Swept Wings/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search
Swept Wings
Part image
Skrzydło wyk. przez
WinterOwl Aircraft Emporium
Cena (całkowita) 620,00 Fund
Masa (całkowita) 0,28 t
Opór 0.02
Maks. Temp. 2400 K
Wytrzymałość zderzenia 15 m/s
Badania Aviation.png Aviation
Koszt odblokowania 3600 Fund
Od wersji 0.15
Plik konfiguracyjny airplaneFins
Generowanie wznoszenia 1.6
Współczynnik oporu 0.6
Generowanie wznoszenia 1.37
Prototyp zaczesanego do tyłu skrzydła. Wykonane z lekkich materiałów kompozytowych. Gwarantuje wygenerowanie wznoszenia,lecz nie gwarantujemy bezpieczeństwa załogi.

C7 Aerospace division

Zmiany

0.15
  • Dodano do gry