TR-18A Stack Decoupler/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
TR-18A Stack Decoupler
Part image
Rozdzielacz wyk. przez
O.M.B. Demolition Enterprises
Cena (całkowita) 400,00 Fund
Masa (całkowita) 0,05 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Wytrzymałość zderzenia 9 m/s
Badania Engineering 101.png Engineering 101
Koszt odblokowania 1200 Fund
Od wersji 0.7.3
Plik konfiguracyjny decouplerStackTR-18A
Siła odrzutu 2500 Ns
Testing Environments
On the surface ✓ Tak
In the ocean ✓ Tak
On the launchpad ✓ Tak
In the atmosphere ✓ Tak
Sub orbital × Nie
In an orbit × Nie
On an escape × Nie
Docked × Nie
Test by staging ✓ Tak
Manually testable × Nie

The TR-18A Stack Decoupler is a Decoupler jest to rozdzielacz który pozwala na fazowe rozdzielanie pionowe oraz sekwencyjnie części.

Opis

The TR-18A Stack Decoupler wyposażony jest w (miejmy nadzieję) mały ładunek wybuchowy, który odrywa strukturalne powiązania między sobą i tym co jest podczepione.

O.M.B. Demolition Enterprises

Zmiany

0.18
  • Nowa tekstura
0.15
  • (nieudokumentowane) Rozdzielacze nie przepuszczają paliwa.
0.14
  • Rozdzielacze teraz przestrzegają drugie prawo fizyki (Przyspieszenie = siła/masa)
  • (niezaimplementowane) Zwiększenie siły odrzutu (zbyt słabe po poprawce fizyki)
0.9
  • (undocumented) Przepływ paliwa
0.8.5
  • Rozdzielacze przewodzą paliwo.
  • Naprawiono bug z generowaniem błędu podczas odczepiania fazy.
0.7.3
  • Dodano do gry