Kerbol System/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Porównanie promieni

Układ Kerbolski to jedyny system planetarny w grze. Złożony jest z Kerbolu, pięciu planet i dwóch planet karłowatych. W całym układzie tylko 2 obiekty posiadają atmosferę - Kerbin(który także podtrzymuje życie) i Laythe.

Najdalszym ciałem układu jest Eeloo, którego aphelium wynosi 113 549 713 200 m (inaczej ~113.5 Gm lub 0.76 AU). Porównując go z Układem Słonecznym, Układ Kerbolski jest mały. Dla porównania peryhelium Ziemi wynosi ok. 147 Gm, czyli 0.98 AU.

Nie da się jednoznacznie określić granicy układu. Sam Kerbol, z uwagi na swoją masę, ma nierelatywistyczną prędkość ucieczki, jednak nie da się definitywnie opuścić studni grawitacyjnej Kerbolu, ponieważ jego SOI jest nieskończone.

Analogie

Planety Układu Kerbolskiego mają swoje analogie w rzeczywistym Układzie Słonecznym. Kolejno są to Moho - Merkury; Eve - Wenus; Kerbin - Ziemia; Mun - Księżyc; Duna - Mars; Dres - Ceres (największa planeta karłowata Pasa planetoid); Jool - Jowisz; Eeloo - Pluton. Uran i Neptun zostały pominięte.

Możliwa jednak jest instalacja modyfikacji "Real Solar System", który zmienia planety z gry na komplet planet Układu Słonecznego.

Graficzne porównanie głównych ciał niebieskich w układzie Kerbolskim
Orbity planet i planet karłowatych

Układ

TinyKerbol.pngKerbol
TinyMoho.pngMoho
TinyEve.pngEve TinyGilly.pngGilly
TinyKerbin.pngKerbin TinyMun.pngMun TinyMinmus.pngMinmus
TinyDuna.pngDuna TinyIke.pngIke
TinyDres.pngDres
TinyJool.pngJool TinyLaythe.pngLaythe TinyVall.pngVall TinyTylo.pngTylo TinyBop.pngBop TinyPol.pngPol
TinyEeloo.pngEeloo
(Rozmiary i odległości nie są rzeczywistej skali)