Moho/sv

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Moho
Moho
Moho sedd från rymden.
Planet till Kerbol
Omloppsbana
Halv storaxel 5 263 138 304 m [Note 1]
Apoapsis 6 315 765 981 m [Note 1]
Periapsis 4 210 510 628 m [Note 1]
Excentricitet 0.2
Inklination 7 °
Argument of periapsis 15 °
Longitude of the ascending node 70 °
Medelanomali 3.14 rad (at 0s UT)
Omloppstid 2 215 754 s
102 d 3 h 29 m 14.2 s
Synodic orbital period 2918346.4 s
Medelhastighet 12 186 to 18 279 m/s
Fysikaliska data
Ekvatorradie 250 000 m
Equatorial Circumference 1 570 796 m
Area 7,8539816×1011 m2
Massa 2,5263314×1021 kg
Standard gravitational parameter 1,6860938×1011 m3/s2
Medeldensitet 38 599,500 kg/m3
Ytgravitation 2,70 m/s2 (0.275 g)
Flykthastighet 1 161,41 m/s
Rotationstid 1 210 000,0 s
56 d 0 h 6 m 40 s
Solar day 2 665 723,4 s
123 d 2 h 28 m 43.4 s
Rotationshastighet 1,2982 m/s
Stationär bana 18 173,17 km
Område 9 646 663,0 m [Note 1]
Atmosfäriska data
Atmosfär × Nej
Scientific multiplier
Surface 10
Splashed N/A
Near space 8
Outer space 7
Recovery 7

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 The distances are given from the bodies center not surface (unlike ingame)

Moho är solsystemets innersta planet och Kerbal Space Programs motsvarighet till Merkurius. Likt dvärgplaneterna Dres och Eeloo har den inga naturliga satelliter och saknar helt atmosfär, vilket gör det omöjligt att bromsa in vid den med hjälp av gravitationsslungor eller luftmotstånd. Detta kräver alltså att besökande rymdfarkoster helt förlitar sig på sina motorer, vilket i kombination med planetens avlånga och sluttande omloppsbana kan göra en expedition till Moho till en stor utmaning.

Innan 0.18 vände Moho alltid samma sida mot solen och hade då även en tunn atmosfär. Denna försvårade dock landningar på planeten ytterligare i och med att dess höga temperatur snabbt kunde överhetta och förstöra raketmotorer.

Fysiska egenskaper

Mohos yta består huvudsakligen av ljusa högländer och mörka slätter, men till skillnad från Kerbins och Jools månar har den jämförelsevis få kratrar, vilket tyder på att den troligtvis är geologiskt aktiv. Möjligen skulle tidvattenkrafter från solen kunna orsaka perioder av vulkanisk aktivitet där magma väller upp från planetens inre och fyller igen kratrarna, vilket då skulle kunna förklara dess relativt unga utseende.

Särskilda omloppsbanor

Det är inte möjligt att lägga sig i stationär omloppsbana kring Moho. Detta skulle i teorin kräva en höjd på 18 173,17 km utanför planetens område, men en semisynkron omloppsbana kan uppnås på en höjd av 11 355,87 km vid en hastighet av 120,53 m/s. Detta ger en omloppstid på 307,75 timmar, vilket är gott om tid att tröttna på utsikten.

Warpgränser

Warp Minimum Altitude
Any
5× 10 000 m
10× 10 000 m
50× 30 000 m
100× 50 000 m
1 000× 100 000 m
10 000× 200 000 m
100 000× 300 000 m

Jämförelse med vårt solsystem

  • Både Moho och Merkurius uppvisar karga landskap med många kratrar, vilket är typiskt just för himlakroppar med tunn eller obefintlig atmosfär. De är båda den närmaste planeten till sina respektive stjärnor och ingen av dem har heller några månar.
  • Till skillnad från Merkurius är Moho brun till färgen, medan Merkurius själv är grå. Merkurius har dessutom en mycket tunn atmosfär, medan Moho inte har någon alls.

Bilder

Ändringar

0.18
  • Hela ytan omarbetas.
  • Färgschemat ändras från rött till brunt.
  • Den överhettade atmosfären tas bort.
0.17
  • Första utgåvan