Tylo/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Tylo
Tylo
Tylo widok z orbity.
Księżyc obiega Jool
Charakterystyka orbity
Półoś wielka 68 500 000 m [Note 1]
Apoapsis 68 500 000 m [Note 1]
Peryapsis 68 500 000 m [Note 1]
Ekscentryczność orbity 0
Inklinacja orbity 0.025 °
Argument peryapsis 0 °
Długość węzła wstępującego 0 °
Anomalia średnia 3.14 rad (w 0s UT)
Syderyczny okres orbitalny 211 926 s
9 d 4 g 52 m 6.4 s
Synodyczny okres orbitalny 212 356,4 s
Prędkość orbitalna 2 031 m/s
Najdłuższy czas zaćmienia 5 917 s
Charakterystyka fizyczna
Promień równika 600 000 m
Obwód równika 3 769 911 m
Pole powierzchni 4,5238934×1012 m2
Masa 4,2332127×1022 kg
Standardowy parametr grawitacyjny 2,8252800×1012 m3/s2
Gęstość 46 787,273 kg/m3
Grawitacja na powierzchni 7,85 m/s2 (0.8 g)
Prędkość ucieczki 3 068,81 m/s
Okres rotacji gwiazdowej 211 926,36 s
9 d 4 g 52 m 6.4 s
Prędkość obrotowa gwiazdowa 17,789 m/s
Synchroniczna orbita 14 157,88 km
Sfera wpływów 10 856 518 m [Note 1]
Charakterystyka atmosfery
Atmosfera obecna No
Mnożnik nauki
Powierzchnia 12
Spryskane N/A
Blisko przestrzeni 10
Przestrzeń kosmiczna 8
Poprawa 8

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Dystans jest podawany z centrum planety a nie jej powierzchni (w przeciwieństwie do gry)

Tylo jest jednym z pięciu księżyców Joola. Posiada skalistą powierzchnię, na której trudno wylądować, gdyż posiada podobną grawitację do Kerbinu, lecz nie ma atmosfery w której można by wyhamować. Orbitujący statek blisko powierzchni może osiągnąć okres orbity długości około 29 minut i prędkość ok. 2,170 m/s. Jak w innych księżycach Joola synchroniczna orbita nie jest możliwa, ponieważ wykracza poza strefę wpływów

Topografia

Tylo jest dużym, skalistym księżycem. Posiada zróżnicowany teren, którego wysokość waha się od 0 m do 11,290 metrów. Tylo posiada znaki uderzeń wielu asteroid. Ze względu na zabarwienia powierzchni, prawdopodobne jest, że jest pokryty warstwą ryolitowych skał i pyłu, rozrzuconych przez uderzenia meteorytów. Chociaż jest bardzo wielki w porównaniu do pozostałych księżyców, mało prawdopodobne jest to, że jest przechwyconą planetą. Dla planety takiego rozmiaru, Jool musiałby być znacznie większy i gęstszy w celu uzyskania dużej i odpowiednio silnej studni grawitacyjnej.

Układy odniesienia

Przysp. czasu Minimalna wysokość
Dowolna
5× 30 000 m
10× 30 000 m
50× 60 000 m
100× 120 000 m
1 000× 240 000 m
10 000× 480 000 m
100 000× 600 000 m

Galeria

Zmiany

0.17
  • Dodano do gry