Delta Wing/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Delta Wing
Part image
Skrzydło wyk. przez
C7 Aerospace Division
Cena (całkowita) 600,00 Fund
Masa (całkowita) 0,20 t
Opór 0.02
Maks. Temp. 2400 K
Wytrzymałość zderzenia 15 m/s
Badania Advanced aerodynamics.png Advanced Aerodynamics
Koszt odblokowania 6400 Fund
Od wersji 0.15
Plik konfiguracyjny wings
Generowanie wznoszenia 2.0
Współczynnik oporu 0.6
Generowanie wznoszenia 2.0

Delta Wing największe skrzydło w grze. Generuje bardzo dużą siłę wznoszenia, lecz jest też ciężkie co może być problematyczne dla małych statków.

Opis

Standardowe skrzydła Delta konfiguracji. Te skrzydła zapewniają wysoką siłę wznoszenia i stabilny środek ciężkości.

C7 Aerospace Division

Zmiany

0.15
  • Dodano do gry