Laythe/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Laythe
Laythe
Laythe a pályáról nézve
Hold a Jool
Orbitális jellemzők
Fél nagytegely 27 184 000 m [Note 1]
Apoapszis 27 184 000 m [Note 1]
Periapszis 27 184 000 m [Note 1]
Pálya excentricitása 0
Pályahajlás 0 °
Periapszis szöge 0 °
Felszálló csomó hossza 0 °
Valódi anomália 3.14 rad (nál 0s UT)
Keringési idő 52 981 s
2 d 2 óra 43 perc 0.9 s
Szinodikus keringési idő 53 007,7 s
Szökési sebességek 3 224 m/s
A leghosszabb idő eltűnt 3 754 s
Fizikai tulajdonságok
Egyenlítői sugár 500 000 m
Egyenlítői kerület 3 141 593 m
Felszín terület 3,1415927×1012 m2
Tömeg 2,9397311×1022 kg
Standard gravitációs paraméter 1,9620000×1012 m3/s2
Sűrűség 56 144,728 kg/m3
Felszíni gyorsulás 7,85 m/s2 (0.8 g)
Kozmikus sebesség 2 801,43 m/s
Siderális rotációs időszak 52 980,879 s
2 d 2 óra 43 perc 0.9 s
Siderális forgási sebesség 59,297 m/s
Szinkron pálya 4 686,32 km
Hatássugár 3 723 645,8 m [Note 1]
Légköri jellemzők
Légkör jelenléte Igen
Tengerszínti légnyomás 60,7950 kPa
0.6 atm
Légkörmagasság 50 000 m
6,0×10-7 atm
Hőméréskletmin -74.15 °C 199 K
Hőmérsékletmax 3.85 °C 277 K
Az oxigén jelen van Igen
Tudományos szorzó
Felszín 14
Fröcskölt 12
Alsó Légkör 11
Felső légkör 10
Közeli űr 9
Távoli űr 8
Felépülés 8

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 A távolságok az égitestek középpontjából vannak számítva, nem a felszítől(játékkal ellentétben)

A Laythe a Jool első természetes kísérője az öt közül. Bár felszínét többnyire tenger borítja, a Laythének több kisebb sziklás, homokos sziget is található rajta. A Laythe tengelyforgása a Joolhoz van kötve. A szinkronpálya a Laythe körül nem lehetséges, mivel az a vonzáskörén (SOI) kívül helyezkedne el egy 5 186 399 méteres sugáron. A kör alakú szigetcsoport amely uralja a térképet azt sugallja, hogy a Laythe egy hatalmas becsapódás elszenvedője volt a távoli múltban.

Egy Laythe feletti stabil pálya elérésének delta-v igénye mintegy ≈2 800 m/s.

A Laythéhez semmi sem fogható a világunkban. A világunk Jupiter rendszerében a belső holdak egy csoportja mint a , Európé és a Ganümédész keringési rezonanaciában vannak akárcsak a KSP Tylo, Vall és Laythe holdjai. De amíg a Tylo és a Vall bizonyos hasonlóságot mutat a világunk-béli megfelelőjével, a Layte nem emlékeztet a vulkanikus, légkör nélküli száraz Ióra. Ehelyett a folyékony óceán jelenléte a dús légkör, ha már hasonmást kellene keresnünk - inkább a Szaturnusz gázóriás körül keringő Titán holdjára emlékeztet.

Bár a Laythe felszínét folyékony víz borítja a hőmérséklet valamivel a nulla alatt szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy a Laythe óceánjai jelentős egyéb összetevőt tartalmaznak, valószínűleg valamilyen ionost, mint a konyhasó. A talajminták szerint a só jelen van a Laythe felszínén. A Kerbinnel ellentétben a levegője nem belélegezhető a kerbálok számára (az űrséta jelentésekre hivatkozva). Lehetséges hogy a só a levegőben is magas koncentrációban van jelen, ahogy a felszínen, feltételezve hogy az konyhasó. A Laythe légkörének nyilvánvaló mérgező mivolta miatt (a Kerbinéhez hasonló összetétele ellenére), emlékeztethet az Avatar című filmre, a Pandora nevű hold hasonlít a földre, de túl mérgező az emberek számára a közvetlen belélegzéshez, valamint ahogy a Laythe is egy gázóriás körül kering.

Játékbeli leírás

Amikor a Laythét először felfedezték, nem került a nyilvántartásba, mivel a tudósok azt hitték hogy valójában a Kerbint figyelték meg.

Szerencsére ezt a hibát kijavították amikor egy merész gyakornok közölte, hogy a távcsövek nem úgy működnek.

A gyakornokot nem sokkal ezután előléptették és áthelyezték a kísérleti rakéta teszt programba.

Kerbál Csillagász Közösség

Tájegységek [Biomes]

A Laythe tájegység­térképe

A Laythe felszínén mindössze 5 tájegység található, és egy nagy óceánja - a Sagen Tenger, néhány kis dűnével és partokkal. Van ezen felül egy nagyobb öböl a Cresent Öböl és a sarkvidékek fagyott területe:

 • Dűnék [Dunes]
 • Partok [Shores]
 • Cresent Öböl [Cresent Bay]
 • A Sagen Tenger [The Sagen Sea]
 • Sarkvidékek [Poles]

Légkör [Atmosphere]

A hőmérséklet [temperature] és a légnyomás [pressure] a szintmagasság [altitude] függvényében.

A Laythe légköre 50 000 méter magasságig tart, és kevésbé sűrű a Kerbin légkörénél: a tengerszinten a légnyomás 60,795 kPa (0,6 atm) - amely megfelel a Kerbinen 3 287 m magasságban uralkodó nyomásnak,és elég ahhoz, hogy a vizet folyékony állapotban tartsa a felszínén. A játékban ez az egyetlen hold amely mérhető légkörrel rendelkezik. A Laythe légkörének átlagos molekulatömege 28,9644 g/mol, az adiabatikus kitevője 1,40. Ezek az értékek hasonlítanak a Kerbin, vagy a Föld légköréhez — azaz egy nitrogén-oxigén elegyet tételezhetünk fel.

Mint minden más légkörrel rendelkező égitest a Laythe légköri nyomása is exponenciálisan csökken a magassággal (változó léptékmagassággal). A légnyomás kiszámítására szolgáló képlet a Laythén (a magasság [altitude] méterben kifejezve):[1]

Magasság (m) Nyomás (Pa) Nyomás (atm)
0 60 795 0,600
2 500 47 153 0,465
5 000 34 495 0,340
7 500 24 914 0,246
10 000 17 786 0,176
15 000 9 351 0,092
20 000 4 782 0,047
25 000 2 671 0,026
30 000 1 507 0,015
40 000 363,5 0,004
50 000 0 0.000

A légkör követi a troposzféra, sztratoszféra és mezoszféra. A meleg felszíni hőmérséklet gyorsan csökken egészen 5 km-es magasságig. A sztratoszféra, ahol a hőmérséklet emelkedik a szintmagassággal, 10 km és 22 km közt található. A hőmérséklet változik a napszak és a szélességi fok függvényében. Az egyenlítőn tengerszinten a hőmérséklet az esti 9 °C nappalra 15 °C-ig emelkedik. A közepes szélességi körökön a hőmérséklet csak kicsivel hidegebb az egyenlítői övön tapasztalhatónál - a 63°-ig sosem esik 0 °C alá. A sarkokon a hőmérséklet -26 °C és -24 °C közt változik. A globális tengerszint átlaghőméréséket közelítőleg 9 °C. Mivel a Laythe forgástengelyének nincsen dőlésszöge, évszakjai sem léteznek.

Laythe lényegesen melegebb, mint ami a naptól való távolságából adódna. Ez azt tételezné fel, hogy valami módon saját belső hőforrása van.

Megfelelő levegőfékezésekkel a Jool és a Laythe körül, a Laythét lehet elérni a legkevesebb Δv árán a Jool összes holdja közül. A Kerbin felől érkezve egy Jool légkörében egy megfelelően magas közelpontú levegőfékezés a Laythéhez pályára teszi a hajót.

Egy másik lehetőség a Laythe direkt megközelítése, megfelelő időzítéssel és igazítással a Jool felé vezető úton. A Laythe keringési ideje könnyű célponttá tesz és még kevesebb Δv felhasználását igényli (csak 2 000 m/s), amellett a levegőfékezés a Laythén könnyebb mint a Joolon. Úgy ~22 km magasságig merülve majdnem (retrográd) kör pályára lehet állni.

Mivel a Laythe gravitációja 80%-a, de a tengerszinti légnyomása csak a 60%-a Kerbinének, emiatt a ejtőernyők kevésbé hatékonyak mint a Kerbinen. Így a Laythe magasabb pontjain a leszálláskor szükséges lehet rakétás fékezéssel [retro burns] is segíteni az ejtőernyőknek lassítani a süllyedés sebességét.

A sugárhajtóművek működnek a Laythe légkörében, mivel az tartalmaz elég oxigént, habár a légbeömlők hatékonysága valamivel kisebb mint a Kerbinen.

Tudomány [Science]

A Laythe a tudomány pontokban leggazdagabb égitest a Jool rendszerben. Bár a Tylonak kissé magasabb tudományos szorzója van mind a pályán mind a felszínen, Laythe légköre és óceánja bőségesen ellensúlyozza ezt, ami miatt a kinyerhető összes tudománypont több.

Időléptékezés [Reference Frames]

Időlépték Legkisebb magasság
bármely
5× 50 000 m (légkör felett)
10× 50 000 m (légkör felett)
50× 60 000 m
100× 120 000 m
1 000× 240 000 m
10 000× 480 000 m
100 000× 600 000 m

Galéria

Megjegyzések

 1. A LV-N Nukleáris Rakétamotor fajlagos impulzusa 220 s 1 atm. nyomáson és 800 s a légüres térben, és a következőképen változik a Laythe légkörében.
  magasság (m) 600 1464 1800 2238 2698 3296 4104 16435
  fajlagos impulzus (s) 400,7 478,2 504,2 534,8 563,7 596,5 633,7 792,4