Vehicle Assembly Building/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Vehicle Assembly Building
KSC building
Vehicle Assembly Building
 3. szint
 1. szint
 2. szint
 1. szint  2. szint
Elhelyezkedés TinyKerbin.png Kerbin
TinyKSC.png Kerbal Space Center
Szintmagasság 67 m
Mivel a verzió 0.7.3
A járműszerkesztő ide mutat; lásd még Űrrepülőgép Hangár.

A Jármű Összeszerelő Épület [Vehicle Assembly Building] (rövidítve: VAB) (műhely, nagycsarnok), egy nagy rakéta építő műhely a Kerbál Űrközponban. Lényegében az űrközpont központi épülete.

Használat

Itt a rakéták és más különböző függőleges irányultságú eszközök készülnek. Az alkatrészek alapértelmezésben a rakéták igényeinek megfelelően tengely-szimmetrikusan helyezhetőek el függőlegesen, magukban vagy 2, 3, 4, 6, 8 példányban, ellentétben a hangár által előnyben részesített a - [plane/hu|repülőgépeknél]] szokásos - tükörszimmetriájával és vízszintes elhelyezkedésével. A műhelyben készült járművek a kilövőállásról indíthatóak. Kerbál tudósok, mérnökök és haszonjárművek kóvályognak a műhelyben, ráadásnak időnként néhány teherlift elevenedik meg, de ennek nincs hatása a termelés folyamatára.

Az elkészült eszközök akár mint szerelvények [subassemblies] is elmenthetőek, és később más járművekhez csatlakoztathatóak. Ezek a szerelvények megoszthatóak a nagycsarnok és a hangár közt, ezzel megengedve az eszközök cseréjét köztük. Fontos tudni, hogy a hangár (SPH) és a nagycsarnok (VAB) külön tárolják a kész járműveket, de a betöltéskor a másik műhelyben megtervezett jármű is betölthető.

A karrier játékmódban a nagycsarnok is továbbfejleszthető (és fejlesztendő!). A fejlesztés során növekszik a megépíthető eszköz megengedett alkatrészeinek a száma és a használható cselekvéscsoportok köre. Az alapszint 30 alkatrész cselekvéscsoport nélkül, a második szint 255 alkatrész az alap cselekvéscsoportokkal (azaz a személyre-szabható [custom] 0-9 nélkül), a teljesen kiépített épület esetén nincs korlátozás. Az elkészített jármű méretét tovább korlátozza a kilövőállás kiépítettsége.

Leírás [Description]

A VAB egy nagy kocka alakú összeszerelő műhely az Űrközpont legközepén. A nagy sárga ajtók úgy működnek mint segédbejáratok az épület északi nyugati és déli oldalán. Az keleti oldalon azonban egy hatalmas redőny van, amely az épület teljes magasságáig nyúlik. Ez a redőny kijáratot biztosít a műhelyben készült összes jármű számára. Van egy kisebb létesítmény a jobb oldalán. Lépcsők és létrák vezetnek a műhely tetejére, de a létrák tetejének leszerelése nehézkes. A tetőn két helikopterleszálló található a tetőablak mellett. Nincsenek helikopterek a játékban, legalább is egyenlőre, de a leszállókra le lehet szállni megfelelő járművekkel.

A keleti oldalon egy hatalmas nyoltáblás emelőajtó található, és a nyílásán át egy sínpár köti össze a kilövőállással. Az összeállítás közben belűről mintegy 50 m magasságig van felhajtva, rajta keresztűl kitekinhetünk az űrközpontra, igaz valahogy mindig délnek tűnik az időpont. A kerbál tudósok és munkások sétálgatnak a padlón, néha egy-egy jármű is áthajt, de ez mind csak díszlet, nem zavarja az építkezést.

A nagycsarnok északnyugati falánál található a régi Mk1 kapszulát mintázó emlékmű.

Kezelőfelület [Interface]

A műhely szerkesztője

A nagycsarnok és a hangár kezelőfelülete lényegében azonos, csupán hogy a nagycsarnokban az építkezés függőleges míg a hangárban vízszintesen történik, valamint az alapértelmezett szimmetriamódban tér el. Ez a nagycsarnok esetén körszimmetriát jelent, a hangár esetén pedig tükörszimmetriát jelent, viszont ez a két mód közti váltásra mindössze csak egy R billentyű lenyomására van szükség. A műhelyekben az alább felsorolt ikonokon túl több gyorsbillentyűt használhatunk, amelyeknek nincsen ikonos megfelelője. Például a ^ Control+Z együttes lenyomása visszacsinálja a legutolsó lépést, a ^ Control+Y pedig újra végrehajtja azt, vagy még például a Mod+bal klikk az adott felépítményrészletet másolja le.

Műhely üzemmódok: A képernyő felső szélén van néhány VAB menü. A legtöbb menü függ a műhely éppen érvényes működési módjától.

Part icon.png Action group icon.png Crew icon.png

A három kék ikonnal lehet megváltoztatni az érvényes működési módot. Ezek az üzemmódválasztók képernyő felső részén találhatóak, a jármű nevétől balra. Ezek balról jobbra a következőek: Parts (alkatrészek) mint az alapértelmezett mód, Action groups (cselekvéscsoport) és a Crew (legénység). Részletesebb leírásukat a saját oldalon találjunk.

Üzemmód Tabló: A képernyő bal oldalának 25%-30%-át egy az érvényes működési módnak megfelelő tabló foglalja el.

 • Parts (Alkatrészek) esetén az alkatrészek listája jelenik meg, itt a bal oldalon lévő oszlopból lehet választani az alkatrész fajtáját. Az alkatrészek felett megváltoztatható a sorrend név [Name], tömeg [Mass],ár [Cost] és méret [Size] szerint. A bal felső sarokban található a „Fejlett Mód Bekapcsolása” [Enable Advanced Mode] gomb, amelynek segítségével a feladat [Function] elrendezés felet egyéb szűrők segítségével (egység [Module], erőforrás [Resource], gyártó [Manufacturer] és technológiai szint [Tech Level]) is lehet az alkatrészek közt bogarászni. Ugyanitt lehet a szerelvényeket [Subassemblies] kezelni, valamint új személyre-szabott kategóriákat is létre lehet hozni.
 • Action groups (Cselekvéscsoport) esetén az alapértelmezett és 0-9-ig a személyre-szabható csoportok kezelése válik lehetővé.
 • Crew (Legénység) esetén a küldetésben részvevő kerbonautákat lehet itt kiválogatni.

Vehicle name (jármű neve) középen fenn található. A névre rá-klikkelve meg lehet változtatni az épülő jármű nevét. Ez szintén kinyit egy lenyíló ablakot, ahová mindenféle megjegyzéseket lehet írni, például az eszköz leírását a cselekvéscsoportok működését, vagy bármit ami fontosnak tűnik. A képernyőn akármerre félre-klikkelve az bezáródik az ablak, de ez nem menti el a járművet a lemezre.

Mission Flag (küldetés zászlaja) megmutatja a küldetés során használt zászlómintát, rá-klikkelve meg lehet változtatni. Ez a minta lesz látható a kabinok oldalán és ilyen mintájú zászlót lehet kitűzni.

A fájlműveletek, és eszközkezelési műveletek ikonsora a képernyő jobb felső sarkában van. Ezek balról jobbra a következőek:

New icon.png Load icon.png Save icon.png Launch icon.png Exit icon.png
 • New (Új) - Törli az éppen a műhelyben épülő járművet, és nem ment el semmi változtatást.
 • Load (Betöltés) - Egy új ablakot nyit meg ahonnan be lehet tölteni az elmentett járműveket. Ha nem volt elnevezve a jármű, akkor Untitled Space Craft (névtelen jármű) néven szerepel.
 • Save (Mentés) - Elmenti a lemezre az éppen a műhelyben lévő járművet.
 • Launch (Indítás) - Ha nem volt elmentve, akkor létrehozza illetve felülírja az Auto Saved Ship (Automatikusan mentett hajó)-t, utána a műhelyből a Kilövőállásra vált.
 • Exit (Kilépés) - Nem menti el a hajót, és kilép a műhelyből az Űrközpontba.

A bal alsó sarokban több mindent is láthatunk és kapcsolhatunk.

SymmetryIndicator.png
 • Jobbra a költségek láthatóak, felül a jelenlegi eszköz ára, alatta pedig a jelenleg meglévő tőkénk. Ez csak karrier játékmód esetén lényeges, és ennek megfelelően az alsó csak ilyenkor látható.
 • A költségektől jobbra a szimmetriakijelző [Symmetry Mode] található. Ráklikkeléssel vagy az X és a Shift+X billentyűkkel pedig a szimmetriaszámot növelni, illetve csökkenteni. Az R lenyomásával lehet a tengely és a tükörszimmetria közt váltani, az F lenyomásával pedig lehet váltani, hogy a teljes eszközre, vagy az adott alkatrészre vonatkozólag értelmezze a szimmetria tengelyét.
 • A szimmetriajelzőtől jobbra a szögosztáskijelző [Angle Snap] látható. Ráklikkelve vagy a C lenyomásával lehet ki- és bekapcsolni.
 • Legbalra az építést segítő súlypontjelzők találhatóak egymás alatt:

A jobb alsó sarokban több felugró menü található, ezek balról jobbra:

 • Craft Stats (Eszközparaméterek): Az „i” betűvel jelzett ikonra klikkelve megtekinthetőek a készülő űreszköz alkatrészeinek száma, befoglaló méretei és tömege. Karrier játékmódban az adott sor elpirosodik, ha túllépi az épületek pillanatnyilagi fejlettségi szintjén megépíthető méretet.
 • Contracts (Megbízások): Karrier játékmódban kilistázhatóak a teljesítendő szerződések. (csak karrier játékmódban látszik)
 • Notifications (Megjegyzések): a teljesített megbízások olvashatóak el itt
 • Fokozatok [Staging]: A képernyő jobb szélén az épülő jármű jelenlegi fokozatainak egy dinamikus szerkeszthető listája található. A játék megpróbálja a fokozatokat létrehozni ahogy a játékos hozzáadja az alkatrészeket. Természetesen a játékos megváltoztathatja a fokozatok sorrendjét, vagy azt hogy mi történjék az egyes fokozatoknál. Az alul lévő RESET (Alaphelyzet) gombra klikkelve a program önműködően újra elrendezi az indítófokozatokat. Az egyes fokozatokat jelképező ikonsor csak az építkezés megkezdésével válik láthatóvá.

Szerkesztő Bigyók [Editor Gizmos]: További szerelési finomhangolást lehetővé tévő ikonsor.

Assemblymodes icons.png

Amint letettük az első alkatrészt, az építménytől balra-fenn egy kisebb ikonsor [editor gizmos] jelenik meg (mindig csak akkor látható, ha már egy alkatrész elhelyezésével megkezdtük az építkezést), amik az építés módjait mutatják. Ezek sorrendben az Elhelyez [Place], Elmozdít [Offset], Elforgat [Rotate] és a Gyökéralkatrész [Root] ikonjai, amiket az ikonokra ráklikkelés mellett az 1234 billentyűkkel is ki lehet választani.

 • Az Place (Elhelyez) az alapértelmezett üzemmód, amellyel az új vagy a meglévő alkatrészeket mozdíthatjuk el.
 • Az Offset (Elmozdít) módban a már elhelyezett alkatrészeket tudjuk egy kicsivel arrébb mozgatni az összeköttetés megszakadása nélkül. A bal- Shift lenyomásával a az elmozdítás mértéke finomítható.
 • Az Rotate (Elforgat) módban a már elhelyezett alkatrészeket tudjuk elforgatni. A bal- Shift lenyomásával a az elmozdítás mértéke ekkor is finomítható.
 • A Root (Gyökéralkatrész) módban egy ráklikkelés segítségével új gyökéralkatrész választható, persze a kiválasztott alkatrésznek meg kell felelnie a gyökérlakatrésszé válás feltételinek.

Galéria