TR-18D Stack Separator/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
TR-18D Stack Separator
Part image
Separator by
O.M.B. Demolition Enterprises

Rozmiar Mały
Cost (całkowita) 600,00 Funds
Masa (całkowita) 0,08 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Volume  ?
Wytrzymałość zderzenia 9 m/s
Badania Specialized construction.png Specialized Construction
Koszt odblokowania 7 200 Funds
Since version 0.18
Plik konfiguracyjny decouplerSeparatorTR-18D.cfg
Siła odrzutu 2500 Ns
Testing Environments
On the surface Yes
In the ocean Yes
On the launchpad Yes
In the atmosphere Yes
Sub orbital No
In an orbit No
On an escape No
Docked No
Test by staging Yes
Manually testable No

TR-18D Stack Separator jest to separator, który rozdziela rakietę podobnie jak rozdzielacz.

Użycie

TR-18D jest separatorem, w przeciwieństwie do rodzielaczy, separator rozdziela rakietę z obu stron.

Opis

TR-18D StackSeparator został zaprojektowany jako materiał wybuchowy narzędzia tnącego. Po podjęciu decyzji cięcia rakiety w pół, to musi być dobre, nasi projektanci dostosowali tę technologię do rakiet.

O.M.B. Demolition Enterprises

Zmiany

0.18
  • Dodano do gry