Kerbin/he

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
קֶרְבִּין

(Kerbin)

קֶרְבִּין (Kerbin)
Kerbin as seen from orbit.
Planet of Kerbol
Orbital Characteristics
Semi-major axis 13 599 840 256 m [Note 1]
Apoapsis 13 599 840 256 m [Note 1]
Periapsis 13 599 840 256 m [Note 1]
Orbital eccentricity 0
Orbital inclination 0 °
Argument of periapsis 0 °
Longitude of the ascending node 0 °
Mean anomaly 3.14 rad (at 0s UT)
Sidereal orbital period 9 203 545 s
426 d 0 h 32 m 24.6 s
Synodic orbital period Not defined
Orbital Velocity 9284.5 m/s
Physical Characteristics
Equatorial radius 600 000 m
Equatorial Circumference 3 769 911 m
Surface area 4.5238934×1012 m2
Mass 5.2915158×1022 kg
Standard gravitational parameter 3.5316000×1012 m3/s2
Density 58 484.090 kg/m3
Surface gravity 9.81 m/s2 (1 g)
Escape velocity 3 431.03 m/s
Sidereal rotation period 21 549.425 s
5 h 59 m 9.4 s
Solar day 21 600.000 s
5 h 59 m 60 s
Sidereal rotational velocity 174.94 m/s
Synchronous orbit 2 863.33 km
Sphere of influence 84 159 286 m [Note 1]
Atmospheric Characteristics
Atmosphere present ✓ Yes
Atmospheric Pressure 101.325 kPa
1 atm
Scale height 5 600 m
Atmospheric height 70 000 m
1.0×10-6 atm
Temperaturemin -86.20 °C 186.95 K
Temperaturemax 15 °C 288.15 K
Oxygen present ✓ Yes
Scientific multiplier
Surface 0.3
Splashed 0.4
Lower atmosphere 0.7
Upper atmosphere 0.9
Near space 1
Outer space 1.5
Recovery 1

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 The distances are given from the bodies center not surface (unlike ingame)

קרבין הוא כוכב הבית של הקרבלים, מיקומו של מרכז החלל ומוקד העניין העיקרי של המשחק. בין היתר הוא משמש כאנלוגיה לכדוה"א במשחק וחגים סביבו שני ירחים, שמם מון ומינמוס.

קרבין הוא הכוכב השלישי מסביב לכוכב קרבול והוא הכוכב הלכת בעל המסה השלישית הכי גובהה מבין כוכבי הלכת החגים סביב קרבול. לטיילו, אחד מירחיו של ג'ול יש רדיוס זהה לשל קרבין אך ניתן להגדיר אותו כגדול יותר מכיוון שהנקודה הגבוהה ביותר עליו גבוהה ב5ק"מ מן הנקודה הגבוהה ביותר על פני קרבין, אך יש לציין שמסתו של ירח זה מהווהרק 80% ממסת קרבין. להגיע למסלול יציב סביב קרבין הוא אחד מאבני הדרך הראשונים ששחקן יכול לעבור במשחק. בכדי לעשות זאת עם עלייה יעילה בדלק נדרש דלתא-וי של כ-4500 מטר לשנייה, זהו הערל השני הכי גבוהה בשביל ביצוע מסלול יציב אחרי כוכב הלכת איב. במשימות בין-כוכביות רבות משוקע יותר מחצי מהדלתא-וי בהגעה למסלול סביב קרבי, בדומה לכדוה"א.

טופוגרפיה

rightייצוג טופוגרפי של פני קרבין מגרסה .18.2 לחץ בשביל איכות גבוהה יותר. ע"י Zeroignite

לקרבין פיזור שווה של ימות ויבשה, בנוסף לכך יש לה קרחונים בקטבים ומדבריות . חלק מההרים גבוהים יותר מ6 ק"מ והפסגה הגבוהה ביותר מתנשאת לגובה של 6761 מטרים. הנקודה הנמוכה ביותר היא בעומק 1.4 ק"מ והיא בערך 313° לכיוון דרום-מערב ממרכז החלל.

מכתשים

דגם של שטח הפנים של הכוכב אשר מראה את אחד מהמכתשים הבולטים ביותר

בניגוד לגופים אחרים במערכת, לקרבין יש מעט מכתשים נראים לעין בגלל שהסביבה בו מיישר את המכתשים מהמעט מטאורים אשר הצליחו להתחמק מכוחות המשיכה או הפנים של הירחים הגדולים המקיפים את הכוכב. אך בכל זאת קיימים מספר מקומות בהם ניתן לראות כי התקיימה התנגשות אלימה עם קרבין, ישנם שני אתרים בהם ניתן לראות מכתשי פגיעה שהם באופן מקרי מופרדים על-ידי 180°. ככל הנראה המכתשים הברור יותר הוא האחד הצעיר מבין השניים. ניתן לראות את העילוי שיצר בקרקע כרצף איים בים וישנו במרכז אי נוסף אשר מבצבץ מן הים. השני, והעתיק יותר מן השניים הוא בקרבת קו האורך המרכזי בחצי הכדור הצפוני ויותר קל שלא להבחין בו, אבל נקודות העילוי סביב אזור ההתנגשות נראים לעין ויש במרכזם פסגה נוספת.

ביומות

The biomes on Kerbin

זהו אחד מהגופים היחידים בעל מספר רב של ביומות והוא שני רק למון בכמותם. ניסויי מדע יכולים להיערך בכל הביומות, אך מקדם המדע של קרבין מוביל לתוצאות פחות מרשימות מאשר עולמות רחוקים. הביומות של קרבין קשורות חלקית לביומות של כדוה"א. כל הביומות הן:

 • בתרונות
 • מדבר
 • מרעות
 • אזורים הררים
 • כיפות קרח
 • מרכז החלל
 • מתקן השיגור
 • הרים
 • מסלול המראה
 • חופים
 • טונדרה
 • מים

מסלולים

לווין מסוג Stayputnik MK2
ניתן לקיים מסלול סינכרוטי בעל חצי-ציר גדול של 3468.75 ק"מ. מסלול קרבוסינכרוני מעגלי על קו המשווה הוא מסלול מעגלי הממוקם בגובה של 2868.75 ק"מ ומהירות משיקית של 1009.02 מ"ש