Electric charge/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Electric charge
Gęstość None
Transportowalne Yes
Tweakable Yes
Drainable No
Tryb przepływu Wszędzie
Cost None
Since version 0.18

Energia elektryczna to zasób używany przez bezzałogowe statki kosmiczne, światła i oprzyrządowania, który jest przechowywany za pomocą Baterii, a produkowany przez silniki rakietowe lub odrzutowe, Panele słoneczne, lub przez Radioizotopowy Generator Termoelektryczny.

Zużycie energii

Bezzałogowe Rdzenie satelitarne zużywają 1.7 E/min. Również światła, oprzyrządowanie, Silniki Jonowe oraz koła do łazików wymagają energii elektrycznej do pracy.

Produkcja energii elektrycznej

Silniki rakietowe

Silniki rakietowe, umieszczone w poniższej tabeli, wytwarzają energię podczas pracy.

Silnik Moc
LV-T30 Liquid Fuel Engine 1.0/s
LV-T45 Liquid Fuel Engine 1.0/s
Rockomax "Poodle" Liquid Engine 1.0/s
Rockomax "Mainsail" Liquid Engine 2.0/s

Silniki odrzutowe

Wszystkie silniki odrzutowe wytwarzają energię podczas pracy, jednak mogą to robić jedynie podczas ich działania i potrzebują atmosfery z tlenem, takiej jak na Kerbinie lub Laythe.

Silnik Moc
Basic Jet Engine 0.8/s
TurboJet Engine 1.0/s

Panele Słoneczne

Satelita zasilany energią słoneczną

Panele słoneczne stanowią automatyczny sposób generowania energii elektrycznej, lecz potrzebują bezpośredniego światła słonecznego do pracy.

Wszystkie panele z wyjątkiem OX-STAT należy rozłożyć klikając na nie prawym przyciskiem myszy oraz wybierając właściwą opcję. Otwarte panele słoneczne są bardzo cienkie i rozpadną się, gdy doświadczą oporu atmosferycznego, dlatego należy trzymać je schowane w trakcie ruchu w atmosferze. Produkcja energii zależy od odległości względem słońca i kierunku (wszystkie panele z wyjątkiem OX-STAT obracają się automatycznie), jednak obecni nie korzystają z Prawa odwrotnych kwadratów, lecz podążają krzywą składaną z 3 zdefiniowanych odcinkowo sześcianów z 4 punktów:

Dystans (m) Moc Uwagi
0 10x
13,599,840,256 1x Orbita kerbinu
68,773,560,320 0.5x Półoś wielka Jool'u
206,000,000,000 0x Prawie 3 orbity Jool'u

Ze względu na ich niepewny charakter, zaleca się magazynowanie energii.

Bateria radioizotopowa

Generator radioizotopowy stanowi to stałe i niezawodne źródło energii, które nie wymaga światła słonecznego i jest znacznie bardziej odporne na warunki oraz opór atmosferyczny, lecz niestety ma bardzo niepraktyczny kształt i generuje mniej energii na kilogram masy niż panele słoneczne w normalnych warunkach.

Magazynowanie energii

Sonda może przechowywać tylko 5 jednostek energii, które utrzymuje ją przy życiu do 3 minut. Do przetrwania dłużej bez dostarczania energii, mając do czynienia z obciążeniami szczytowymi (które często zdarzają się przy użyciu silników jonowych) lub do zniwelowania różnic w czasie, gdy panele słoneczne nie są użyteczne, mogą być używane baterie w celu jej magazynowania. Pojemność energetyczna jest zgodna z liczbą występującą w nazwie po literze "Z".

Załogowe moduły dowodzenia przechowują 50 jednostek energii, ale ani nie zużywają energii, ani jej nie wymagają do funkcjonowania.

Poziom naładowania podzespołów magazynujących można ustawić podczas budowy pojazdu.