Wing/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

A szárny [wing] olyan alkatrész fajta amelynek elsődleges feladata függőleges felhajtóerő létrehozása a légkörben történő vízszintes haladás közben. Az általuk létrehozott felhajtóerő nagysága függ a légkör sűrűségétől, a sebesség négyzetétől és a támadási szögtől. A sűrűség és a sebesség négyzetének a szorzata adja azt a nyomásmennyiséget, amely a légkörben haladó elemekre, így szárnyakra is hat. Ezt dinamikus nyomásnak nevezzük (Q).

Ahol:
  • a légkör helyi sűrűsége [kg/m³]
  • a jármű légkörhöz viszonyított sebessége [m/s]

A szárnyak a repülőgépek alapvető ismertetőjelei, de más járműveken is elláthatnak aerodinamikai szerepeket, mint siklószárnyak, vagy a éppen a rakéták esetében a rakéta végére szerelve javítják a rakéta stabilitását.

A szárnyelemek, a kisebb szárnyacskák, és kormánysíkok így előállított felhajtóerejének súlypontját emelésközéppont, amely hasonlóan működik mint a tömegközéppont. Az emelésközéppont és a tömegközéppont kölcsönös helyzete döntően befolyásolja a repülőgép vagy rakéta stabilitását. Ha az emelésközéppont a tömegközéppont előtt helyezkedik el, az instabil helyzetet jelent - azaz a haladási iránytól eltéréskor az eltérés növekedni fog. Ha a tömegközéppont az emelésközéppont előtt helyezkedik el, az stabilitást fogja növelni - azaz a kitérítésre a jármű magától visszafordul a haladási irányba - minél nagyobb a két középpont távolsága, annál erőteljesebb a hatás. A stabilitás itt mindig azt jelenti, hogy a jármű a ballisztikus röppálya irányába áll. Azaz a ballisztikus röppályát követő rakétáknál apróbb szárnyacskákat a jármű végére kell elhelyezni, viszont a repülőgépeknél a tömegközéppont csak egy kicsivel lehet az emelésközéppont előtt, mivel a felhajtóerő létrehozásához a szárnyaknak bizonyos szöget kell bezárniuk a haladási iránnyal. Azaz a repülőgépeknél a túl hátra helyezett emelésközéppont esetén a már nem lehet a szárnyak állásszögét megfelelő irányba tartani, mivel a kormánylapok által keletkező nyomaték nem lesz képes a gép orrát folyamatosan lefelé mozdító, a ballisztikus röppályája irányának követésére kényszerítő erők ellenében hatékonyan fellépni.

A szárnyelemek funkciója, hogy a haladás irányával ellentétes légellenállás mellett felhajtóerőt állítsanak elő. Mivel a légellenállás leküzdéséhez energiára van szükség, ezt normális esetben a hajtóművek biztosítják, sikláskor pedig a helyzeti energia biztosítja. Az előállított felhajtóerő nagysága függ a támadás szögétől (~ L=Σl*Q*(cos22α)/2), a szög növelésével egy bizonyos határig növekszik a felhajtóerő, viszont vele együtt a légellenállás is. A repüléssel kapcsolatban leginkább az emelés és a légellenállás hányadosának (L/D) a legkedvezőbb állapotára kell törekedni.

A szárnyak nem irányítható alkatrészek, de a kilépőéleik kitűnő elhelyezést kínálnak a kormánysíkok számára.

A szárnyak listája

Wings' dimensions.svg

A játékban található nagyméretű merev szárnyelemek a Hátranyilazott Szárny kivételével szigorú geometriai méreteket követnek, emiatt könnyen hézagok nélkül egymáshoz illeszthetőek, és ezáltal különösebb nehézségek nélkül kialakíthatóak a nagyobb méretű szárnyszerkezetek. Az ilyen nagyméretű szárnyszerkezeteknél is ügyelni kell arra, hogy a játék fa elrendezésben építi be az alkatrészeket, ezért gyakran összekötőgerendákkal kell kimerevíteni ezeket. A méreteket szemléltető rajzon láthatóak az egyes elemeket leíró méretek, és a csatlakozóél mindig jobb oldalukon található.

  • L [Length] - a szárnyelem teljes hossza
  • W [Width] - a szárnyelem szélessége a csatlakozási részén
  • E [End] - a szárnyelem szélessége a túlsó végén (a téglalap alakú szárnyösszekötő elemeknél ezt azonosnak vesszük a W-vel)
  • SD [Sweeping Depth] - a szárnyelem hátranyilazásának mélysége: becsatlakozó rész leghátsó pontja és a a szárnyvég leghátsó pontja közti szinttávolság
Méretek (m)
Kép Alkatrész Átmérő Költség
(Funds)
Tömeg
(t)
Max. Hőm.
(K)
Szívós­ság
(m/s)
Szívósság Felhajtóerő L W (/ E) SD
Wing Connector Type A.png
Wing Connector Type A Felszínre
illeszthető
500 0,2 2 400 15 50 2 2 4
Wing Connector Type B.png
Wing Connector Type B Felszínre
illeszthető
500 0,2 2 400 15 50 2 4 2
Wing Connector Type C.png
Wing Connector Type C Felszínre
illeszthető
250 0,1 2 400 15 50 1 2 2
Wing Connector Type D.png
Wing Connector Type D Felszínre
illeszthető
100 0,05 2 400 15 50 0,5 2 1
Wing Connector Type E.png
Wing Connector Type E Felszínre
illeszthető
100 0,05 2 400 15 50 0,5 1 2
Delta wing.png
Delta Wing Felszínre
illeszthető
600 0,2 2 400 15 50 2 4 4 / 0
Small Delta Wing.png
Small Delta Wing Felszínre
illeszthető
200 0,05 2 400 15 50 0,5 2 2 / 0
Wing Strake.png
Wing Strake Felszínre
illeszthető
400 0,05 2 400 15 50 0,5 1 4 / 0
Structural Wing Type A.png
Structural Wing Type A Felszínre
illeszthető
500 0,1 2 400 15 50 1 2 4 / 0
Structural Wing Type B.png
Structural Wing Type B Felszínre
illeszthető
500 0,1 2 400 15 50 1 4 2 / 0
Structural Wing Type C.png
Structural Wing Type C Felszínre
illeszthető
300 0,05 2 400 15 50 0,5 4 1 / 0
Structural Wing Type D.png
Structural Wing Type D Felszínre
illeszthető
150 0,025 2 400 15 50 0,25 1 2 / 0
Swept Wing Type A.png
Swept Wing Type A Felszínre
illeszthető
500 0,113 2 400 15 50 1,13 4 2 / 0 2
Swept Wing Type B.png
Swept Wing Type B Felszínre
illeszthető
500 0,226 2 400 15 50 2,26 4 2 / 2 2
SweptWings.png Swept Wings Felszínre
illeszthető
620 0,275 2 400 15 50 1,37 ~ 4 ~ 2 / 1 ~ 2
FAT455AirplaneWing.png
FAT-455 Aeroplane Main Wing Felszínre
illeszthető
2 800
(3 280)
0,78 /
(3,78)[Jegyzet 1]
1 200 15 50 7,8 ~ 12 ~ 5
0,5
~ 3
BigSWingStrake.png
Big-S Wing Strake Felszínre
illeszthető
1 000
(1 080)
0,1
(0,6)[Jegyzet 2]
2 400 15 50 1,0 ~ 1,5 ~ 6,5 / 0 ~ 0
BigSDeltaWing.png
Big-S Delta Wing Felszínre
illeszthető
3 000
(3 240)
0,5
(2,0)[Jegyzet 3]
2 400 15 50 5,0 ~ 5 ~ 6 / 0
BasicFin.png
Basic Fin Felszínre
illeszthető
25 0,01 934 4 50 0,12 ~ 0,5 ~ 1,2 / ~ 0 ~ -0,2
AVT1 Winglet.png
AV-T1 Winglet Felszínre
illeszthető
500 0,037 2 400 12 50 0,37 ~ 0,75 ~ 1 / ~ 0 ~ 0
  1. 600 egységnyi üzemanyag befogadására képes
  2. 100 egységnyi üzemanyag befogadására képes
  3. 300 egységnyi üzemanyag befogadására képes