Kerbin/tr

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Kerbin
Kerbin
Uzaydan görünen haliyle Kerbin
Gezegen yörüngesinde Kerbol
Yörünge özellikleri
Yarı Ana Eksen 13 599 840 256 m [Note 1]
Apoapsis 13 599 840 256 m [Note 1]
Periapsis 13 599 840 256 m [Note 1]
Dış merkezlik 0
Yörünge eğikliği 0 °
Periapsis argüman 0 °
Yükselen nodun uzunluğu 0 °
Mean Anomali 3.14 rad (en 0sn UT)
Yörünge periyodu 9 203 545 sn
426 d 0 h 32 m 24.6 s
Sinodal yörünge periyodu Tanımlanmamış
Yörünge hızı 9 285 m/sn
Fiziksel özellikler
Ekvatoral yarıçap 600 000 m
Ekvatoral daire çevresi 3 769 911 m
Yüzey alanı 4,5238934×1012 m2
Kütle 5,2915158×1022 kg
Standart yerçekimi parametresi 3,5316000×1012 m3/sn2
Yoğunluk 58 484,090 kg/m3
Yüzey Kütleçekimi 9,81 m/sn2 (1 g)
Kurtulma hızı 3 431,03 m/sn
Sidereal rotasyon süresi 21 549,425 sn
5 h 59 m 9.4 s
Güneş günü 21 600,000 sn
5 h 59 m 60 s
Sidereal dönme hızı 174,94 m/sn
Senkron yörünge 2 863,33 km
Etki Alanı 84 159 286 m [Note 1]
Atmosferik özellikler
Atmosfer mevcut Evet
Atmosfer basıncı 101,325 kPa
1 atm
Atmosfer kalınlığı 70 000 m
1,0×10-6 atm
Sıcaklıkasgari -86.20 °C 186.95 K
Sıcaklıkazami 15 °C 288.15 K
Oksijen mevcut Evet
Bilimsel katsayı
Yüzey 0.3
Suya inmiş 0.4
Alt atmosfer 0.7
Üst atmosfer 0.9
Uzaya yakın 1
Dış uzay 1.5
Geri toplama 1

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Verilen mesafeler oyundaki değerlerin aksine yüzeyden değil, gökcisminin merkezindendir

Kerbin, Kerbol yıldız sisteminde uzaklık açısından üçüncü, büyüklük açısından da üçüncü sırada bulundan bir gezegendir. Kerbol sisteminde üzerinde yaşam bilinen tek gezegendir. Kerbal Uzay Merkezi'nin bulunduğu gezegendir. Üzerinde yaşayan tek canlı türü (kuşların sesleri olmasına rağmen gözükmemektedirler) Kerbal adı verilen insan göre kısa boylu ve yeşil renkli canlılardır. Gerçekteki Dünya gezegeninin uyarlamasıdır. Mun ve Minmus adlı iki doğal uydusu vardır.

Kerbin çevresinde sabit bir yörünge oluşturmak bir oyuncu için oyundaki ilk kilometre taşlarından birisidir. Kerbin çevresinde alçak yörüngeye oturmak yaklaşık olarak 3400 m/sn Δv (hız farkı) gerektirmektedir. Fakat bu 3400 m/sn'lik değerde aerodinamik sürtünme ve benzeri etkilerin yok sayılmıştır. Çoğu gezegenler arası seyahatin Δv'sinin hemen yarısını bu yörüngeye oturma işlemi kaplamaktadır. O yüzden en çok yakıt harcayan kısım genelde bu yörüngeye çıkma işidir. Bütün gezegenlerde olduğu gibi Kerbin'de de, yerçekimsel alandan kaçmak için gerekli kinetik enerji, tam dairesel bir yörüngenin o anki irtifasındaki kinetik enerjinin iki katıdır. Bunu açıklayan en iyi söz şudur:

Eğer bir aracı yörüngeye oturttuysan, yolun yarısı bitmiş demektir.

— Robert Heinlein, Jerry Pournelle'in Daha Uzaklara Bir Adım kitabı s. 194

Oyun içi açıklama

Eşsiz bir dünya, Kerbin düz ovaları, yükseklerde süzülen dağları ve geniş, mavi okyanuslara sahip. Kerballar, şu küçük yeşil yaratıkların yaşamasında elveren, geniş ve kusursuz doğrulukta koşulları var.

Kerbin çevresinde sabit bir yörüngeye oturmak bir uzay programının ilk adımıdır. Bir zâtın da söylediği gibi: Eğer bir aracı yörüngeye oturttuysan, yolun yarısı bitmiş demektir.

Kerbal Astronomi Derneği

Topoğrafya

Kerbin, çöller ve kutup bızları dahil aşağı yukarı aynı oranda su ve toprak kütlesine sahip bir gezegendir. Bazı dağları, 6000 metreyi aşkın zirvelere sahiptir. En yüksek zirvesi 6767 metre yükseklikte 46°21'32" D 61°35'53" K koordinatlarındadır. En alçak noktası iste 1400 metre derinliktedir ve Kerbal Uzay Merkezi'nin 313° güneybatısında bulunur. Gezegen üzerindeki en büyük okyanus karalar tarafından sarılmıştır ve Dünya üzerindeki gibi tüm gezegeni denizden turlayamazsınız. Karayolunu mutlaka bir noktada kullanmak durumda kalırsınız. Güney yarım küre genellikle adalara sahip iken, kuzey yarım küreye büyük kıtalar hakimdir. Kuzey kutbunun az bir kısmı ve güney kutbunun yaklaşık %9'u karaların buzla kaplanmasıyla oluşmuş; geri kalanı ise yalnızca su üzerinde yüzen buz kıtalarıyla oluşmutşur. Göl oluşumları güney ve kuzey yarım kürelere yaklaşık olarak aynı oranda dağılmıştır. Gezegen üzerindeki en ilginç oluşum yaklaşık 180° boylamda bulunan büyük parçası okyanusta bulunan kraterdir.

Kerbin yükseklik haritası

Kraterler

Sistemdeki diğer cisimlerin aksine, Kerbin üzerinde çok fazla krater görülmez. Buna atmosferden geçişlerde asteroitlerin parçalanması, yüzeydeki jeolojik hareketler ve iki doğal uydusu sebep olur. Bazı jeolojik oluşumlar, Kerbin'in önceleri çok büyük iki çarpışma yaşadığını gösterir. İki krater arasında 180 derecelik bir ayrılma söz konusudur ve gezeginin 180° boylamında bulunan büyük kraterin diğerine göre daha yaşlı olduğu belirlenmiştir. Çarpan bu iki kraterden küçük olanı jeolojik aktivitelerle neredeyse görülemez duruma gelmiştir. Kerbin üzerinde yörüngeden dahi rahatlıkla görülebilen 180° boylamdaki kraterin en derin noktası 919.3 metredir. Krateri, anakaradan çevreleyen Krater Sıradağları'nın en yüksek zirvesi ise 3437.36 metredir. Bu veriler, kraterin çok büyük bir gök cismi tarafından (100 metreyi aşkın çap) kıyı şeridine vurulmuş hızlı bir darbe olduğunu ortaya koyar.

180° boylamda bulundan kıyısal krater
Kerbin biyom haritası
Eski bir Kerbin biyom haritası (versiyon 0.90)
Renkli Kerbin projeksiyon haritası

Biyomlar

Kerbin, 0.90 versiyonundan önce üzerinde biyom yani yeryüzü şekilleri çeşitliliği bulunan çok az gök cisminden biriydi. 0.90 versiyonu ile beraber tüm gök cisimlerine biyomlar eklenmiş ve bunlardan gelecek olan bilim puanı da artmıştı. Kerbin üzerinde çeşit sayısı bakımından en fazla biyom bulunduran gök cismidir. Aynı zamanda fırlatma üssü olan Kerbal Uzay Merkezi içersinde de biyom çeşitliliği vardır. Bunlar aslında biyomdan çok binaların çeşitliliğidir ve her bir bina ve yapıdan ayrı ayrı bilim puanı toplanabilmektedir. Kerbal Uzay Merkezi'nde toplamda 33 farklı biyom bulunmaktadır.

Kerbin Biyom Listesi

 • Buzul
 • Tundra
 • Plato
 • Dağ
 • Çayır
 • Çöl
 • Çorak arazi
 • Kıyı
 • Su

Kerbal Uzay Merkezi Biyom Listesi

Atmosfer

Kerbin kalın ve sıcak bir atmosfere sahiptir. Kütlesi yaklaşık olarak 4.7×1016 kilogramdır. Deniz seviyesinde basınç 101.325 kilopaskal yani 1 atmosfer (atm)'ye denktir ve 70.000 metre kalınlığındadır. Atmosfer oksijen içerdiği için jet motorlarını destekler. Kerbin nefes alınabilir atmosfere sahip olup uydusu olan tek gök cismidir. Atmosferde ortalama hava yoğunluğu 28.9644 g/mol'dür. Atmosferi dünya gibi nitrojen-oksijen karışımından oluşmaktadır. Diğer atmosferik gök cisimleri gibi Kerbin'de de yükselti azaldıkça atmosfer sürtünmesi artmaktadır. Aşağıdaki tablo, irtifa ile atmosfer basıncı arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

İrtifa (m) Basınç (Pa) Basınç (atm)
0 101 325 1.000
2 500 69 652 0.687
5 000 45 675 0.451
7 500 28 962 0.286
10 000 17 965 0.177
15 000 6 715 0.066
20 000 2 526 0.025
25 000 988.6 0.010
30 000 407.8 0.004
40 000 78.89 0.001
50 000 15.49 0.000
60 000 2.387 0.000
70 000 0 0.000

Kerbin atmosferi üç ana bölüme ayrılır: troposfer, stratosfer ve mezosfer. Sıcaklık irtifa arttıkça bu katmanlarda azalmaktadır. Alt ve orta katman sınırları 9 km - 16 km; orta ve üst katman sınırları ise 38 kilometrede kesişir. Hava sıcaklığı enleme, deniz seviyesine ve günün zamanına bağlı olarak değişir. Geceleri en düşük 32 °C ve gündüzleri en yüksek 41 °C olarak ölçülür. Kutuplarda, sıcaklık -35 °C ile -30 °C arasında değişir. Küresel olarak deniz seviyesi sıcaklık ortalaması 13.5 °C'dir. Eksen eğikliği olmadığından gezegende mevsimler yoktur. Sürekli olarak ortalamanın biraz üzerinde sıcaklık değerleri görülür. Sıcaklık düşüşler yalnızca yağmurlu ve bulutlu havalarda düşüşe geçer (oyunda yağmur yağmamasına rağmen).

Atmosferik uçuşlar

Kerbin yoğun atmosferi sebebiyle aerodinamik sürtünme için birebir ortam oluşturur. Yüksek hızlarda yapılan atmosferik girişlerde verimli yavaşlamalar elde edilir. Aerodinamik yakalanma için en iyi koşullar 30 kilometre irtifada elde edilir. Paraşürtler de yine aynı sebepten dolayı çok iyi performans gösterirler ve herhangi bir itiş yardımı olmadan yalnızca paraşütle güvenli inişler gerçekleştirilebilir (aşırı ağırlıklar olmadığı sürece). Atmosferindeki oksijen varlığı sebebiyle, jet motorları kullanılabilir durumdadır. Kalın atmosferi de hesaba katıldığı zaman, Kerbin'in atmosferi uçak ve benzeri hava araçları için ideal koşullar oluşturur.

Yörüngeler

Stayputnik görevinden bir kare

Kerbin etrafında jeosenkronize bir yörünge oluşturmak için yarı büyük ekseni 3.468,74 km değere sahip bir yörüngeye sahip olunmalıdır. Jeosenkronize yörünge yörünge, bir gezegenin yüzeyinden bakılınca uzay aracının havada sabit görülmesi anlamına gelir. Yani Kerbin etrafındaki bir turu, gezegenin bir gününe eşit uzunlukta olmasıdır. Ekvatoral senkronize yörünge için ise yüksekliği 2.868,74 km olan tam dairesel bir yörünge çizilmelidir. Yörüngesi 70 km olan bir araç için bu yörüngeyi oluşturmak periapsiste 676.5 m/sn ve apoapsiste 434.9 m/sn'lik hız değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer yalnızca tundra bölgesi için bir yörünge oluşturmak istiyorsanız dışmerkezliliği 0.2864 olan ve kesim açısı 63° olan bir yörüngede 3.799,7 km ve 1.937,7 km yüksekliğe sahip olmanız gerekir. Yarı-senkronize bir yörünge için 1.585,17 km'lik irtifaya sahip olmanız gerekir. Hillsfer yörüngesi için (gezegenle, uyduları arasında kalan stabil eşit çekimli bölge) irtifa 136.185 km'dir.

Gezegenlerarası uçuş

Mümkün olan en düşük stabil yörünge irtifası olan 70 km'de gerekli olan hız değişim(Δv) tablosu aşağıdaki gibidir.

Cisim Hız Farkı (Δv)
Mun ~860 m/s
Minmus ~930 m/s
Eve ~1033 m/s
Duna ~1060 m/s
Moho ~1676 m/s
Jool ~1915 m/s
Eeloo ~2100 m/s
Kerbol'dan kurtulma ~2740 m/s
 • Tablodaki değerler hakkında fikir edinilmesi için: Alçak Kerbin Yörüngesi'nden(AKY), Kerbin Jeosenkronize Yörüngesi'ne(KJY) ulaşmak için 1120 m/s'lik bir hız değişimine ihtiyacınız vardır.

Zamanı iler sarmak

Time warp Minimum Altitude
Any
5× 70 000 m (above the atmosphere)
10× 70 000 m (above the atmosphere)
50× 70 000 m (above the atmosphere)
100× 120 000 m
1 000× 240 000 m
10 000× 480 000 m
100 000× 600 000 m