Moho/tr

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Moho
Moho
Uzaydan görünen haliyle Moho
Gezegen yörüngesinde Kerbol
Yörünge özellikleri
Yarı Ana Eksen 5 263 138 304 m [Note 1]
Apoapsis 6 315 765 981 m [Note 1]
Periapsis 4 210 510 628 m [Note 1]
Dış merkezlik 0.2
Yörünge eğikliği 7 °
Periapsis argüman 15 °
Yükselen nodun uzunluğu 70 °
Mean Anomali 3.14 rad (en 0sn UT)
Yörünge periyodu 2 215 754 sn
102 d 3 h 29 m 14.2 s
Sinodal yörünge periyodu 2 918 346,4 sn
Yörünge hızı 12 186 - 18 279 m/sn
Fiziksel özellikler
Ekvatoral yarıçap 250 000 m
Ekvatoral daire çevresi 1 570 796 m
Yüzey alanı 7,8539816×1011 m2
Kütle 2,5263314×1021 kg
Standart yerçekimi parametresi 1,6860938×1011 m3/sn2
Yoğunluk 38 599,500 kg/m3
Yüzey Kütleçekimi 2,70 m/sn2 (0.275 g)
Kurtulma hızı 1 161,41 m/sn
Sidereal rotasyon süresi 1 210 000,0 sn
56 d 0 h 6 m 40 s
Güneş günü 2 665 723,4 sn
123 d 2 h 28 m 43.4 s
Sidereal dönme hızı 1,2982 m/sn
Senkron yörünge 18 173,17 km
Etki Alanı 9 646 663,0 m [Note 1]
Atmosferik özellikler
Atmosfer mevcut Hayır
Bilimsel katsayı
Yüzey 10
Suya inmiş N/A
Uzaya yakın 8
Dış uzay 7
Geri toplama 7

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Verilen mesafeler oyundaki değerlerin aksine yüzeyden değil, gökcisminin merkezindendir

Moho, Kerbol yıldız sisteminde yıldıza en yakın ve Merkür'den esinlenilmiş olan gezegendir. Dres ve Eeloo gibi doğal bir uydusu ve atmosferi yoktur. Bu sepepten paraşütlü inişlere elverişli değildir. Yörüngesi oldukça eliptik ve dışmerkezlidir. Kütlesel çekim kuvvetinin azlığından dolayı çekim alanına girebilecek herhangi bir cisim, gezegen etrafında yörünge oluşturmakta zorluk çeker.

Topografisi

Moho, kahverengi ve oldukça kraterli bir yüzeye sahiptir. Kerbin'in veya Jool'ün aksine üzerindeki kraterler daha seyrek gözükür. Bunun sebebi yüzeyindeki jeolojik faaliyettendir(0.18 güncellemesinden sonra volkanik faaliyetler kaldırılmıştır.). Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde çok derin çukurlar oluşmuştur ve sebebi halen bilinmemektedir.

Yörüngesi

Moho, kütle çekiminin az olmasının yanı sıra, Kerbol'a en yakın gezegen olmasından dolayı da yörünesine yapılacak olan uçuşları zorlaştırır. Oldukça eliptik ve dışmerkezli bir yörüngesi vardır.

Zamanı İleri Sarma

İleri Sarma Derecesi İrtifa
1x Her zaman
5x 10 000 m
10x 10 000 m
50x 30 000 m
100x 50 000 m
1 000x 100 000 m
10 000x 200 000 m
100 000x 300 000 m

Güneş Sistemi'ndeki Karşılığı

Moho'nun Güneş Sistemi'nde karşılık geldiği gezegen olan Merkür.
Kerbol Yıldız Sistemi'nde yer alan yıldıza en yakın gezegen Moho.

Moho, Güneş Sistemi'nde Merkür'e karşılık gelir. Her ikisinin de uydusu yoktur ve yüzeyleri kraterlerle kaplıdır. Diğer yandan Moho kahverengi bir yüzeye sahipken, Merkür gri tonlarında bir yüzeye sahiptir. Ayrıca Merkür'ün atmosfer basıncı 10⁻¹³ kPa'lık bir değere sahipken, Moho'nun atmosfer basıncı PresMat Barometre tarafından 0 kPa olarak ölçülür.

Oyunda Gezegen İle İlgili Yapılan Değişiklikler

0.21
  • Yapısal olarak gelişti.
  • Doku eklendi.
  • Daha detaylı kraterler eklendi.
0.18
  • Tamamıyla yenilenmiş yüzey.
  • Renk, kırmızıdan kahverengine çevrildi.
  • Atmosfer sürtünmesi kalktı.
  • Gel-git etkisi kalktı.
  • Kütle azaltıldı.
0.17
  • İlk sürüm.