Rockomax Brand Decoupler/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Rockomax Brand Decoupler
Part image
Rozdzielacz wyk. przez
Rockomax Conglomerate
Rozmiar Duży
Cena (całkowita) 550,00 Fund
Masa (całkowita) 0,40 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Wytrzymałość zderzenia 9 m/s
Badania General construction.png General Construction
Koszt odblokowania 2800 Fund
Od wersji 0.16
Plik konfiguracyjny decouplerStack2m
Siła odrzutu 2500 Ns
Testing Environments
On the surface ✓ Tak
In the ocean ✓ Tak
On the launchpad ✓ Tak
In the atmosphere ✓ Tak
Sub orbital × Nie
In an orbit × Nie
On an escape × Nie
Docked × Nie
Test by staging ✓ Tak
Manually testable × Nie


Rockomax Brand Decoupler jest większym i mocniejszym rozdzielaczem niż TR-18A.

Opis

Rockomax ma przyjemność zaprezentować najnowszą technologię rozdzielenia - dwa razy większy od kolejnej wiodącej marki, rozdzielacze Rockomax Brand Decouplers oferują mnóstwo możliwości! Jak w przypadku jego mniejszej, żałośnie gorszej konkurencji, Rockomax Decoupler zawiera przydatne strzałki wskazujące, w którą stronę będzie rozdzielacz.

Rockomax Conglomerate