Eve/tr

From Kerbal Space Program Wiki
< Eve
Jump to: navigation, search
Eve
Eve
Uzaydan görünen haliyle Eve
Gezegen yörüngesinde Kerbol
Yörünge özellikleri
Yarı Ana Eksen 9 832 684 544 m [Note 1]
Apoapsis 9 931 011 387 m [Note 1]
Periapsis 9 734 357 701 m [Note 1]
Dış merkezlik 0.01
Yörünge eğikliği 2.1 °
Periapsis argüman 0 °
Yükselen nodun uzunluğu 15 °
Mean Anomali 3.14 rad (en 0sn UT)
Yörünge periyodu 5 657 995 sn
261 d 5 h 39 m 55.1 s
Sinodal yörünge periyodu 14 687 035,5 sn
Yörünge hızı 10 811 - 11 029 m/sn
Fiziksel özellikler
Ekvatoral yarıçap 700 000 m
Ekvatoral daire çevresi 4 398 230 m
Yüzey alanı 6,1575216×1012 m2
Kütle 1,2243980×1023 kg
Standart yerçekimi parametresi 8,1717302×1012 m3/sn2
Yoğunluk 85 219,677 kg/m3
Yüzey Kütleçekimi 16,7 m/sn2 (1.701 g)
Kurtulma hızı 4 831,96 m/sn
Sidereal rotasyon süresi 80 500,000 sn
3 d 4 h 21 m 40 s
Güneş günü 81 661,857 sn
3 d 4 h 41 m 1.9 s
Sidereal dönme hızı 54,636 m/sn
Senkron yörünge 10 328,47 km
Etki Alanı 85 109 365 m [Note 1]
Atmosferik özellikler
Atmosfer mevcut Evet
Atmosfer basıncı 506,625 kPa
5 atm
Atmosfer kalınlığı 90 000 m
5,0×10-6 atm
Sıcaklıkasgari -113.13 °C 160.02 K
Sıcaklıkazami 146.85 °C 420 K
Oksijen mevcut Hayır
Bilimsel katsayı
Yüzey 8
Suya inmiş 8
Alt atmosfer 6
Üst atmosfer 6
Uzaya yakın 7
Dış uzay 5
Geri toplama 5

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Verilen mesafeler oyundaki değerlerin aksine yüzeyden değil, gökcisminin merkezindendir
Eve Kerbol Yıldız Sistemi içerisinde yıldıza yakınlık açısından ikinci sırada; büyüklük açısından yerbenzeri gezegenlerde birinci; tüm gezegenlerde ikinci sırada yer alır. Kerbin'e en yakın gezegen olmakla birlikte gerçekten hayatta Venüs'e denk düşer. Gilly adında bir uydusu vardır ve bu uydu yakalanmış bir asteroittir. Atmosferinden dolayı inişten sonra geri dönüşün en zor olduğu gezegendir.

Oyun İçi Açıklama

Eve şüphesiz yıldız sisteminin en mor gezegenidir. Fazlasıyla mor tonları yüzünden en büyük ve en net gözlemlenebilen objelerden biridir.

Çoğu zaman Kerbin'in kız kardeşi olarak dahi tanımlanır. Yani, mor olmasına, aşırı toksik atmosferine, devasa basınç ve sıcaklıklarına rağmen... Aslında, o kadar da Kerbin'e benzemiyor değil mi? Kim orada yaşar ki?

Kerbal Astronomical Society

Topoğrafya

Eve, Satürn'ün uydusu Titan'dan farklılıklarıya dikkat çekmektedir. Eve'nin çok sayıda okyanusu, dağları ve düzlükleri arasında bolca farklı geçişler bulunan kıtaları vardır. Yüzeyinde bir miktar dağ zirvesi de bulunmaktadır. Fakat çoğunlukla tepeler gözlenir ve bu tepeler Duna'nın kum tepelerinin mor versiyonu gibidir. Aşınmış kayaçlar, Eve'nin yüksek basıncı, sıcaklığı ve rüzgarlarıyla şekillenmiştir. Eve'nin yüzeyi kraterlerle kaplıdır.

Atmosfer

Kerbin ve Eve'nin atmosfer değerleri karşılaşırması

Eve'nin atmosferi 96,708.6 metre irtifada başlar ve müthiş derecede kalındır. Öyle ki: Eve'nin 11,250 metre irtifa düzeyindeki atmosfer basıncı, Kerbin'in deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşittir ve atmosfer basıncı 1 atm'dir. Eve'nin deniz seviyesindeki atmosfer basıncı ise 5 atm'dir. Jet motorları Eve'nin atmosferinde çalışmaz. Jet motorları gürültü çıkarır fakat itiş gücü oluşturmaz. 36.000 metre ve 23.000 metre arası en ideal aerodinamik uçuş bölgesidir. Fakat sürtünme, havaaracı işlev dışı kalacak kadar fazladır. Uzay araçlarının, iniş takımları kolayca kırılabilir. Bunun sebebi: Eve'nin yüksek çekim kuvveti ve aşırı atmosfer basıncıdır.

Eve atmosferinin ortalama moleküler ağırlığı 43g/mol'dür. Atmosferin içeriği bilinmemesine karşın, elde edilen verilen bize çoğunlukla karbondioksit içerdiğini göstermektedir. Bir diğer olasılık da atmosferin tamamen etan gazı ve diğer bileşikleri ile dolu olduğudur. Eğer yakıt olarak karosen olsaydı, buradaki yakıt kaynağı neredeyse sınırsız olurdu. Üstelik atmosferde %90 CO2 ve %10 etan (C2H6) var olduğu olduğunu düşünülürse çok yüksek bir verim alınırdı.

Diğer tüm gezegenlerin atmosferlerinde olduğu gibi irtifa azaldıkça atmosfer kalınlığı artmaktadır. Aşağıdaki tablo, atmosferin sıfır seviyesinden yükseldikçe değişen atmosfer basıncını göstermektedir.

İrtifa (m) Basınç (Pa) Basınç (atm)
0 506 625 5.000
2 500 329 212 3.249
5 000 217 760 2.149
7 500 151 432 1.495
10 000 109 422 1.080
12 500 77 912 0.769
15 000 54 946 0.542
20 000 29 097 0.287
25 000 16 452 0.162
30 000 8 314 0.082
35 000 3 669 0.036
40 000 1 508 0.015
50 000 559.4 0.006
60 000 214.5 0.002
70 000 59.71 0.001
80 000 5.512 0.000
90 000 0 0.000

Eve'nin yüzeyi oldukça sıcaktır. Sıfır seviyesinde sıcaklık yaklaşık olarak 135 °C'dir. Hava sıcaklığı irtifa arttıkça düşmektedir. Eve'nin stratosferi, Kerbin'in 26.5 kilometre irtifası ile aynı sıcaklıktadır.

Hava sıcaklığı enleme ve günün içi zamana göre değişkenlik gösterir. Ekvatorda, sıfır seviyesinde gece yaklaşık 147 °C, gündüz ise yaklaşık 156 °C olarak ölçülür. Kutuplarda bu değerler 87 °C ve 95 °C arasında değişkenlik gösterir. Eve eksen eğikliğine sahip olmadığı için mevsimleri yoktur.

Eve atmosferinde gökyüzü geceleri çivit mavisi, gündüzleri mor-pembe renge bürünür. Gün doğarken ve ise gökyüzü yeşildir.

Atmosferik Uçuşlar

Eve üzerinde atmosferik uçuşlar yapmak risklidir. Çünkü yoğun atmosfer sebebiyle sürtünme çok yüksektir. Atmosferinde oksijen olmadığı için jet motorları kullanılamaz. Buna rağmen eğer planör uçuşu için en uygun irtifa 35 kilometre ile 25 kilometre arasıdır. Fakat sürtünme yüzünden kararsız planör uçuşları gerçekleşmektedir.

Paraşütler çok etkili bir şekilde kullanılabilir. Kerbin'de 80 m/sn ile giden aracı 60 m/sn'ye düşürmek için kullandığınız paraşüt, Eve'de 20 m/sn'ye kadar düşürür. Yani her bir paraşüt 3 kat daha etkilidir.

İniş takımları, Eve'de oldukça kırılgan olmaktadır. Bunu sebebi yine aşırı yerçekiminden ve yoğun atmosfer basıncından kaynaklanır.

Bilim

Eve'nin biyom haritası (0.90 sürümü)

Eve'de toplamda 7 biyom türü bulunmaktadır. Bunlar;

  • Kutuplar
  • Sığ denizler
  • Ovalar
  • İç toprak bölgeler
  • Yüksek platolar
  • Zirveler
  • Çarpma kraterleri'dir.

Uyduları

Eve'nin tek uydusu Gilly'dir. Oldukça dışmerkezli bir yörüngesi vardır. Aynı zamanda asteroitlerden sonra Gilly, Kerbol sisteminin en küçük gök cismidir.