AV-T1 Winglet/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
AV-T1 Winglet
Part image
Winglet wyk. przez
Found lying by the side of the road
Cena (całkowita) 500,00 Fund
Masa (całkowita) 0,04 t
Opór 0.02
Maks. Temp. 2400 K
Wytrzymałość zderzenia 12 m/s
Badania Stability.png Stability
Koszt odblokowania 1500 Fund
Od wersji 0.7.3
Plik konfiguracyjny wingletAV-T1
Generowanie wznoszenia 0.3
Współczynnik oporu 0.5
Generowanie wznoszenia 0.37

AV-T1 Winglet jest to moduł, który dodaje opór, aby pomóc ustabilizować rakietę podczas lotu.

Użycie

Montowanie zbyt wielu lotek, może zwiększyć opór, co spowoduje utratę stabilności.

Opis

Nic nie jest tak naprawdę wiadome o tej rzeczy. Używasz to na własne ryzyko.

Kerlington Model Rockets and Paper Products Inc.

Zmiany

0.7.3
  • Dodano do gry