Key bindings/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Ez az alapjáték billentyűparancsainak [key bindings] listája.

Módosító billentyű [Modifier key]

Mivel a KSP több különböző operációs rendszeren is futhat a módosító billentyű (Mod) rendszerenként eltérhet. Az alul lévő táblázatban, az alapértelmezett Mod billentyű a következőkre lett kiosztva:

  • Windows: Alt (pl. Alt+L)
  • Mac OS: Option (pl. Opt+L)
  • Linux: Right Shift vagy Win (e. g. Win+L). A 0.23-as kiadás óta, Win billentyű az alapértelmezett módosító billentyű. Az ablakos [Windowed] üzemmódban vagy éppen teljes-képernyős [Fullscreen] módban a Win speciális utasítás lehet az adott ablakkezelőnek [Window Manager] (pl. Win+ átméretezheti, mozgathatja az ablakot vagy más asztalra vált).

Például a Mod+L lezárja az aktuális fokozatot. A zárójelbe tett billentyűkombináció az adott operációs rendszerre vonatkozólag mutat egy példát: csak cseréld le a Mod az operációs rendszered kijelölt módosítójával.

Néhány billentyűzetnél szintén szükséges a Fn key lenyomása a F5-höz hasonló speciális billentyűkhöz való hozzáféréshez, például a Macbook Pro Fn+F5 kombinációt igényli.

A magyar billentyűkiosztásnál egyes billentyűk más karaktereket adnak mint az angolnál, ezek kényelmetlenséget (Y és Z) okoznak, vagy esetleg nem működnek „]” (Ú) és „[” (Ő). Ebben az esetben a beállítások [Settings] menüben lehet megváltoztatni az alapértelmezetten hozzárendelt billentyűket. (ez utóbbiakat a Input/Game/ lapján Focus Next Vessel: (Következő eszközre tekint) és a Focus Prev Vessel: (Előző eszközre tekint) alatt lehet szükséges átállítani)

Kiemelés magyarázat [Highlight legend]

  •     - RCS - Fúvókás Irányító Rendszer
  •     - SAS - Giroszkópikus Stabilizátor Rendszer
  •     - VAB/SPH - Rakéta Összeszerelő Épület / Űrrepülőgép Hangár
  •     - EVA - Járművön Kívüli Tevékenység (űrséta)
  •     - Dokkolás [Docking]

Billentyűparancsok [Key Bindings]

Billentyű Hatás Bevezetve Cselekvéscsoport
Rendszer/Felhasználói Felület (UI) Parancsok
←/→/↑/↓ Nézőpont elfordítása balra/jobbra/fel/le  ?
+ Nézőpont közelítés 0.08.5
- Nézőpont távolítás 0.08.5
Mod + F12 Hibajavító konzol megnyitása 0.08.5
M Térképnézet kapcsoló 0.11.0
Tab Fókuszváltás a térképnézeten 0.11.0
Shift + Tab Fordított irányú fókuszváltás a térképnézeten 0.11.0?
Backspace (visszafelétörlés) Fókusz alaphelyzetben a térképnézeten 0.17.0
Insert Fokozatok (alapértelmezett) irányításmódra váltás 0.18
Delete Dokkolási irányításmódra váltás 0.18
. Időfolyás (fizikai időlépték a légkörben) növelése 0.11.0
, Az idő folyásának (a légkörben fizikailag is) lassítása 0.11.0
/ Az idő folyásának alapértékre állítása 1.1.0
Mod + . Fizikai időlépték növelése (kötelező) 0.17.0
Mod + , Fizikai időlépték csökkentése (kötelező) 0.17.0
. (numpad del) Navigációs gömb [navball] kapcsoló 0.12.0?
] (Ú) Az aktív eszköz váltása (előre) 0.14.0
[ (Ő) Az aktív eszköz váltása (vissza) 0.14.0
F1 Képernyőmentés 0.07.3
F2 Felhasználói Felület (UI) láthatóság kapcsoló 0.13.0
F3 Eredményablak kapcsoló 0.14.0
F4 Hajófelirat kapcsoló 0.14.0
F5 Gyorsmentés 0.14.0
F9 tartva Gyorsmentés betöltése 0.14.0
Mod + F9 Egy bizonyos gyorsmentés betöltése 0.23.5
Ctrl + F10 A mentet játék állapota párbeszéd ablak (rejtett tulajdonság, a KSP/mentések/kampányok/-ban látszik) 0.14.1?
F10 Hőmérséklet mérce 1.0.1
F11 Hőmérséklet rátét 1.0.1
F12 Áramlási erők rátét 1.0.1
Mod + F12 Javítás/csalás menü 0.19.0
Repülést irányítók [Flight Controls]
W Orrmeredekség állítása (fel/hátra) 0.07.3
S Orrmeredekség állítása(le/előre) 0.07.3
A Fordulás állítása (bal-felé/balra) 0.07.3
D Fordulás állítása (jobb-felé/jobbra) 0.07.3
Q Csűrés állítása (órajárással ellentétesen) 0.07.3
E Csűrés állítása (órajárással megegyező irányba) 0.07.3
C IVA - járműben nézet kapcsoló 0.17.0
V Kameranézet kapcsoló (önálló/szabad/orbitális/követő) 0.17.0
Bal-Shift Tolóerő növelése 0.07.3
Bal-Control Tolóerő csökkentése 0.07.3
X Tolóerő megszüntetése 0.12.0
Z Tolóerő legnagyobb teljesítményre 0.25.0
Szóköz Fokozat leválasztása 0.07.3 Fokozat [Stage]
Mod + L Aktuális fokozat lezárása (véd a véletlen szóköz leütések ellen) 0.08.4
T SAS kapcsoló 0.07.3 SAS
F Lenyomva tartva felcseréli a SAS helyzetét 0.07.3
Caps Lock Finom ("puhább") irányítás kapcsoló 0.08.5
R RCS Reakciós Irányító Rendszer kapcsoló 0.11.0 RCS
H RCS előre tol 0.11.0
N RCS hátrafelé tol 0.11.0
I RCS lefelé tol 0.11.0
J RCS balra tol 0.11.0
K RCS felfelé tol 0.11.0
L RCS lefelé tol 0.11.0
G Futóművek kapcsoló 0.14.0 Futómű [Gear]
Mod + W/S/A/D/Q/E Orrmeredekség/fordulás/csűrés kiegyensúlyozása 0.15.0
Mod + X Kiegyensúlyozás alaphelyzetben 0.15.0
B Kerekek fékezése 0.15.0 Fékek [Brakes]
U Világítás kapcsoló 0.15.0 Világítás [Lights]
1-9, 0 Bekapcsolja a személyre-szabott cselekvéscsoportot [custom action group] 1-10 0.18.0 [Custom 01-10]
Backspace (visszatörlés) Leállítja a személyre-szabott cselekvés csoportot 0.18.0 Leállít [Abort]
Jobb-klikk Alkatrész információ ablak megnyitása 0.15.0
Mod + Jobb-klikk Több közlésablak megnyitása üzemanyag átvitele céljából (jobb-klikk a két tartályon) 0.18.0
Home A fokozatikonok felgörgetése 0.09.0
End A fokozatikonok legörgetése 0.09.0
Dokkolási mód [Docking mode]
W Orrmeredekség állítása (fel/hátra) / Előre halad 0.18.0
S Orrmeredekség állítása (le/előre) / Hátra halad 0.18.0
A Fordulás állítása (bal-felé/balra) / Balra halad 0.18.0
D Fordulás állítása (jobb-felé/jobbra) / Jobbra halad 0.18.0
Q Csűrés állítása (óramutató irányával szemben) 0.18.0
E Csűrés állítása (óramutató irányával megegyezve) 0.18.0
Bal-Shift Felfelé halad 0.18.0
Bal-Control Lefelé halad 0.18.0
Szóköz Haladás/forgás kapcsoló 0.18.0 SAS
Űrséta [EVA] parancsok
W Gyalogol/jetpackkel mozdul előre 0.16.0
S Gyalogol/jetpackkel mozdul hátra mozdul 0.16.0
A Gyalogol/jetpackkel mozdul balra 0.16.0
D Gyalogol/jetpackkel mozdul jobbra 0.16.0
Q Jetpackkel balra fordul  ?
E Jetpackkel jobbra fordul  ?
Bal-klikk és balra húz Jetpackkel órajárással szembe fordul  ?
Bal-klikk és jobbra húz Jetpackkel órajárás irányába fordul  ?
Bal-klikk és felfelé húz Jetpackkel felfelé bólint  ?
Bal-klikk és lefelé húz Jetpackkel lefelé bólint  ?
Shift Jetpackkel felfelé mozdul 0.16.0
Control Jetpackkel lefelé mozdul 0.16.0
Szóköz Ugrik/kapaszkodót elenged (gyalog) 0.16.0
Szóköz Kamera fejmagasságba (jetpack) 0.16.0
F Tárgyat használ (létrát megragad, tárgyon átmászik...) 0.16.0
B Beszáll a kabinba 1.0.0
Shift + (W/S/A/D) + Szóköz Különböző irányba ugrik a létrán  ?
Shift + (W/S/A/D) Futás  ?
L Sisaklámpa kapcsoló 0.16.0
R Jetpack kapcsoló 0.16.0
Mod Mozgás kapcsoló 0.16.0
] (Ú) Az aktív eszköz/kerbál váltása (előre) 0.14.0
[ (Ő) Az aktív eszköz/kerbál váltása (vissza) 0.14.0
Szerkesztő (VAB/SPH) parancsok
Ctrl + Z Visszacsinálja az utolsó lépést 0.08.0
Ctrl + Y Újracsinálja az utolsó lépést 0.08.0
Mod (lenyomva tart) Nincs felszíni illesztés/csak a csatlakozópontok működnek 0.25.0
Mod + Bal-klikk Alkatrészt vagy szerelvényt másol a szerkesztőben 0.08.5
C Szögrács - az alkatrészt csak 5°-os osztásonként lehet csatlakoztatni 0.15.0
X Szimmetria beállítások váltása (előre) 0.08.5
Shift + X Szimmetria beállítások váltása (vissza) 0.18.0
Page Up Nézőpont felfelé mozdul 0.08.5
Page Down Nézőpont lefelé mozdul 0.08.5
Shift + Bal klik Egész eszköz mozgatása 0.09.0
+ / Középső-klikk és felfelé húz Nézőpont közelít 0.08.5
- / Középső-klikk és lefelé húz Nézőpont távolít 0.08.5
W Alkatrészt visszafelé forgat 0.15.0
S Alkatrészt előre forgat 0.15.0
A Alkatrészt órairánnyal ellentétesen forgat (a síkban) 0.15.0
D Alkatrészt órairánnyal megegyezően forgat (a síkban) 0.15.0
Q Alkatrészt órairánnyal ellentétesen forgat 0.15.0
E Alkatrészt órairánnyal megegyezően forgat 0.15.0
Shift Lenyomva tartva 90° helyett 5°-os léptékű az elforgatás 0.15.0
Szóköz Az alkatrész elfordulásának alaphelyzetre állítása 0.15.0
1 Elhelyezés mód 0.90.0
2 Elmozdító mód 0.90.0
3 Forgatás mód 0.90.0
4 Gyökéralkatrész kiválasztó mód 0.90.0
F Elhelyezés [Place] módban szimmetriatengelyt vált a jármű és a szülőalkatrész tengelye közt 0.90.0
F Elmozdítás [Offset] módban vált az abszolút és az alkatrészhez viszonyított koordináta-rendszerek közt 0.90.0
F Forgatás [Rotate] módban vált az abszolút és az alkatrészhez viszonyított koordináta-rendszerek közt 0.90.0
R Vált a tükörszimmetria (SPH) és a tengelyszimmetria (VAB) közt 0.90.0

Külső hivatkozások [External links]