Kerbol System/tr

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Orantılı boyutlarla Kerbol etrafında dönen tüm gök cisimleri
Yarıçapların karşılaştırması

Kerbol Sistemi, Kerbal Space Program'ın geçtiği gezegenler sistemidir. Bu sistemin merkezi olan Kerbol, 5 gezegen ve 2 cüce gezegeni yörüngesinde barındırır. Sadece Kerbin ve Laythe oksijenli atmosfere sahiptir ve sadece Kerbin hayat barındırır.

Bu sistem, en uzaktakı cüce gezegen Eeloo dahil 1113 549 714 200 m (yaklaşık 113.5 Gm veya 0.76 AU) yarıçapındadır. Kendi Güneş Sistemiyle kıyaslanırsa çok küçük bir sistemdir, çünkü sadece Dünya'nın periapsis'i (veya daha bilinen tabirle günberisi) yaklaşık 147 Gm (veya 0.98 AU)'dir ve Eeloo'nun yörüngesinden daha uzaktadır.

Kerbol Sistemi'nin bir bitiş alanı olup olmadığını anlamak zordur. Kerbol'un kendisi göresiz bir kaçış ivmesine sahiptir, yani mantıken Kerbol'den ka.mak mümkündür. Ancak Kerbol'un kütleçekiminden kurtulmak mümkün değildir, çünkü etki alanı sonsuzdur. Her ne kadar gerçek dünyadaki kütleçekimleri de sonsuzluğa kadar uzansa da, KSP'de bu sadece Kerbol için geçerlidir, yani bu özelliğin sınırın ölçülmesinde kullanılıp kullanılamayacağı belirsizdir.

Kerbol Sistemi'ndeki ana gökcisimlerinin karşılaştırması (boyutlar orantılıdır)
Gezegenlerin ve cüce gezegenlerin yörüngeleri

Bunlara da göz atın

Sistem

TinyKerbol.pngKerbol
TinyMoho.pngMoho
TinyEve.pngEve TinyGilly.pngGilly
TinyKerbin.pngKerbin TinyMun.pngMun TinyMinmus.pngMinmus
TinyDuna.pngDuna TinyIke.pngIke
TinyDres.pngDres
TinyJool.pngJool TinyLaythe.pngLaythe TinyVall.pngVall TinyTylo.pngTylo TinyBop.pngBop TinyPol.pngPol
TinyEeloo.pngEeloo
(Sizes and distances not to scale)

Güneş Sistemi ile Benzerlikleri

Kerbol Sistemi Güneş Sistemi
Kerbol Güneş
Moho Merkür
Eve Venüs
Eve Dünya
Duna Mars
Dres Ceres
Jool Jüpiter
Eeloo Plüton

Kerbol Sistemi'ndeki gezegenler bazı karakteristiklere göre belirlenir:

Karakteristik Değerin seçilme yolu
Deniz seviyesindeki kütleçekimi elle seçilir ve küçük bir küsüratı vardır (örn. Eve'in kütleçekimi 1.7g yerine 1.70000004768372g'dir)
Yarıçap elle seçilir, genelde Güneş Sistemi'ndeki eşinin onda biri kadardır
Dönme Süresi elle seçilir veya eşzamanlı döner, Kerbin (21599.91201454015) ve Duna (65517.859375) hariç
Yörünge Ana Ekseni Güneş Sistemi'ndeki eşinin on birde biridir (Eeloo hariç)
Dışmerkezlilik elle seçilir, Moho, Jool ve Eeloo'nunkiler Güneş Sistemi'ndeki eşlerininkilerine benzerler
Ortalama ayrıklık elle seçilir (radyan olarak), genelde 3.14 olur
Eğim elle seçilir (derece olarak), Moho ve Eve'inkiler Güneş Sistemi'ndeki eşlerininkilerine banzerler
Yükselme noktasının boylamı elle seçilir (derece olarak)
Periapsis argümanı elle seçilir (derece olarak)