Hydraulic Detachment Manifold/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Hydraulic Detachment Manifold
Part image
Rozdzielacz wyk. przez
O.M.B. Demolition Enterprises
Cena (całkowita) 770,00 Fund
Masa (całkowita) 0,40 t
Opór 0.2
Maks. Temp. 2000 K
Wytrzymałość zderzenia 8 m/s
Badania Advanced construction.png Advanced Construction
Koszt odblokowania 4200 Fund
Od wersji 0.16
Plik konfiguracyjny decouplerRadialHDM
Siła odrzutu 4500 Ns
Testing Environments
On the surface ✓ Tak
In the ocean ✓ Tak
On the launchpad ✓ Tak
In the atmosphere ✓ Tak
Sub orbital × Nie
In an orbit × Nie
On an escape × Nie
Docked × Nie
Test by staging ✓ Tak
Manually testable × Nie

Użycie

Ogólnie rzecz biorąc Hydraulic Detachment Manifold jest to większa wersja rodzielacza TT-38K.

Opis

Po odkryciu słowa "Manifold", Inżynierowie O.M.B. postanowili, że najlepiej będzie go użyć w nazwie co najmniej jednego produktu.

O.M.B. Demolition Enterprises

Zmiany

0.16
  • Dodano do gry