Rocket engine/pl

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

Silnik rakietowy to taki, który do działania używa tylko związków chemicznych przenoszonych na pokładzie. W przeciwieństwie do silników odrzutowych, rakiety mogą funkcjonować w próżni.

Historia

Silniki rakietowe są obecne w KSP od samego początku.

Typy silników rakietowych

Silniki rakietowe występują w dwóch podstawowych formach. Pierwszym, najstarszym typem jest rakieta na paliwo stałe, która działa poprzez zapalenie granulatu wewnątrz obudowy i wyrzut gazów spalania przez dyszę.

Silniki na paliwo płynne zasilane są paliwem złożonym z dwóch elementów których zmieszanie powoduje reakcję spalania (zazwyczaj ciekły wodór i tlen oznaczane LH2 i LOX, lub ciekły wodór i rafinowana płynna nafta. W KSP występują dwa typy silników rakietowych na paliwo ciekłe - stożkowe (Aerospike) i dzwonowe (np LV-T30).

Zalety silników na paliwo stałe

  • Bardzo wysoki współczynnik ciągu do ciężaru.
  • Mniejsze ryzyko wystąpienia usterki niż w innych silnikach.

Wady silników na paliwo stałe

  • Brak kontroli ciągu.
  • Po zużyciu własnego paliw nie są w stanie korzystać z paliwa w innych zbiornikach.

Zalety silników na paliwo ciekłe

  • Może korzystać z paliw z zewnętrznych zbiorników.
  • Kontrola ciągu.
  • Wiele dysz ma możliwość zmiany kąta co pozwala na wektorowanie ciągu.

Wady silników na paliwo ciekłe

  • Niższy współczynnik ciągu do ciężaru w stosunku do rakiet na paliwo stałe.
  • Duże różnice między maksymalnymi ciągami dostępnych silników.