Center of mass/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Com icon.png
A tolóerő elfelé mutat a tömegközépponttól

A tömegközéppont (súlypont) [center of mass] [center of gravity], rövidített jelölése CoM, az a hely a tárgyon, amely körül az összes tömeg egyenlően van elosztva. Fontos dolog kiegyensúlyozni a járművet, hogy elejét vegyük az irányítás elvesztésének. A repülőgépek tömegközéppontjának egy kicsivel az emelésközéppontja előtt kell lennie. A járműveknek a tolóerővektor a tengelyének át kell mennie a tömegközépponton (illetve a repülőgépeknél bizonyos, kisebb egybe nem esést még ellensúlyozhatnak a szárnyak). Fontos megjegyezni, hogy a tömegközéppont a hajtóanyag elhasználásának függvényében változik.

A tömegközéppont megnézhető a Jármű Összeszerelő Épületben és az Űrrepülőgép Hangárban, de a repülés közben nem. A különböző fokozatok tömegközéppontjait szintén nem lehet megnézni. Ez az egyetlen információ a súlypontról, amely nem vektor.

A repülőgépek esetén az üzemanyag fogyásával tömegközéppont helyének változását idézi elő, amely sok esetben a jármű stabilitásnak elvesztését is okozhatja. Ezért hasznos egyrészt a tartályokat a tömegközélpontba helyezni, másrészt a hangárban a hajtóanyagtartályok beállításainak üresre állításával ellenőrizni az üres állapotban lévő viszonyokat. Repülés közben a tartályok tartalék állapotba kapcsolásával, esetleg a hajtóanyag átszivattyúzásával lehet kezelni a tömegközéppont helyét.

A valós világgal ellentétben a két égitestnek nincs közös súlypontja [barycenter], mint a Kerbin és a Mün esetén, a kisebb test mindig a körülkeringett nagyobb test középpontja körül kering, amely a példában a Kerbin.

Súlypont [Center of gravity]

Néha, a tömegközéppont helyett egyszerűen csak súlypontnak nevezik, amely hasonló de eltérő fogalmat jelent. Mivel a tömegvonzás csökken a gravitáció középpontjától távolodva. Egy nagyobb test távolabbi pontjainak más vonzóerőt fog tapasztalni, a közelebbiek erősebben a távolabbiak gyengébben vonzanak, ezért a szó szerint értelmezett súlypont egy aprócskával közelebb van a gravitáció forrásához, mint a tömegközéppont.

A játékban ez az apró különbség figyelmen kívül van hagyva, így a ugyanaz a tömegvonzás hat a jármű minden alkatrészére, és a két középpontot azonosnak tekinti.

Lásd még