Key bindings/hr

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Ovdje se nalazi popis svih tvornički zadanih funkcija tipki u KSP-u.

Modifikator

Iz razloga što je KSP dostupan na različitim operativnim sustavima, modifikatorska tipka (Mod) razlikuje se za svaki poimence. Ovdje je navedeno za koju je tipku na tipkovnici ona vezana:

  • Windows: Alt (npr. Alt+L)
  • Mac OS: Option (npr. Opt+L)
  • Linux: Right Shift ili Win (npr. Win+L). Od inačice 0.23, tipka Win je tvornički zadani modifikator. Tipka Win može imati posebno značenje za Window Manager (npr. Win+) i može mijenjati veličinu ili pomicati aktivni prozor u prozorskom načinu rada, no ne i u "fullscreen" načinu.

Primjerice, Mod+L zaključava trenutni stupanj. Kombinacije tipki u zagradama prikazuju primjer kombinacije s modifikatorom dotičnog operativnog sustava: umjesto Mod pritisnite modifikatorsku tipku vašeg operativnog sustava.

Na nekim je tipkovnicama za pristup posebnim tipkama poput F5 potrebno pritisnuti Fn key, npr. Macbook Pro zahtijeva kombinaciju Fn+F5.

Tumač oznaka

  •     - RCS
  •     - SAS
  •     - VAB/SPH
  •     - EVA
  •     - pristajanje

Funkcije tipki

Tipka Učinak Uvedeno u Akcijska skupina
Naredbe sustava ili korisničkog sučelja
+ zumiranje prema 0.08.5
- zumiranje od 0.08.5
Mod + F2 otvaranje konzole za uklanjanje pogrešaka 0.08.5
M pristupanje orbitalnoj karti, globusu 0.11.0
Tab izmjena fokusa u orbitalnoj karti 0.11.0
Shift + Tab obrnuta izmjena fokusa u orbitalnoj karti 0.11.0?
Backspace povratak na izvorni fokus u orbitalnoj karti 0.17.0
Insert upravljanje stupnjevima 0.18
Delete upravljanje pristajanjem 0.18
. ubrzavanje protoka vremena (time warp) (fizički time warp u atmosferama) 0.11.0
, usporavanje protoka vremena (fizičkog time warpa u atmosferama) 0.11.0
Mod + . ubrzavanje fizičkog protoka vremena (prisilno) 0.17.0
Mod + , usporavanje fizičkog protoka vremena (prisilno) 0.17.0
. (numpad del) aktiviranje i deaktiviranje umjetnog horizonta 0.12.0?
] izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unaprijed) 0.14.0
[ izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unatrag) 0.14.0
F1 uhvat slike 0.07.3
F2 aktiviranje i deaktiviranje korisničkog sučelja 0.13.0
F3 aktiviranje i deaktiviranje zaslona s ishodima misije 0.14.0
F4 aktiviranje i deaktiviranje oznaka objekata 0.14.0
F5 brzo spremanje 0.14.0
držanje F9 brzo učitavanje 0.14.0
Ctrl + F10 učitavanje dijaloškog prozorčića spremljene igre (skriveno svojstvo, pogledati u direktoriju KSP/saves/scenarios/) 0.14.1?
Mod + F12 izbornik za popravak grešaka i varanje 0.19.0
Naredbe pri letu
W kretanje oko poprečne osi 0.07.3
S kretanje oko poprečne osi 0.07.3
A kretanje oko okomite osi 0.07.3
D kretanje oko okomite osi 0.07.3
Q kretanje oko uzdužne osi 0.07.3
E kretanje oko uzdužne osi 0.07.3
C aktiviranje i deaktiviranje IVA/hr 0.17.0
V izmjena načina rada kamere (auto/free/orbital/chase) 0.17.0
lijevi Shift pojačavanje potiska 0.07.3
lijevi Control smanjivanje potiska 0.07.3
razmaknica (Space) aktivacija stupnja 0.07.3 Stage
T aktivacija i deaktivacija funkcije SAS 0.07.3 SAS
F stalni pritisak privremeno deaktivira funkciju SAS 0.07.3
Mod + L zaključavanje trenutnog stupnja (korisno kod slučajnog doticanja razmaknice) 0.08.4
Caps Lock aktivacija i deaktivacija preciznog upravljanja 0.08.5
R aktivacija i deaktivacija RCS-a 0.11.0 RCS
H RCS-ov translacijski potisak naprijed 0.11.0
N RCS-ov translacijski potisak nazad 0.11.0
I RCS-ov translacijski potisak dolje 0.11.0
J RCS-ov translacijski potisak lijevo 0.11.0
K RCS-ov translacijski potisak gore 0.11.0
L RCS-ov translacijski potisak desno 0.11.0
X trenutni prekid potiska 0.12.0
G aktivacija i deaktivacija stajnog trapa 0.14.0 Gear
Mod + W/S/A/D/Q/E korekcija osnovno zadanih položaja osi 0.15.0
Mod + X brisanje korekcije 0.15.0
B aktivacija i deaktivacija kočnica kotača 0.15.0 Brakes
U aktivacija i deaktivacija svjetala 0.15.0 Lights
] izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unaprijed) 0.14.0
[ izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unatrag) 0.14.0
1-9, 0 aktivacija i deaktivacija korisničkih akcijskih skupina 1-10 0.18.0 Custom 01-10
Backspace aktivacija i deaktivacija akcijske grupe za prekid 0.18.0 Abort
desni klik otvaranje informacijskih prozorčića dijelova 0.15.0
Mod + desni klik otvaranje višestrukih informacijskih prozorčića (desni klik na dva spremnika goriva za prijenos goriva) 0.18.0
Home pomicanje ikona stupnjeva prema gore 0.09.0
End pomicanje ikona stupnjeva prema dolje 0.09.0
Pristajanje
W kretanje oko poprečne osi / translacija unaprijed 0.18.0
S kretanje oko poprečne osi / translacija unatrag 0.18.0
A kretanje oko okomite osi / translacija ulijevo 0.18.0
D kretanje oko okomite osi / translacija udesno 0.18.0
Q kretanje oko uzdužne osi 0.18.0
E kretanje oko uzdužne osi 0.18.0
lijevi Shift translacija gore 0.18.0
lijevi Control translacija dolje 0.18.0
razmaknica izmjena translacije i rotacije 0.18.0 SAS
Naredbe za EVA
W hodanje/potisak naprijed 0.16.0
S hodanje/potisak natrag 0.16.0
A hodanje/potisak lijevo 0.16.0
D hodanje/potisak desno 0.16.0
Q potisni okret ulijevo  ?
E potisni okret udesno  ?
povlačenje ulijevo lijevim klikom potisna rotacija Kerbala u frontalnoj ravnini u smjeru suprotnom od kazaljke na satu  ?
povlačenje udesno lijevim klikom potisna rotacija Kerbala u frontalnoj ravnini u smjeru kazaljke na satu  ?
povlačenje lijevim klikom prema gore potisna rotacija Kerbala u medijanoj ravnini prema gore  ?
povlačenje lijevim klikom prema dolje potisna rotacija Kerbala u medijanoj ravnini prema dolje  ?
Shift translacija Kerbala prema gore 0.16.0
Control translacija Kerbala prema dolje 0.16.0
razmaknica skok s podloge ili otpuštanje s ljestvi, te usmjeravanje Kerbala u transverzalnoj ravnini u točku u sredini zaslona kada je uključen RCS 0.16.0
F korištenje objekta ili ulazak u kapsulu 0.16.0
Shift + (W/S/A/D) + Space skok s ljestvi u različite smjerove  ?
Shift + (W/S/A/D) trčanje  ?
L aktivacija i deaktivacija svjetiljki na kacigi 0.16.0
R aktivacija i deaktivacija MMU potisnika 0.16.0
Mod aktivacija i deaktivacija kretanja 0.16.0
] izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unaprijed) 0.14.0
[ izmjena fokusa kroz aktivne objekte (unatrag) 0.14.0
Naredbe unutar VAB/SPH
Ctrl + Z poništavanje zadnje aktivnosti 0.08.0
Ctrl + Y vraćanje zadnje poništene aktivnosti 0.08.0
Mod + lijevi klik udvostručavanje dijelova ili konstrukcija 0.08.5
C aktivacija i deaktivacija kutnog spajanja 0.15.0
X promjena broja ravnina simetrije (unaprijed) 0.08.5
Shift + X promjena broja ravnina simetrije (unatrag) 0.18.0
Page Up podizanje pogleda 0.08.5
Page Down spuštanje pogleda 0.08.5
Shift + lijevi klik pomicanje cijelog broda 0.09.0
+ / povlačenje prema gore srednjim klikom zumiranje prema 0.08.5
- / povlačenje prema dolje srednjim klikom zumiranje od 0.08.5
W rotiranje objekta unatrag 0.15.0
S rotiranje objekta unaprijed 0.15.0
A rotiranje objekta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu po okomitoj osi 0.15.0
D rotiranje objekta u smjeru kazaljke na satu po okomitoj osi 0.15.0
Q rotiranje objekta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu po uzdužnoj osi 0.15.0
E rotiranje objekta u smjeru kazaljke na satu po uzdužnoj osi 0.15.0
Shift pridržavanje pri rotaciji rotira objekte za 5° umjesto 90° 0.15.0
razmaknice poništavanje rotacije objekta 0.15.0

Vanjske poveznice