Decoupler and separator/hu

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

A leválasztók [decouplers] és a szétválasztók [separators] olyan alkatrészek amelyek lehetővé teszik a jármű egyik részének leválását a másiktól. Tipikus példa a Rockomax Brand Leválasztó. Gyakran a "leválasztó" kifejezést használják mindkét fokozatkapcsoló eszközre, lévén a leválasztók, és a szétválasztók hasonlóan viselkednek.

Működés módja [Mode of operation]

A leválasztógyűrűk a jármű egyik szakaszán maradnak a fokozat kapcsolása után. Ez az aszimmetrikus leválás különbözteti meg a leválasztókat a szétválasztóktól, amelyek mindkét résztől elválnak. Ez a különbség lényeges lehet a két rész esetleges további használatakor, illetve a nemkívánatos űrszemét keletkezésének elkerülése szempontjából. A leválasztók sok típusánál egy háromszögszerű nyíl mutat a leválófelület irányába, míg a háromszög talpa felé eső rész az adott fokozaton marad.

Sem a leválasztók, sem a szétválasztók nem biztosítanak hajtóanyag-átvitelt, és ezzel elszigetelik az adott részeket hajtóanyag-fogyasztás terén. Viszont a hajtóanyag-átvitel és a fokozatkapcsolás képessége beállítható, ami kifejezetten jól jöhet a vészleválasztások esetén.

  • Force Percent (Erő Százalék) - ezen a sávon állítható a kivetőerő nagysága.
  • Decoupler: Disable/Enable Staging (Leválasztó: Tiltja/Engedélyezi a Fokozatkapcsolót)
  • Enable/Disable Crossfeed (Tiltja/Engedélyezi a Fokozatkapcsolót)

Sorrend [Sequencing]

Mint minden tevékenység egy adott indítófokozaton, a leválasztók és a szétválasztók kapcsolása is egyszerre történik, beleértve a leválasztás során vezérlőegység nélkül maradó részeket is.

Típusok

A szimmetria módosítása a műhelyben

A leválasztók léteznek törzsbe épített és sugárirányban (radiálisan) illesztett kivitelben. Az karrier játékmódban elsőnek elérhető leválasztó a törzsbe építhető kicsi TR-18A Leválasztógyűrű és feltétlenül szükséges a további ilyen alkatrészek kifejlesztéséhez. Ezt az első kifejleszthető vívmány, az Alapszintű Rakétatudomány [Basic Rocketry] adja meg, amely azt jelenti, hogy a karrier mód kezdetén felhasználható leválasztó és szétválasztó nélkül kezdődik a játék. A homokozó módban mint minden alkatrész, az összes leválasztható elérhető.

A radiális leválasztók, minta a TT-70 Radiális Leválasztó, a rakéta oldalára illeszthetőek, és a fokozatokat vízszintesen távolítják el. Ez hasznos az aszparágusz fokozatkialakítás létrehozásakor, sok egyéb mellett A kivető erő nem minden esetben elégséges a későbbi ütközések elkerüléséhez, ezért hasznos lehet - főleg a nagyobb leválasztandó fokozatok esetén Sepratron I rakétákkal segíteni a levált fokozat eltávolítását. Ez ilyen leválasztókat és a rájuk kerülő rakétafokozatokat hasznos a szimmetria módosítóval szerelni a Jármű Összeszerelő Épületben.

A szétválasztók, mint amilyen a TR-XL Szétválasztógyűrű egy különleges fajtája a függőleges leválasztóknak, amelyik leválik mindkét oldalról és így három felé válik a jármű: a szétválasztó két végén lévő részre, és magára a szétválasztóra. A szétválasztók tömege és ára rendszerint valamivel nagyobb mint az azonos méretű leválasztóké.

A A TT18-A Kilövési Stabilitásnövelő szintén felfogható mint egy leválasztó amelynek az egyik vége a földhöz van rögzítve, de kibocsájtott hangok hasonlóak, és a alkalmazása is lényegében azonos - szétválasztani a két végén lévő részt.

Jó-tanácsok a felhasználáshoz

A rakétákra a radiális leválasztókat a rájuk helyezett gyorsítófokozatokkal mindig szimmetrikusan építsük fel, hogy elkerüljük az egyenlőtlen tolóerőből és súlyból származó kellemetlen nyomatékokat. Hasonlóan a túl nagy gyorsítófokozatok esetén főleg azok alacsony hajtóanyagszintje esetén hajlamosak befelé fordulni, himbálódni, amely rontja a stabilitást ezért EAS-4 Összekötő Támasztókkal érdemes merevebbé tenni a csatlakozást. Ilyenkor hasznos az összekötést a leválasztandó rakétafokozatból indítani, mert így a leválasztáskor az EAS-4 csonkja is távozik.

Használat közbeni megfontolások

Ügyelni kell arra, hogy a leválasztandó fokozatok hajtóművei a leválasztás előtt befejezzék a működést, különben a rakéta megmaradó részének ütközhetnek. Hasonlóan a kifogyott rakétafokozatokat ajánlatos azonnal leválasztani, mert csak fölösleges terhet jelentenek.

Előállított szétválasztógyűrű 2 TR-18A Leválasztógyűrűből. (figyeld meg az ellentétes elhelyezkedést!)

Előállított Szétválasztók

Lehetséges egy szétválasztógyűrűt létrehozni 2 megfelelően elhelyezett leválasztógyűrűből is (némi tömeg és költség növekedés árán). Ebben az esetben a két leválasztót azonos indítási fokozatba kell elhelyezni.

Robbanó leválasztás [Explosive decoupling]

Mivel a leválasztókat és a szétválasztókat először ki kell fejleszteni a karrier módban nem lehet az első kilövéseknél több fokozatot alkalmazni. Habár lehet művészkedni az egymásra rakott RT-10 Szilárd Hajtóanyagú Gyorsítórakétákkal, amelyeknél a felső működésbe lépésekor az alsót túlhevítve felrobbantja. Ezzel leválasztja az alul lévő részt akárcsak a normális fokozatoknál.

A YouTube-on található egy Scott Manley-féle videó a robbanó leválasztás felhasználásáról, amelyen egy induláskor elérhető Start technológiai szinten megépíthető rakétával a Minmust látogatta meg, és tért vissza vele a Kerbinre: "Kerbal Space Program - 0.22! Lets Do Science! Lots Of Science" (csináljunk sok tudományos pontot!).

Habár a robbanó leválasztás későbbi hajtóművekkel is lehetséges, de az első leválasztókat meglehetősen gyorsan ki lehet fejleszteni, valamint a leválasztók sokkal megbízhatóbb és kezelhetőbb megoldást kínálnak mint ami a robbanó leválasztással lehetséges. Így ez lényegében csak a karrier mód kezdetén (és ökörködés közben) hasznos, mikor nincs még leválasztó, de van RT-10.

Az elérhető leválasztók és szétválasztók

Kép Alkatrész Átmérő Költség
(Funds)
Tömeg
(t)
Max. Hőm.
(K)
Szívós­ság
(m/s)
Szívósság Kivetőerő
(kgF∙s)[Jegyzet 1]
TT-38K.png
TT-38K Radial Decoupler Felszínre
illeszthető
600 0,025 2 000 8 50 250
TT-70.png
TT-70 Radial Decoupler Felszínre
illeszthető
700 0,05 2 000 8 50 260
TT38K flat.png
Hydraulic Detachment Manifold Felszínre
illeszthető
770 0,4 2 000 8 50 450
TD-06.png
TD-06 Decoupler 0,625m 150 0,01 2 000 6 150 50
TD-12.png
TD-12 Decoupler 1,25m 200 0,04 2 000 6 150 100
TD-25.png
TD-25 Decoupler 2,5m 300 0,16 2 000 6 150 150
TD-37.png
TD-37 Decoupler 3,75m 375 0,36 2 000 6 150 200
TS-06.png
TS-06 Stack Separator 0,625m 215 0,01 2 000 6 150 50
TS-12.png
TS-12 Stack Separator 1,25m 275 0,05 2 000 6 150 100
TS-25.png
TS-25 Stack Separator 2,5m 400 0,21 2 000 6 150 150
TS-37.png
TS-37 Stack Separator 3,75m 500 0,48 2 000 6 150 200
  1. A játékban az értékek egység nélkül állnak, de fizikailag daNs (=1nbsp;kgF∙s) a mértékegységük. És nem erő, hanem lendület jellegű mennyiség.