Duna/cs

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Duna
Duna
Duna as seen from orbit.
Planet of Kerbol
Orbital Characteristics
Semi-major axis 20 726 155 264 m [Note 1]
Apoapsis 21 783 189 163 m [Note 1]
Periapsis 19 669 121 365 m [Note 1]
Orbital eccentricity 0.051
Orbital inclination 0.06 °
Argument of periapsis 0 °
Longitude of the ascending node 135.5 °
Mean anomaly 3.14 rad (at 0s UT)
Sidereal orbital period 17 315 400 s
801 d 3 h 50 m 0.1 s
Synodic orbital period 19 645 697,3 s
Orbital velocity 7 147 - 7 915 m/s
Physical Characteristics
Equatorial radius 320 000 m
Equatorial circumference 2 010 619 m
Surface area 1,2867964×1012 m2
Mass 4,5154270×1021 kg
Standard gravitational parameter 3,0136321×1011 m3/s2
Density 32 897,302 kg/m3
Surface gravity 2,94 m/s2 (0.3 g)
Escape velocity 1 372,41 m/s
Sidereal rotation period 65 517,859 s
3 d 0 h 11 m 57.9 s
Solar day 65 766,707 s
3 d 0 h 16 m 6.7 s
Sidereal rotational velocity 30,688 m/s
Synchronous orbit 2 880,00 km
Sphere of influence 47 921 949 m [Note 1]
Atmospheric Characteristics
Atmosphere present Yes
Atmospheric pressure 6,75500 kPa
0.066667 atm
Atmospheric height 50 000 m
6,7×10-8 atm
Temperaturemin -123.15 °C 150 K
Temperaturemax -40.15 °C 233 K
Oxygen present No
Scientific multiplier
Surface 8
Splashed N/A
Lower atmosphere 5
Upper atmosphere 5
Near space 7
Outer space 5
Recovery 5

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 The distances are given from the body's center, not from the surface (unlike ingame)

Duna je čtvrtou planetou soustavy Kerbolu. Je analogií k Marsu v Kerbal Space Programu a je z větší části rudá s ledovými příkrovy na poléch. Má jeden přírodní satelit, měsíc Ike. Vzhledem k velikosti a blízkosti měsíce Ike mají Ike a Duna navzájem vázanou rotaci.

Při správném atmosferickém brždění je pro cestu z Kerbin na Dunu a zpět potřeba zhruba 1700 m/s delta-v, což je méně než okružní cesta k jakékoliv jiné planetě.

Topografie

Topografická mapa Duny pořízená pomocí pluginu ISA MapSat

Povrch Duny se co do výšky člení mezi 23 až 4740 metry. Pohoří jsou zkázou pro přistávající loď, zvláště bereme-li v úvahu řídkou atmosféru, ve které lze provést bezpečně jen mírné atmosferické brždění. Ledové póly Duny jsou poměrně rozlehlé a jsou výsledkem řídké atmosféry.

Duna má několik kráterů, které se zdají poměrně erodované, podle předpokladu od větru. Leží zde také oblast s hlubokými děrami (některé více než 1km hluboké), které se zdají příliš prudké, aby to byly krátery vzniklé dopadem jiných těles (možná odtokové kanály?).

Je zde několik měsíčních moří (velké oblasti tmavé půdy) ve výšce přesně 0 metrů. Jejich plochost a nízká výška, které dovolují více atmosferického brždění z nich činí lehké, ale nudné místa pro přistání.

Na povrchu Duny leží anomálie.

Atmosféra

Porovnání atmosfér Duny a Kerbinu

Atmosféra Duny začíná na 41,446 m. Je pouze z 20% hustá, jako ta na Kerbinu ve výšce 0 a je dokonce ještě řidší (v poměru ku Kerbinu) ve větších výškách. Tento efekt je nejznatelnější na nejvýše položených místech Duny, kde je její atmosféra pouze z 21% tak hustá, jako ve výšce 0. (Pro srovnání, na Kerbinu je hustota atmosféry na nejvýše položených místech jako 45% hustoty na úrovni hladiny moře.) Nedostatečná hustota vzduchu způsobí, že se padáky otevřou v mnohem menších výškách, něco přes 10km pro padák Mk25 a něco pod 9km pro všechny ostatní padáky.

Přistávání

Při přistávání na Duně, může atmosferické brždění velmi snížit oběhovou a povrchovou rychlost a ušetřit tak palivo. Pro nejlepší výsledky by měl manévr atmosferického brždění maximalizovat čas strávený v atmosféře vstupem do ní pod malým úhlem a mířením na co nejníže ležící místo k přistání.

Jako všechny atmosféry ve hře, atmosféra Duny řídne s rostoucí výškou exponenciálně (s velikostí měřítka 3000 m). Atmosferický tlak na Duně ve výšce vyjádřené v metrech je obecně:[1]

Padáky pracují s nižší účinností než na Kerbinu, což činí přistání za pomocí motorů nezbytným při přistávání z oběžné dráhy (pokud nemáte dost odporu vzduchu/padáků).

Létání

Atmosféra Duny je sice řídká, ale ve výškách pod 5 km je dostatečně hustá, aby poskytla křídlům dostatek vztlaku pro aerodynamický let. Proudové motory nefungují kvůli nedostatku motoru, ale jiné typy pohonu fungují. Horizontální přistání s letadlem je také možné.

Startování

K výstupu na nízkou oběžnou dráhu Duny z povrchu je běžně potřeba kolem 1500 až 2000 m/s Delta-V, zanechávaje vás na oběžné dráze ve výšce 42km při rychlosti zhruba 950 m/s.

V následující tabulce jsou uvedeny konečné rychlosti pro různé výšky Duny. Existují také rychlosti, kterými by měla loď letět pro palivově optimální vzlet z Duny při současném herním modelu atmosferického odporu.[2]

Výška (m) Rychlost (m/s)
0 212
1000 231
2000 252
3000 274
5000 324
8000 418
10000 495
13000 638
15000 756
20000 1,16×103

Statistiky oběžných drah

Geosynchronní oběžná dráha Duny je ve výšce 2 880,00 km nad Dunou. Rychlost satelitu je 306,88 m/s a jeho doba oběhu je v souladu s 1 dnem na Duně (18.2 hodin nebo 65517.859375 vteřin). Nicméně právě to je výška, ve které obíhá Ike, takže pokud není oběžná dráha lodi naprosto přesná, bude nakonec zachycena Ikem.

Pro semi-synchronní oběžnou dráhu, trvající ½ dne Duny (9.1 hours or 32758.9295 seconds), je zapotřebí oběžné dráhy ve výšce 1 695,87 km na Dunou a rychlosti 386,65 m/s.

Pozorování Ike

Ikova oběžná dráha jej udržuje v malém rozsahu zeměpisných šířek Duny. Průměrná zeměpisná šířka Duny, kde se Ike vyskytuje přímo na nebi (Zenitu) je 6 stupňů východně, ale přesná zeměpisná šířka osciluje mezi asi 2 a 10 stupni východně, vzhledem k excentricitě Ikovy oběžné dráhy. Tato excentricita také způsobuje, že se pro pozorovatele na Duně Ike zmenšuje a zvětšuje. Zeměpisná výška, ze které je Ike na Zenitu také osciluje, a to mezi 0.2 stupni jižně a 0.2 stupni severně kvůli náklonu Ikovy oběžné dráhy, kvůli čemuž Ike z povrchu vypadá jako by se otáčel nahoru a dolů, ale vzhledem k extrémně malému náklonu oběžné dráhy je tento efekt téměř nepostřehnutelný. Tyto fenomény jsou dohromady známy jako librace. Kvůli oscilaci Ikovy pozice nad horizontem je možné z oblastí 88°W až 80°W a 92°E až 100°E na Duně pozorovat východ a západ Ika, nebo alespoň částečně přes horizont, jako je tomu v oblastech severně od 89.8°N nebo na jihu od 89.8°S.

Meziplanetární cestování

Z oběžné dráhy Duny je k dosažení oběžné dráhy jiných těles zapotřebí následující delta-V:

Těleso Delta-V
Ike ~300 m/s
Kerbin ~620 m/s
Dres ~820 m/s
Eve ~1080 m/s
Jool ~1350 m/s
Eeloo ~1580 m/s
Moho ~2100 m/s

Odkazové rámce

Time warp Minimum Altitude
Any
5× 50 000 m (above the atmosphere)
10× 50 000 m (above the atmosphere)
50× 60 000 m
100× 100 000 m
1 000× 300 000 m
10 000× 600 000 m
100 000× 800 000 m

Galerie

Změny

0.18
 • Drobné úpravy grafiky
0.17
 • První uveřejnění

Trivia

 • Jméno Duny může být také referencí k jejímu pouštnímu povrchu nebo nástřel na novelu Franka Herberta Dune.
 • Nízko ležící oblasti okolo rovníku Duny jsou zformovány do tvaru připomínajícího Evropu.
Spoiler: Anomálie
 • Na povrchu Duny je vyřezaný velký monument v podobě tváře Kerbala, připomínaje nechvalně známou "Tvář na Marsu", objevenou v oblasti Cydonia Mensae na Marsu v 70. letech.
 • Hluboko pod povrchem je pohřbená malá kamera s podobným vzhledem vozítko Pathfinder.
 • Jednou z anomálií na Duně je malý, pyramidovitý kopeček vysílající SSTV signál. Při rozšifrování ukazuje diagramu podobný obrázek, na kterém stojí tři postavy vedle samotného kopečku, z čehož vyplývá, že byla Duna dříve buď obydlená nebo již navštívená.

Poznámky

 1. nukleární motor má specifický impuls 220 při 1 atm, 800 ve vakuu a následující hodnoty v různých výškách Duny:
  výška (m) 2 100 300 500 1460 2420 3000 4272 5000 10000
  specifický impuls 684.1 687.8 695.1 701.8 728.7 748.2 757.3 772.1 778.1 795.9
 2. http://forum.kerbalspaceprogram.com/showthread.php/6664-Mini-challenge-max-altitude-with-this-supplied-spacecraft?p=100912&viewfull=1#post100912