Key bindings/pl

From Kerbal Space Program Wiki
< Key bindings
Revision as of 13:43, 14 December 2013 by XZise (talk | contribs) (XZise moved page Key dindings/pl to Key bindings/pl without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Domyślna Klawiszologia

"Grupa akcji" oznacza że komenda może być przypisana do grupy akcji, które statek może używać

Macuserzy: kombinacje klawiszy z 'Alt' mogą zastąpić klawiszem 'Opt' (⌥) np 'Opt-L' dla zablokowania aktualnej fazy.

Na linuxie klawisz Alt można zastąpić klawiszem Prawy Shift np Prawy Shift-L dla zablokowania aktualnej fazy.

Kawisz Efekt Od wersji grupa akcji
Klawisze systemowe/Interfejsu.
+ Zbliżenie widoku 0.08.5
- Oddalenie widoku 0.08.5
Alt+F2 Otwórz konsole debugowania 0.08.5
M Widok mapy orbitalnej 0.11.0
Tab Zmiana obiektu w widoku mapy 0.11.0
Shift+Tab Zmiana obiektu w widoku mapy (poprzedni) 0.11.0?
Backspace Reset obiektu w widoku mapy 0.17.0
Insert Widok faz 0.18
Delete Widok dokowania 0.18
. Przyspieszenie czasu 0.11.0
, Zwolnienie czasu 0.11.0
Alt+. Fizyczne przyspieszenie czasu (na orbicie) 0.17.0
Alt+, Fizyczne zwolnienie czasu (na orbicie) 0.17.0
. (klaw. numeryczna) Wł./Wył. żyroskopu(sztuczny horyzont) 0.12.0?
] Przełącza pomiędzy aktywnymi statkami (dalej) 0.14.0
[ Przełącza pomiędzy aktywnymi statkami (wstecz) 0.14.0
F1 Zrzut ekranu 0.07.3
F2 Wł./Wył. Interfejsu 0.13.0
F3 Ekran wyniku 0.14.0
F4 Wł./Wył. nazw statków 0.14.0
F5 Szybki zapis 0.14.0
F9 Szybkie wczytanie 0.14.0
Ctrl+F10 Ekran wczytywania zapisanych stanów gry (ukryta funkcja, szuka w /KSP/saves/scenarios/) 0.14.1?
Alt+F12 Menu debugowania 0.19.0


Sterowanie lotem
W Nachylenie (góra/wstecz) 0.07.3
S Nachylenie (dół/przód) 0.07.3
A Nachylenie (port/lewo) 0.07.3
D Nachylenie (sterburta/prawo) 0.07.3
Q Rotacja 0.07.3
E Rotacja 0.07.3
C Przełączanie trybu kamery [auto/free/chase] w 0.13.3 0.07.3
C Przełączanie do widoku IVA 0.17.0
V Przełączanie trybu kamery [auto/free/orbital] od 0.17.0 0.17.0
Lewy-Shift Przepustnica + 0.07.3
Lewy-Control Przepustnica - 0.07.3
Spacja Następna faza lotu 0.07.3 Tak
T Wł./Wył. S.A.S oraz funkcji S.A.S w innych częściach 0.07.3 Tak
F Przytrzymać aby włączyć S.A.S. chwilowo 0.07.3
Alt+L Blokuje aktualną fazę 0.08.4
Caps Lock Przełącznik precyzji kontroli intensywny/łagodny 0.08.5
R Wł./Wył. Napęd RCS 0.11.0 Tak
H RCS naprzód 0.11.0
N RCS wstecz 0.11.0
I RCS równolegle w dół 0.11.0
J RCS równolegle w lewo 0.11.0
K RCS równolegle w górę 0.11.0
L RCS równolegle w prawo 0.11.0
X Wyłączenie silników (ukryta w 0.12) 0.12.0
G Wysunięcie/wciągnięcie podwozia/nóżek lądownika 0.14.0 Tak
Alt+WSADQE Dostrojenie nachylenia/skrętu/rotacji 0.15.0
Alt+X Reset dostrojenia 0.15.0
B Hamulec kół (dwukrotne naciśnięcie włącza hamulec parkingowy) 0.15.0 Tak
U Światła w pojeździe 0.15.0 Tak
[ Przełączanie pomiędzy statkami oraz kerbalami w trybie EVA (przód) 0.14.0
] Przełączanie pomiędzy statkami oraz kerbalami w trybie EVA (tył) 0.14.0
1, 2, 3... Własne grupy akcji 1, 2, 3... 0.18.0 Tak
Backspace Awaryjne przerwanie lotu 0.18.0 Tak
PPM Informacje o części 0.15.0
Alt + PPM Wiele okien informacji o części/Transfer paliwa (Kliknięcie na obu zbiornikach paliwa) 0.18.0
Home Przewijanie ikon w górę 0.09.0
End Przewijanie ikon w dół 0.09.0
Dokowanie
W Nachylenie (góra/tył) / Translacja w przód 0.18.0
S Nachylenie (down/forward) / Translacja w tył 0.18.0
A Nachylenie (port/lewo) / Translacja w lewo 0.18.0
D Nachylenie (sterburta/prawo) / Translacja w prawo 0.18.0
Q Obrót 0.18.0
E Obrót 0.18.0
Lewy-Shift Translacja góra  ????
Lewy-Control Translacja w dół  ????
Space Zmiana trybu Translacja/obrót 0.18.0  ????
Tryb EVA
W Chodzienie/jetpack przód 0.16.0
S Chodzienie/jetpack lewo 0.16.0
A Chodzienie/jetpack prawo 0.16.0
D Chodzienie/jetpack wstecz 0.16.0
Shift jetpack w górę 0.16.0
Control jetpack w dół 0.16.0
Spacja Skok/puszczenie drabiny 0.16.0
F Użyj 0.16.0
L Światła 0.16.0
R Wł./Wył. jetpack 0.16.0
Alt Przełączanie ruchu 0.16.0
[ Przełączanie pomiędzy statkami oraz kerbalami w trybie EVA (przód) 0.14.0
] Przełączanie pomiędzy statkami oraz kerbalami w trybie EVA (tył) 0.14.0
Spacja Orientacja widoku kamery  ????
klawiszologia w VAB/SPH
Ctrl+Z Cofnięcie ostatniej akcji 0.08.0
Ctrl+Y Przywrócenie cofniętej akcji 0.08.0
Alt+LPM Powiela część lub grupę części 0.08.5
C Przełącza tryb dopasowania kątów 0.15.0
X Przełącza tryby symetrii 0.08.5
Shift + X Przełączanie trybu symetrii w tył  ????
Page Up Przewiń widok w górę 0.08.5
Page Down Przewiń widok w dół 0.08.5
Shift+LPM Zaznaczenie całego statku 0.09.0
+ Zbliżenie 0.08.5
- Oddalenie 0.08.5
W Rotacja części w tył 0.15.0
S Rotacja części w pród 0.15.0
A Rotacja części przeciwnie do wskazówek zegara (płasko) in VAB 0.15.0
D Rotacja części zgodnie ze wskazówkami zegara (płasko) 0.15.0
Q Rotacja części przeciwnie do wskazówek zegara 0.15.0
E Rotacja części zgodnie ze wskazówkami zegara 0.15.0
Shift Przytrzymaj aby zmieniać kąt części z dokładnością do 5 stopni 0.15.0
Spacja Reset rotacji części 0.15.0

Legenda

  •     - RCS
  •     - (A)SAS
  •     - VAB/SPH
  •     - EVA
  •     - Dokowanie