Science/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Ez a cikk a tudományról, mint a fejlesztési rendszerről szól, ha a tudomány játékmód érdekel, lásd a tudomány játékmód cikket
Egy leszállóegység a Duna felszínén gyűjt adatokat
Egy űrséta jelentés utáni kezelőfelület

A tudomány [science], illetve a tudománypontok [science points] (⚛), egy rendszer illetve forrásmennyiség, amely a technológiafán található alkatrészek kifejlesztésére szolgál tudomány vagy a karrier játékmód esetén (homokozóban minden alkatrész a kezdetektől fogva elérhető). A tudománypontokat a különböző helyzetekben és tájegységekben a különböző tudományos tevékenységek elvégzésével és az eredmények Kerbinre történő visszajuttatásával vagy antenna segítségével történő közvetítésével lehet szerezni. További módja a tudománypontok gyűjtésének a karrier módban a megbízások teljesítése.

A tudománypont (⚛), úgy általánosságban.

A tudományos tevékenység lényegében mérések, megfigyelések, kísérletek elvégzéséből, és az így nyert adatok hazatovábbításából áll. Azaz fontos tudni, hogy a tudomány­pontokhoz (⚛) csak akkor jutunk hozzá, ha az eredményeket valamilyen módon eljuttattuk az Űrközpontba. A továbbítás történhet antennák segítségével történő továbbítással, illetve az eredményeket tároló adott eszköz Kerbinre történő visszajuttatásával és begyűjtésével. Maga a tudományos tevékenység lehet a kabinban tett Legénységi Jelentés, vagy az azon kívül megcsinált Űrséta Jelentés vagy Talajminta. Természetesen a játék során egyre újabb célirányos tudományos műszerek, mint a hőmérők, nyomásmérők vagy a Mystery Goo™ Mintavevőegység is saját tudományos tevékenységet és újabb pontgyűjtési lehetőséget adnak. Magának a küldetések megtervezésekor is célszerű törekedni arra, hogy a küldetések közben a lehető legtöbb és legváltozatosabb mintát gyűjtsük be. További tudománypontokat lehet nyerni a különféle szerződések teljesítményével, valamint ezen felül tovább növelhető a kihozatal bizonyos üzleti stratégiák alkalmazásával.

Átviteli és Begyűjtési Értékek.

Mystery Goo Megfigyelés

Minden eredménynél lehet választani a Keep Data (Adatok Megtartása) és a Transmit Data (Adatok Átvitele) közt. A legtöbb kísérletnél az átvitel jelentősen kevesebb tudománypontot (⚛) eredményez, mint a minták, mérési eredmények visszajuttatása és begyűjtése. A bal oldat látható képen az ablak alján a két sáv sokat elárul.

Az első példa, Mystery Goo: A sáv teljes hossza mutatja a összes tudománypont mennyiséget amelyet az adott kísérlettel (még ha azt végtelen sokszor is kell ehhez megismételni) be lehet gyűjteni, ebben az esetben ez 13 pont lenne. A világos zöld sáv jelenti azt a részt, amelyet kapni lehet az éppen az éppen aktuális kísérletért - az adott esetben ez 10/13-a (közelítőleg 77%-a). A fennmaradó pontokból az adott kísérlet minden egyes megismétlésekor a maradék mennyiség ~77%-át lehet begyűjteni. Ez egy mértani (geometriai) sorozatot követ, azaz a kísérlet végtelen számú megismétlésével is csak azt a 13 pontot lehet begyűjteni, és minden egyes kísérletismétlés egyre kevesebb pontot eredményez.

A kék sáv hasonló mintát követ, de a lényeges különbséget a kékes sötét sávrész adja - nemsokkal a kék sáv mögött végződik és messze van a teljes mennyiségtől. Lényegtelen mennyiszer is ismétled meg az átvitelt, nem gyűjthetsz be többet, mint azt a 30%-át az elérhető pontoknak. A 30%-os küszöb átlépésével (egy mintavevőegység visszajuttatásával) a további adatátvitel haszontalanná válik. A MPL-LG-2 Mozgatható Laboratórium felhasználása (lásd lentebb), és magasabb szinten lévő tudós kerbonauták alkalmazása (csak karrier játékmód esetén) sokat javíthat a helyzeten, azzal, hogy lehetővé teszi a kísérletek helyben történő feldolgozását, és később már csak a feldolgozott tudományos eredményeket kell hazaküldeni.

Űrsétajelentés

Összehasonlításul a második példa, egy űrsétajelentés: Akár átsugárzással vagy az adat visszavitelével, egyetlen lépéssel a teljes tudománypont mennyiség begyűjthető. Az ilyen fajta kísérleteket rendszerint „nem-ismételhető kísérleteknek”, habár a „nem kell megismételni” pontosabb lenne. Természetesen meg lehet ismételni a kísérletet, de több tudománypontot már nem lehet vele begyűjteni.

Az eredmények begyűjtése: Az adatok felvétele és tárolása

Minden adatot tárolnak valahol. Ha a kerbálod egy talajmintát vesz, akkor azt magánál tartja. Abban a pillanatban ahogy belép egy fülkébe vagy kapszulába az eredmények a kerbáltól a kapszulába kerülnek. Egy rövid üzenet jelenik meg ilyenkor a képernyőn, majd nemsokára el is tűnik.

Ha a kutatásod felszerelésen alapul, mint a hőmérő vagy a Mystery Goo™ Mintavevőegység, az eredmények a felszerelésben tárolódhatnak. Talán a legkézenfekvőbb dolog ezeket az eredményeket a tudományos egységgel együtt begyűjteni, de nem az egyetlen út: egy kerbál képes kivenni az adatokat (az űrséta közben jobb-klikk a megközelített tudományos egységre) és utána át lehet vinni egy kapszulára vagy más egységre Az egyszerű kísérletek (mint a hőmérők) azonnal újrahasználhatóvá válnak, de a bonyolultabb mintavevőegységeket, mint amilyen a Mystery Goo™ ki kell tisztítani. Igaz, hogy ehhez viszont egy laboratóriumra van szükség, de minden esetre ez is lehetőséget kínál a mérőegységek tudományos veszteség nélküli hátrahagyására. A kerbálok ehhez hasonlóan képesek egyik kapszulából a másikba is átvinni az adatokat, akár két űrhajó közt. Az átvitel és a könnyebb megközelítés érdekében megkönnyítésére érdemes a létrákat szerelni a céleszközök közt. A legtöbb egység csak korlátolt tárolóképességgel rendelkezik - a kabinok jellemzően „mindenből csak egy” dolgot tárolhatnak. Egy talajminta innen, egy innen, és egy onnan. Viszont két azonos helyről vett mintát csak két kabinban lehet tárolni. Esetenként nem szükséges beszállni a kabinba az adatok átviteléhez - elég a közel kerülve rá-jobb-klikkelni a kabinra. Ilyenkor annyi adatot lehet átvenni amennyit a kabin befogad, a maradék a kerbálnál marad. Viszont mikor a kerbálok kiveszik az adatokat, akkor ők korlátlan mennyiséget tudnak felvenni, akár több azonos mintát is fel tudnak venni (pl. több talajmintát azonos helyről). Az adatátvitel értelemszerűen kiveszi az adatot az egységből mindenféle űrséta nélkül, de az újrahasznosíthatóság szabályai azonosak a kivét és az átvitel esetén - az ezt igénylő egységeket a kivét esetén is meg kell tisztítani az újrafelhasználáshoz.

Az MPL-LG-2 Mozgatható Laboratórium

A mérési eredmények menüje a laboratórium jelenléte esetén.

A MPL-LG-2 Mozgatható Laboratórium segítségével a kísérletből a helyszínen kinyerhető a teljes tudománypont (⚛) mennyisége az adatátvitel előtt, a Process in Lab Module (Feldolgozás a Laboratórium Egységben) használatával. Nincs hatása a fedélzeten maradt adatokra. A legénységi jelentés és az űrsétajelentés esetén nincs átviteli veszteség, így ezek esetén nincs szükség a feldolgozásra. A feldolgozáshoz a laboratóriumban tudósokat kell alkalmazni, és a feldolgozás sebessége függ a számuktól és a képzettségüktől.

Az MPL-LG-2 Mozgatható Laboratórium vég nélkül képes tárolni a kutatási eredményeket - még azonos tudományos adatok (azonos mérés azonos tájegységben és helyzetben) több másolatát is képes tárolni. Ezen felül lehetővé teszi a Mystery Goo™ Mintavevőegység és az SC-9001 Science Jr. egységek megtisztítását. Mind a tisztítás mind a feldolgozás bizonyos időt és energiát igényel. A tisztítás és a feldolgozás ugyan annyi elektromos áramot használ fel. Ezek a tulajdonságai a messzi expedíciók hasznos tartozékává teszik ezt a laboratóriumot.

A főcikkben még többet meg lehet tudni a felhasználásáról.

Helyzetek [Situations]

A helyzet visszatükrözi a jármű vagy a kerbonauta az égitestekhez viszonyított küldetési állapotát. Hatféle lehetséges helyzet van, ezek közül az adott égitesten némelyik lényegtelen vagy hozzáférhetetlen.

  • SrfLanded (Leszállt) : a szilárd felszínen
  • SrfSplashed (Csobbant) : a folyékony anyagban a felszínen (mint az óceánok)
  • Flying Low (Alacsonyan Repül) : a felszín felett kicsivel, csak légkör jelenlétében
  • Flying High (Magasan Repül) : a felső légkörben, már ha van
  • In Space Low (Alacsonyan az Űrben) : a felszín felett de nem a légkörben
  • In Space High (Magasan az Űrben) : magasan a felszín felett, de még a hatásgömbön belül

A légkört igénylő "Flying Low" (alacsonyan repül) és "Flying High" (magasan repül) helyzetekben a a PresMat Légnyomásmérő és a Érzékelőtömbös Kiértékelő Orrkúp. Ezen felül, a játék csak akkor tekint valamit a légkörben repülőnek, ha az szuborbitális pályagörbén van. Például a légköri fékezés közben a méréseket "In Space Low" (alacsonyan az űrben) helyzetnek fogja fel a "Flying High" (alacsonyan repül) helyett.

Tájegységek [Biomes]

A tájegységek az égitest felületén található behatárolt területek. Minden egyes tájegység különálló lehetőségeket kínál a tudományos tevékenységek számára, feltéve, ha az adott helyzetben a tevékenység tájegység függő. Minden egyes szilárd felszínű bolygó és hold rendelkezik tájegységekkel, ennek megfelelően mindegyik teljes kutatása több tájegység meglátogatását igényli leszállóegységekkel vagy holdjárókkal.

Tevékenységek [Activities]

Ez a tevékenységek áttekintése amelyeket a különböző tájegységekben és helyzetben lehet elvégezni. A egyetlen adott hatásgömbön (SOI) belül végzett tevékenységek nincsenek hatással a más égitestek hatásgömbjén belül végzett tevékenységek tudományos hozadékára.

A tevékenységek, helyzetek és tájegységek lehetséges összeállítása

A táblázat felső sora az egyes tevékenység megnevezése, a baloldali oszlop a lehetséges helyzeteket mutatja.

Minden egyes metszés a tevékenység lehetőségét mutatja, és azon belül hogy az eredménye a Tájegység-re vagy az egész égitestre Globális-an vonatkozik.

Azok a tevékenységek és helyzetek, amelyek légkör jelenlétét igénylik színes háttérben háttérben dőlt betűvel vannak jelőlve.

Kerbonauta Kapszula Modulok
Talajminta Aszteroid Minta Űrséta­jelentés Legénységi Jelentés Mystery Goo Megfigyelés Anyagta­nulmány Hőmérsék­letmérés Légköri Nyomás­vizsgálat Gravitáció Letapogatás Szeizmikus Megfigyelés Légkör­elemzés
Felszín: Leszállt Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység
Felszín: Csobbant Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység Tájegység
Alacsonyan Repül Tájegység Tájegység Tájegység Globális Globális Tájegység Globális Tájegység
Magasan Repül Globális Globális Globális Globális Globális Globális Globális Tájegység
Alacsonyan az Űrben Globális Tájegység Globális Globális Globális Globális Globális Tájegység
Magasan az Űrben Globális Globális Globális Globális Globális Globális Globális Tájegység

Személyzet [Crew]

A kerbonauták segítségével jelentős számú olyan kísérlet hajtható végre, amelyet pusztán szondákkal nem lehet végrehajtani. A tudós kerbonauták a képzettség szintjüktől függően képesek növelni a feldolgozás sebességét a laboratóriumokban.

A következő tevékenységek a kerbálokkal az űrsétán vagy egy kabinban hajthatók végre:

Talajminta [Surface Sample]

Szükséges Egy kerbonauta
Adatméret 30 Mit
Alapérték 30
Maximális érték 40
Adat lépték 1
Átvitel hatékonysága 25%
Feldolgozás energiaigénye 300 ⚡

A Talajminta [Surface Samples] vétele, egy kísérlet amelyet egy égitest talaján vagy tengerén űrsétán lévő kerbonauták végeznek. Az eredmények tájegységenként változnak, és más lesz úszás közben mint a szárazon. A karrier játékmódban a Kutató és Fejlesztő Intézmény második szintre fejlesztése előfeltétele a talajminta vételezés lehetőségének.

Aszteroid minta [Asteroid Sample]

Szükséges
Adatméret 60 Mit
Alapérték 60
Maximális érték 70
Adat lépték 1
Átvitel hatékonysága 30%
Feldolgozás energiaigénye 600 ⚡

Az Aszteroid Mintákat [Asteroid Samples] az aszteroidák közelében űrsétát tevő kerbonauták készíthetik. A minták különböző eredményt adnak attól függően, hogy az adott bolygótól számítva milyen magasan végeztük a kísérletet.

Űrsétajelentés [EVA Report]

Szükséges Egy kerbonauta
Alapérték 8
Maximális érték 8
Adat lépték 1
Átvitel hatékonysága 100%

Az Űrsétajelentés [EVA Reports] az űrsétán lévő kerbonauták végzik. Ahogy a személyzet által végzet kísérletek, ezek is különböző eredményre vezetnek a helyzettől és tájegységtől függően. Csak egyetlen űrséta jelentés szükséges az egyes tájegység-helyzet párosításokra. A legkönnyebb módja megcsinálni a jelentést az Alacsonyan Repül helyzethez, ha azt ugrás közben, az ejtőernyőn leereszkedő vagy leszállt jármű létráján tesszük.

Egy kerbonauta csak egy Űrséta Jelentést tarthat magánál, a kabin fajtánként egyet tárolhat de azok mennyisége nincs korlátozva.

Legénységi Jelentés [Crew Report]

Szükséges Egy kabin
Alapérték 5
Maximális érték 5
Adat lépték 1
Átvitel hatékonysága 100%

A Legénységi Jelentés [Crew Reports] egy kabin belsejéből. A jelentések egyedileg különböznek a égitestek és a helyetek szerint. Mivel az átvitel hatékonysága 100%, az újbóli átvitel nem ad további tudománypontot.

Ha egy kabinba a Legénységi Jelentést megcsinálták, de nem továbbították, nem lehet új jelentést csinálni az új helyzetben, tájegységben vagy égitesten. Ez a határ némileg áthidalható ha egy űrsétán lévő kerbonauta "Take Data" (Adat Elvétele) segítségével elviheti a jelentést és egy másik kabinba helyezheti. Még ha másik kabinba helyezik a jelentést, akkor is olyan lesz mint egy második mintavétel. Egy második Legénységi Jelentést meg lehet ejteni azonos helyen, de nem nyerhető vele további tudománypont. Ezek fényében a Legénységi Jelentés azonnali továbbítása igencsak célszerű lépés.

Modulok

A kísérleteket különálló alkatrész, mint amilyen a Mystery Goo™ Mintavevő Egység, végzi, hasonlóan ahhoz, ahogy legénység végzi a tanulmányozásait. Ezek is a repülés különböző szakaszaiban és különböző égitesteken eltérő eredményeket adnak. Minden egyes modul csak egyetlen eredményt tárolhat egy időben, de az eredményeket haza lehet továbbítani egy antenna segítségével, hogy aztán a új kísérletet lehessen velük végezni azonos vagy más körülmények közt. Az adatokat egy űrsétán lévő kerbonauta is kinyerheti a modulokból. Az adattovábbítás veszteséggel jár a Kerbinre visszajuttatás és begyűjtéshez képest.

Az adatok begyűjtése vagy átvitele során a Mystery Goo™ Behatároló Egység és az SC-9001 Science Jr. működésképtelenné válik küldetés további részére. Ha a járműje rendelkezik (vagy csatlakozik hozzá) egy személyzettel teljesen feltöltött laboratóriummal, akkor némi idő és elektromos energia árán újra működésbe lehet ezeket hozni.

A tudományos egységek táblázata

Kísérletek Mystery Goo Megfigyelés Anyagtanulmány Hőmérsékletmérés Légköri Nyomásvizsgálat Szeizmikus Megfigyelés Gravitáció­letapogatás Légkörelemzés
Szükséges alkatrész Mystery Goo™ Mintavevőegység SC-9001 Science Jr. 2HOT Hőmérő PresMat Légnyomásmérő Double-C Szeizmikus Gyorsulásmérő GRAVMAX Negative Gravioli Érzékelő Légköri Folyadék Spectro-Variométer
Technológiafa szint 1 2 4 5 7 8 7
Adatméret (Mit) 10 25 8 12 50 60 200
Alapérték 10 25 8 12 20 20 20
Maximális érték 13 32 8 12 22 22 24
Adatlépték 1 1 1 1 2,5 3 10
Átvitel hatékonysága 30% 35% 50% 50% 45% 40% 60%
Feldolgozás energiaigénye (⚡) 100 250 80 120 500 600 2 000

Az átvitel hatékonysága meghatározza az antennával való hazasugárzással maximálisan kinyerhető tudománypont mennyiségét. Az teljes tudományértékhez az egységet vissza kell juttatni a Kerbinre, és be kell gyűjteni, vagy a laboratóriummal kell a helyszínen feldolgozni.

Eszköz begyűjtése [Craft recovery]

A Kerbinre való visszatérés után az eszköz begyűjtése már magában tudománypontot eredményez. Az értéke attól, hogy az eszköz milyen messze jutott el. Például egy szuborbitális repülés után kevesebb (de különböző) tudományos értéket adhat mint egy Mün körüli keringésé.

A visszajutás értéke = 5 * (elért felszín + körülkeringet égitest).

Égitest szorzók [Celestial body multipliers]

Minden egyes égitestnek különböző szorzója van amivel a hatásgömbjén belül begyűjtött tudományos adatok értéke többszöröződik. A tájegységek nem befolyásolják ezeket a szorzókat.

Ebben a táblázat megadott szintmagasságok a tengerszint feletti magasságok az alsó- és a felső légkört, a közeli és távoli űrt elválasztó határok tengerszinttől számított magasságai. A felső légkör a légkör határáig (légkörmagasság) tart, míg a távoli űr a hatásgömb hatássugaráig.

Felszín Légkör [megj. 1] Űr
Égitest Leszállt Tájegység Csobbant Alacsony Magas Határ Légkörmagasság Alacsony Magas Határ Begyűjtés
Kerbol N/A N/A 18 km 600 km 11× 1000 Mm
Moho 10× N/A N/A N/A N/A N/A 80 km
Eve 22 km 90 km 400 km
Gilly N/A N/A N/A N/A N/A 6 km
Kerbin 0.3× 0.4× 0.7× 0.9× 18 km 70 km 1.5× 250 km
Mün (Mun) N/A N/A N/A N/A N/A 60 km
Minmus N/A N/A N/A N/A N/A 2.5× 30 km 2.5×
Duna N/A 12 km 50 km 140 km
Ike N/A N/A N/A N/A N/A 50 km
Dres N/A N/A N/A N/A N/A 25 km
Jool N/A N/A 12× 120 km 200 km 4 Mm
Laythe 14× 12× 11× 10× 10 km 50 km 200 km
Vall 12× N/A N/A N/A N/A N/A 90 km
Tylo 12× N/A N/A N/A N/A N/A 10× 250 km
Bop 12× N/A N/A N/A N/A N/A 25 km
Pol 12× N/A N/A N/A N/A N/A 22 km
Eeloo 15× N/A N/A N/A N/A N/A 12× 10× 60 km 10×
  1. Szuborbitális repülés szükséges az légköri méréshez, a közelpontnak a légkörön belül kell lennie.

Szerződések [Contracts]

A karrier játékmódban történő játszás során szerződéseket lehet kötni a Küldetésirányítás [Mission Control] épületében. A jutalom szerződésenként változik, a szerződések teljesítésével lehet hozzájutni, és gyakran jelentős tudománypontot (⚛) jövedelmeznek.

Üzleti Stratégiák [Administrative Strategies]

A különböző stratégiák segítségével, amelyeket az Igazgatási Létesítményben [Administration Facility] lehet megkötni a karrier játékmód esetén, szintén jelentős mennyiségű tudományponthoz lehet hozzájutni. Minden egyes stratégia alapvetően egy „pontfajtát” (megítélés (★), tőke (Funds), vagy tudomány (⚛) ) cserél egy másikra a megszerzés pillanatában. Azaz a pénzügyi bevétel és megítélés javítás kárára valamivel több tudományponthoz lehet jutni. Hasonlóan lehetőség van a tudományos haladás kárára a másik két pontfajtát gazdagítani. Például a „Kiszervezett Kutatás és Fejlesztés [Outsourced R&D]” esetén több tudományhoz jutunk a csökkentett pénzügyi bevételek mellett, míg a „Nyílt Forrású Technológia Program [Open-Source Tech Program]” esetén a tudománypontok egy része helyett a megítélésünk fog javulni. Az 5% és 100% közti tartományban bármilyen mértékben lehetséges ezeknek a pontfajtáknak az egymásra váltása.

Tudományos Adattár [Science Archives]

A tudományos adattár

Az eddig elvégzett tudományos tevékenységeid szűkíthető listája hozzáférhető a „Science Archive” (tudományos adattár) fülben a Kutató és Fejlesztő Intézmény [Research and Development] épület menüjében.

A belépés untán megmutatja a hogy melyik kísérletből mennyi tudománypontot szereztél és még mennyit szerezhetsz a tevékenység további ismétlésével. (ha a kísérlet alatti sáv nem teljes, ahogy a jobb oldali képen látható, a kísérlet további ismétlésével még lehet további adatokat szerezni. Ez hasznos, ha látni akarod, hogy melyik tájegység és milyen helyzetben volt már megvizsgálva, és hogy hol találhatod a legnagyobb haszonnal kecsegtettető lehetőségeket.

Ugyanennek az épületnek a menüjében a „Technology” fülénél lehet kezelni a technológiafát.