TR-2C Stack Separator/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
TR-2C Stack Separator
Part image
Separator by
O.M.B. Demolition Enterprises
Cost (całkowita) 450,00 Funds
Masa (całkowita) 0,02000 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Volume  ?
Wytrzymałość zderzenia 9 m/s
Badania Miniaturization.png Miniaturization
Koszt odblokowania 6 200 Funds
Since version 0.18
Plik konfiguracyjny decouplerSeparatorTR-2C.cfg
Siła odrzutu 150 Ns
Testing Environments
On the surface Yes
In the ocean Yes
On the launchpad Yes
In the atmosphere Yes
Sub orbital No
In an orbit No
On an escape No
Docked No
Test by staging Yes
Manually testable No

TR-2C Stack Separator jest to rozdzielacz który pozwala na fazowe rozdzielanie pionowe oraz sekwencyjnie części.

Opis

Podobnie jak TR-18D, TR-2C to narzędzie do krojenia rakiety na dwie połowy, ale teraz w kompaktowym rozmiarze.

O.M.B. Demolition Enterprises

Zmiany

0.18
  • Dodano do gry