D
] Wisselen door actieve objecten (vooruit) 0.14.0
[ Wisselen door actieve objecten (achteruit) 0.14.0
F3 Schakel resultatenscherm 0.14.0
F4 Schakel ruimtevaartuignamen 0.14.0
F5 Snel opslaan 0.14.0
F9 Snel laden 0.14.0
Ctrl+F10 Laad dialoog van het huidige spel 0.14.1?
Ctrl+Alt+Shift+D Debugmenu 0.16.0


Vluchtcommando's
W Hoogte aanpassen (omhoog/achteruit) 0.07.3 D
S Hoogte aanpassen (beneden/vooruit) 0.07.3 D
A Helingshoek aanpassen (bakboord/links) 0.07.3 D
D Helingshoek aanpassen (stuurboord/rechts) 0.07.3 D
Q Kantelen (links) 0.07.3 D
E Kantelen (Rechts) 0.07.3 D
C Schakel cameramodus (in de demo) 0.07.3 D
C Schakel IVA modus 0.17.0
V Schakel cameramodus [auto/free/orbital] in 0.17 0.17.0 D
Linker Shift Meer stuwkracht 0.07.3 D
Linker Control Minder Stuwkracht 0.07.3 D
Spatie Volgende trap 0.07.3 D
T Schakel SAS aan en uit 0.07.3 D
F Vasthouden om tijdelijk de SAS aan- of uit te schakelen 0.07.3 D
Alt+L Huidige fase vasthouden 0.08.4 D
Caps Lock Wisselen tussen grove en fijne aanpassingen 0.08.5 D
R Schakel de RCS module aan en uit 0.11.0 D
H RCS module vooruit 0.11.0 D
N RCS module achteruit 0.11.0 D
I RCS module omlaag 0.11.0 D
J RCS module links 0.11.0 D
K RCS module omhoog 0.11.0 D
L RCS module rechts 0.11.0 D
X Noodstop motoren 0.12.0 D
G In-/uitschakelen landingsgestel 0.14.0
Alt+WSADQE Verander helling, richting en rol 0.15.0
Alt+X Reset trim 0.15.0
B Wiel remmen (twee keer om handrem in te schakelen 0.15.0
U Schakel verlichting aan/uit 0.15.0
Alt+1, 2, 3... Schakel Actiegroep 1, 2, 3... 0.18.0
Backspace Noodstop 0.18.0
Alt + Rechtsklikken Brandstof pompen 0.18.0
EVA Commando's
W Loop / vlieg vooruit 0.16.0
S Loop / vlieg naar links 0.16.0
A Loop / vlieg naar rechts 0.16.0
D Loop / vlieg achteruit 0.16.0
Shift Vlieg omhoog 0.16.0
Control Vlieg omlaag 0.16.0
Space Springen / opnieuw oriënteren / ladder loslaten 0.16.0
F 'Gebruiken' 0.16.0
L Schakel verlichting aan/uit 0.16.0
R Schakel jetpack aan/uit 0.16.0
Alt Schakel beweging 0.16.0


VAB Commando's
Ctrl+Z Ongedaan maken 0.08.0 D
Ctrl+Y Laatste actie opnieuw uitvoeren 0.08.0 D
Alt+left mouse click Kopieer onderdeel 0.08.5 D
C Schakel hoeken 0.15.0
X Symmetrieinstellingen 0.08.5 D
Page Up Scroll omhoog 0.08.5 D
Page Down Scroll omlaag 0.08.5 D
Shift+left mouse click Selecteer het gehele schip 0.09.0 D
+ Zoom in 0.08.5 D
- Zoom uit 0.08.5 D
W Roteer onderdeel achterwaarts 0.15.0
S Roteer onderdeel voorwaarts 0.15.0
A Roteer onderdeel tegen de klok in (plat) 0.15.0
D Roteer onderdeel met de klok mee (plat) 0.15.0
Q Roteer onderdeel tegen de klok in 0.15.0
E Roteer onderdeel met de klok mee 0.15.0
Shift Houdt ingedrukt om onderdelen 5 graden te draaien 0.15.0
Space Reset onderdeelrotatie 0.15.0

Kleurenlegenda

  •     - RCS
  •     - (A)SAS
  •     - VAB/SPH
  •     - EVA